Windows 10 install

Инсталиране на Windows 10 – стъпка по стъпка!

В настоящия материал ще разгледаме как се извършва инсталация на Microsoft Windows 10 от външен инсталационен носител върху празен дял от твърдия диск.

В англоговорящите страни наричат този тип инсталация „clean install“, което в превод означава „чиста инсталация“. С други думи казано, същността на операцията се изразява в инсталиране (преинсталиране) на операционната система върху чист от данни диск (дисков дял), което е невъзможно без използване на външна инсталационна медия – DVD или USB флаш памет с качена Windows инсталация. Споменаваме това не заради друго, а защото в Windows 10 е предвидена възможност за нулиране на Windows в първоначалния му вид без използване на инсталационен диск или флашка (виж Как да използваме Reset This PC за пълно възстановяване на Windows 10).

За инсталацията на Windows 10 може да използвате както DVD диск, така и USB флаш памет. Може да свалите инсталационен дисков образ директно от сайта на Microsoft, който да запишете на съответния носител с подходящ софтуер.

Виж Създаване на инсталационна USB флаш памет за Windows 10 с Media Creation Tool

Виж също Три прости начина за създаване на инсталационна USB памет за Windows 10

1. Зареждане на инсталацията от външен носител

За да стартирате исталацията на Windows 10, е необходимо да заредите външна инсталационна медия (DVD диск или флаш памет) с качен инсталационен пакет на Windows. За целта първо трябва да конфигурирате реда на зареждане на отделните устройства в BIOS. Като първо стартиращо устройство трябва да бъде зададено USB или DVD устройството, в зависимост от какъв носител ще инсталирате операционната система. Като следващо стартиращо устройство трябва да бъде зададен твърдият диск – носителят, на който ще инсталирате Windows 10. Поставете инсталационния диск или флаш памет, запазете настройките в BIOS и след рестарт на системата би трябвало да видите екрана на изображението долу:

Press any key to boot from...

Още докато виждате надписа „Press any key to boot from…натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да зареди инсталацията. Ако не реагирате достатъчно, бързо системата ще се опита да зареди от следващото подред устройство, зададено в конфигурацията на BIOS и така, докато не намери инсталирана операционна система. Ако все пак пропуснете точния момент, рестартирайте системата и опитайте отново.

Първоначално ще видите логото на Microsoft Windows на екрана. Необходимо е малко да изчакате, за да зареди инсталацията.

Loading setup

2. Езикови настройки

В първия прозорец, който ще видите трябва да зададете някои основни езикови настройки – езиковия пакет на ОС, формата на времето/цените и използвания метод/език на писане („клавиатура“). След това продължавате към следващата стъпка с Next.

Language to install

3. Нова инсталация или поправка на съществуваща такава

В следващия прозорец изберете бутона Install now, с което посочвате, че искате да изпълните нова инсталация. Само ще поясним, че същият прозорец предлага и възможност за поправка на съществуваща инсталация – Repair your computer, но сега няма да се спираме на нея.

Install now

4. Въвеждане на продуктов ключ

Инсталацията ще поиска да въведете продуктов ключ. Тук следва да направим едно важно уточнение. Инсталацията може да продължи и без въвеждане на продуктов ключ. За целта е предвиден линк I don’t have a product key. Общо взето ситуациите са две:

 • Ако инсталирате за първи път Windows 10 на този компютър и разполагате с валиден ключ – въведете го на този етап и продължете с Next.
 • Ако преди това сте инсталирали и активирали легален Windows 10 на този компютър, то изберете I don’t have a product key. Windows ще „разпознае“, че на този хардуер е бил вече активиран веднъж и ще се активира автоматично след приключване на инсталацията.

I don’t have a product key

5. Избор на версия на Windows 10

Ако не сте въвели продуктов ключ, то ще трябва да посочите коя версия желаете да бъде инсталирана. Ако ще активирате легално копие, този избор трябва да бъде съобразен с версията, която сте закупили.

Select operating system

6. Избор на вид инсталация

В следващата стъпка инсталаторът ще ви предложи два типа инсталация – надграждане (Upgrade) и потребителскa инсталация (Custom).

Custom: Install Windows only

 • Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications – това е надграждане на съществуваща инсталация на Windows. В този случай не се извършва разделане и/или форматиране на твърдия диск и голяма част от настройките и инсталираните приложения се запазват.
 • Custom: Install Windows only (advanced) – потребителска инсталация, при изпълнение на която имате възможност да разделите и форматирате твърдия диск на дялове.
  Тъй като идеята е да изпълните т.нар. „чиста“ инсталация, изберете втория вариант – Custom: Install Windows only (advanced).

7. Лицензно споразумение

След това трябва да се съгласите с лицензното споразумение с Майкрософт. Поставете отметка на I accept the license terms и продължете напред с Next.

I accept the license terms

8. Избор да дисков дял за инсталация. Разделяне на нов твърд диск

В тази стъпка трябва да посочите на кое локално устройство (дисков дял) да бъде инсталиран Windows 10. Всъщност, нещата не са толкова прости.

Първо, трябва да уточните твърдият диск разделен ли е на логически дялове или не. Ако е разделен, предвиденият системен дял с достатъчен капацитет ли е за нуждите на Windows 10 и програмите.

Инсталацията предлага различни опции, свързани с управлението на дисковите дялове – създаване, изтриване и форматиране. Ако не виждате всички тези опции, кликнете на Drive options (advanced), за да се покажат. Отделните физически устройства са представени като Drive 0, Drive 1 и т.н. Важно е да отбележим, че създаваните дискови дялове се виждат като Partition 1, Partition 2 и т.н., а не с буквени означения (C:, D:, E:).

И така, нека разгледаме различните ситуации:

8.1. Инсталация върху нов, неразделен твърд диск или SSD

Ако компютърът е чисто нов, то най-вероятно твърдият диск не е разделен и цялото дисково пространство ще бъде представено като „Unallocated space“. Същата е ситуацията, когато сте сменили твърдия диск или SSD с нов. Вариантите в този случай са два:

a) Оставяте Windows сам да създаде системните дялове

Това е най-лесният начин, но не и най-оптималният от гледна точка на правилната организация на дисковото пространство. Всъщност, ако вашата система разполага с малък SSD модул, който ще бъде използван само за операционната система и програмите, то това е правилната стъпка. Маркирайте съответното устройство, което би трябвало да е като „Unallocated space“ и изберете Next. Инсталацията сама ще създаде дисков дял за Windows, както и допълнителен системен дял от около 500MB, означен като System Reserved.

Unallocated space

b) „Ръчно“ създаване на системен дял в желания размер

Ние препоръчваме точно този метод, когато използвате твърд диск или SSD с достатъчно голям капацитет! Идеята е, да създадете системен дял за Windows с достатъчен размер, а останалото пространство да бъде използвано за създаването на още дялове – D:, E: и т.н.

За създаването на дисков дял за Windows е необходимо да маркирате физическото устройство, показано като „Unallocated space“ и да използвате бутона New. Въведете желания размер в Мегабайти (1GB = 1024MB). Много добре преценете какъв капацитет да заделите за системния Windows дял (C:). След като потвърдите с Apply би трябвало да видите съобщение, което ви казва „To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partitions for system files„. Това съобщение ви казва, че за да функционира Windows нормално е необходимо да създаде още един системен дял, за който ще споменем в следващия абзац. Съгласете се!

Би трябвало вече да виждате два създадени дяла. Единият е означен като Partition 1: System Reserved. Това е малък системен дял, който съдържа някои системни файлове, свързани със стартирането и възстановяването на операционната система и при Windows 10 е около 500-550MB. Този дял не се асоциира с буквено означение и след инсталацията е видим в Disk Management, но не и в This PC. Вторият дисков дял (Partition 2) всъщност е този, на който ще инсталирате Windows 10. След инсталацията този дял ще бъде означен като Local Disk (C:).

8.2. Инсталация върху вече разделен твърд диск или SSD

Когато преинсталирате Windows 10 на стария си компютър, съвсем логично е твърдият диск да е вече разделен. Преди да преминете към описаните по-долу действия е важно да прецените дали наличния Windows дял е с достатъчен капацитет за нуждите Windows 10 и всички програми, които ще използвате. Нека приемем, че е достатъчен!

Delete partition

В прозореца, показан горе би трябвало да виждате както дела, на който е старата операционна система (Partition 2), така и системния дял Partition 1: System Reserved. Идеята е, тези два дискови дяла да бъдат изтрити, за да може инсталацията да ги създаде отново. Ето защо маркирайте първия дял (System Reserved) и използвайте опция Delete, за да го премахнете. Същото направете и със системния дял, на който е старият Windows. Бъдете много внимателни какво изтривате, за да не изтриете някои друг дял, който не бива. Като ориентир използвайте размера (виж графа Total size) на дисковия дял с Windows.

Ще видите съобщение, което ви казва, че ще изгубите цялата информация от изтрития дял. Отговорете с OK.

Delete partition OK

След изтриването на тези два дяла, освободеното пространство от тях ще бъде представено като „Unallocated space“. Може да използвате опция Refresh, за да опресните списъка с устройства при необходимост. Маркирайте „Unallocated space“ и изберете Next, за да продължите. Инсталацията сама ще си създаде върху това пространство необходимите дискови дялове – System Reserved и „C:” за Windows.

Вместо директно да продължите с Next, може да използвате опцията New. Така „ръчно“ създавате системния дял, но крайният резултат така или иначе ще е същия.

9. Копиране на файлове и инсталация на Windows компонентите

В този етап започва копиране на файловете и инсталиране на компонентите на Windows 10 върху локалния диск. Единственото, което се иска от вас е да имате малко търпение, докато този процес приключи. Обикновено не отнема много време, особено ако инсталирате Windows 10 върху SSD памет.

Copying Windows files

След това системата ще се рестартира.

Restarting

Ако след рестарта видите екрана с надпис „Press any key to boot from CD or DVD…“ или „Press any key to boot from USB…“, в никакъв случай не натискайте клавиш от клавиатурата! В противен случай, ще заредите инсталацията от инсталационния диск или флашка от самото начало. Идеята е след този рестарт операционната система да зареди от твърдия диск, а не от инсталационната медия.

10. Подготовка на системата

След рестартирането ще видите отново логото на Windows 10. Продължава процесът по инсталиране на Windows 10, както и на различните устройства. Ще виждате различни надписи като „Getting devices ready…“ и „Getting ready“.

Getting ready

Отново нищо не се изисква от вас освен да изчакате. Ако системата се рестартира и видите познатия надпис „Press any key to boot from CD or DVD…“, напомняме да не натискате клавиши от клавиатурата!

Тук е моментът да споменем, че екраните, които ще видите в следващите точки могат леко да се различават при различните версии на Windows 10. Ние сме използвали сравнително актуална версия на Windows 10, така че нещата и при вас би трябвало да са сходни, ако използвате актуален пакет.

11. Избор на регион (държава)

Трябва да изберете страната, в която се намирате.

Lets start with region

12. Избор на стил на писане

Тук трябва да потвърдите клавиатурната подребда, която използвате. Само ще споменем, че след инсталацията на Windows 10 тези настройки могат да се променят, включително и да се добавят нови „клавиатури“.

Is this the right keyboard layout

Виж Как да добавим или изтрием клавиатурна подредба в Windows 10

13. Добавяне на втора (допълнителна) клавиатурна подредба

Нещата са идентични с предходната точка. С Add layout може да изберете втора „клавиатура“ за писане. Ако не желаете сега да направите това, изберете Skip, за да пропуснете тази стъпка.

Want to add a second keyboard layout

14. Връзка с интернет

Възможно е Windows да поиска да се свърже с интернет, за да свали някои обновления. Тук екраните, които ще видите също може да се различават в зависимост от това дали компютърът има достъп до интернет връзка или не, както и в зависимост от типа на връзката – кабел, безжична мрежа и т.н. Ако използвате Wi-Fi, може да избетете вашата мрежа и да въведете паролата си за достъп. Разбира се, тази стъпка също може да бъде пропусната на този етап.

Network Just a moment

15. Как да бъде настроен Windows

Ако инсталирате Windows 10 Pro, вариантите са два – за лично ползване или като работна станция в организация. Тъй като инсталираме операционната система на личния си компютър, избираме Set up for personal use (Настрой за лично ползване).

Set up for personal use

16. Вписване с Microsoft акаунт или използване на офлайн акаунт

В тази стъпка може да въведете вашият акаунт в Microsoft. С Create account може да създадете такъв, стига да имате връзка с интернет. Ако предпочетете този метод на вписване, следвайте указанията на инсталацията. Ще се наложи да въведете и PIN код, който да използвате при вписване.

Ако не желаете да използвате акаунт в Microsoft, то изберете опцията Offline account. Така ще може да създадете локален (офлайн) потребителски акаунт, с който да се вписвате в системата.

Offline account

Тъй като не желаем да използваме Microsoft акаунт, избираме Offline account. Следващите стъпки, които ще ви покажем са съобразени именно с този избор.

17. Вписване с Microsoft акаунт вместо локален?

Ако в предходната стъпка сте избрали Offline account, Windows 10 ще поиска доста настоятелно да използвате акаунт в Microsoft. Ние няма да се съгласим и избираме No.

Sign in with Microsoft instead? No

18. Наименование на локалния потребителски акаунт

Трябва да въведете име на вашия потребителски акаунт. Използвайте нещо кратко, примерно вашето първо име.

Who's going to use this PC

Този акаунт ще има администраторски права. След инсталацията може да създавате и допълнителни потребители.

19. Въвеждане на парола, потвърждение на паролата и въвеждане на „hint“

След като сте създали офлайн акаунт (локален акаунт), може да въведете парола. Ако не желаете да създавате такава просто продължете напред с Next, без да въвеждате нищо.

Create a super memorable passwors
Ако решите да поставите парола (ние препоръчваме да направите това), след това ще трябва да въведете и „password hint“. Това е думичка или кратко изречение, което би ви подсказало каква е паролата, в случай че я забравите.

20. Настройки за поверителност на вашето устройство

Не е тайна, че Windows 10 изпраща различна анонимна и не толкова анонимна информация до Microsoft. Ако нямате доверие на това, което се изпраща от вашата система до сървърите на компанията, както и ако не искате вашето местоположение да се следи може да „забраните“ всички налични опции. След това потвърдете с Accept, за да продължите.

Choose privacy settings

21. Финализиране

Това е финалът на инсталацията на Windows 10. Отново ще трябва малко да почакате докато всичко стане готово.

This might take several minutes

След като всичко е готово, би трябвало да видите работния плот и кратка презентация на възможностите на Windows 10. Сега може да премахнете инсталационната медия (DVD или USB флаш памет) и да персонализирате вашата операционна система.

Windows 10 първи екран

Задължително проверете в диспечера на устройствата (Device manager) дали всички хардуерни компоненти са инсталирани. По принцип, Windows 10 няма проблем с „разпознаването“ на хардуера и намирането на драйвери. Все пак, ако има устройства, които не са инсталирани може да използвате Windows Update или предоставеният ви диск с драйвери.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

7 thoughts on “Инсталиране на Windows 10 – стъпка по стъпка!”

 1. всичко стана много добре , с тая разлика , че създадох само диск С с половината памет , как да създам и D
  благодаря

  1. Здравейте! Използвайте Disk Management под Windows, за да създадете нов дял върху останалото неразделено пространство. Новия дял трябва да бъде форматиран, за да бъде видим с някаква буква, примерно D:.
   Разгледайте този материал https://pcguide.bg/kak-da-razdelim-dopalnitelen-disk-ssd-win11/ и ще добиете представя как да си направите нов том (дял) от останалата половина с Disk Management („Управление на дискове“, ако сте с БГ езиков интерфейс).

   Поздрави!

 2. Аз използвам NVME и не е нужно да разделям диска на C и D. Просто изчиствам диска от CMD с Diskpart и така. Драйверите могат да се намерят в сайта на Производителя.

 3. Какъв размер в Мегабайти да избера при „ръчно“ създаване на системен дял С на диска? Инсталирам същото което е в примера, а дискът ми е нов SSD с капацитет 500 GB. Благодаря!

  1. За системния дял аз лично въвеждам 256112MB, в случаите които компютърът ще има повече инсталиран голям по обем софтуер. В останалите случаи по-малко, примерно 120 GB са предостаъчни за Windows 10 и програмите + достатъчно място на C:.
   Използвайте конвертор за GB в MB (в мрежата има достатъчно), за да си пресметнете колко да е голям диск С:, като се има предвид, че Windows създава и системни дялове от порядъка на няколко стотин MB.

 4. Много добре обяснена процедура по преинсталация!
  Поздрави!

 5. Успях от първия път с преинсталацията 😀
  Мерси за урока!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *