Разделяне на нов диск

Как да разделим и форматираме чисто нов допълнителен твърд диск или SSD под Windows 11

Добавянето на нов твърд диск или SSD като допълнително устройство за съхранение е честа практика при настролни системи или лаптопи. Много потребители не успяват да разделят новото устройство на дялове в желания от тях размер или пък прибягват до използване на външен софтуер за целта.

Физическото добавяне на ново SSD или механичен твърд диск към компютъра не е достатъчно, за да може да използвате това пространство за съхнанение под Windows. Необходимо е дискът да бъде разделен (на един или повече дискови дялове) и съответно форматиран.

В този материал ще ви покажем как да инициализирате и разделите на дялове (един, два, три и т.н.) вече добавен допълнителен диск (механичен или SSD). Ще използваме изцяло възможностите на Windows 11 без никакъв допълнителен софтуер, като ще ви дадем насоки как да пресмятате точно желания размер на новите дялове. И тук следва да направя две важни уточнения:

  • дискът (независимо дали е твърд диск или SSD) е добавен като втори допълнителен. Основния диск с операционната система е запазен и се използва за съхранение на Windows и програмите.
  • описаните стъпки са абсолютно идентични и при Windows 10.

Използване на Disk Management под Windows

Нека предположим, че новият диск е вече физически добавен като допълнителен. Както вече казах, същият следва да бъде инициализиран от системата, разделен и форматиран.

1. За тази цел заредете операционната система и кликнете с десен бутон върху менюто Start. Изберете опция Disk Management (Управление на дискове) от излизащото меню.

Disk Management

2. Ще се отвори инструментът за създаване и форматиране на дискови дялове. Тъй като добавеният диск е чисто нов (неформатиран), най-напред трябва да бъде инициализиран. Ще видите прозорец, от който трябва да изберете като какъв вид да се инициализира новото устройство от логическия дисков мениджър. Вариантите са MBR (Master Boot Record) или GPT (GUID Partition Table).

GPT

По принцип съвременните компютърни системи използват GPT дялове – както за операционната система, така и за останалите томове от диска. В тези случаи опцията GPT би трябвало да е избрана по подразбиране, а вие просто да потвърдите с ОК.

3. Новият диск ще се появи в прозореца под формата на неразделено пространство (Unallocated) и ще е маркиран с черна ивица. Кликнете върху него с десен бутон и от менюто изберете New Simple Volume (Нов обикновен том). Следвайте стъпките, които сме описали в следващите точки.

New simple volume

4. Ще се отвори съветникът за създаване на нов дисков том. Продължете напред с Next.

Next

5. В следващия прозорец трябва да посочите размера на новия дял (в мегабайти). Тази стъпка е изключително важна, тъй като тук де-факто определяте дали новият диск ще се обособи като един единствен дял, или като повече раздели (D:, E:, F: и т.н.).

Нека разгледаме три хипотези:

5.1. Ако не желаете да разделяте новото дисково устройство, а да го направите на един дял, просто не променяйте стойностите. Продължете с Next и цялото налично пространство ще се обособи в един единствен том.

5.2. В случай, че искате да направите два или повече дяла, трябва да укажете размера (в мегабайти) на първия от тях. Остатъкът след това място може да се използва за създаване на още томове.

В моя случай ще разделя новото SSD на два дяла с абсолютно еднакъв размер. За целта ще използвам калкулатора и ще разделя наличното пространство* на две (953852MB : 2 = 476926MB). Така ще задам стойност от 476926MB за този том, а остатъкът ще използвам за втория (виж изображението долу).

Simple volume size MB

* Maximum disk space показва наличното пространство (MB), което може да се използва за създаване на дялове. Ако разделите стойността в Мегабайти на 1024, ще получите същата в Гигабайти (1GB = 1024MB).

5.3. Съществува и трети вариант, при който потребителят желае да създаде дял с точно определен размер. Така например, ако новият допълнителен диск е 1ТВ и искаме първия дял да е 250GB, ще трябва да умножим тази стойност по 1024 и ще получим стойността в Мегабайти, която да въведем в полето за размер на новия том (250*1024= 256000).

6. В следващата стъпка трябва да укажете с коя буква да се означи новият том. От падащото меню може да избирате между тези буквени означения, които все още не са заети.

Assign the following drive letter

В моя случай предварително съм променил буквените означения на всички други томове за съхранение (без този с Windows). Това ще ми позволи новия дял да бъде означен като D:.

След това продължете напред с Next.

7. В следващия прозорец може да изберете дали новия дял да се форматира и в каква файлова система да стане това.

NTFS

По подразбиране се прилага бързо форматиране в NTFS файлова система. Препоръчваме така да бъде оставено, тъй като всички съвременни версии на Windows използват NTFS.

Единственото, което препоръчвам да промените е етикетът на новия том (Volume label). Ако оставите полето празно (както правя аз), дисковия дял ще се показва като „Local Disk“ или „Локален диск“, което е по-добре от „Нов обикновен том“.

8. В последния прозорец кликнете на Finish, за да бъде създаден новия том.

Finish

В случай, че сте решили целия диск да се обособи като един дял, то значи сте готови! Ако сте използвали част от пространството, то остатъка ще се визуализира отново като Unallocated в черно. В този случай се използват абсолютно същите стъпки за създаване на втори и евентуално трети дисков том.

Създаване на нов обикновен том

Тъй като съм пресметнал новия диск да бъде разделен на два еднакви дяла, ще използвам същата последователност от стъпки и за втория. Единствената разлика ще е, че в прозореца от точка 5 този път ще използвам цялото налично пространство.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *