Условия за ползване

I. Общи положения

1.1. PCGuide.bg предоставя на своите потребители полезни материали в областта на информационните технологии.
1.2. „Потребител“ е всяко лице, регистрирано или не чрез формата за регистрация в PCGuide.bg, което използва услугите на сайта. В тази връзка, предоставянето на информация под формата на статии и новини, публикувани на страницата се разглежда като услуга.
1.3. Описаните методи за инсталиране, конфигуриране и използване на определени софтуерни или хардуерни продукти са предварително тествани. Използването им/прилагането им от Ваша страна, става единствено и само на Ваша отговорност! В тази връзка, сайтът и неговият екип не носят каквато и да било отговорност за щети, причинени от Вас самите! Сайтът и екипът му не носят отговорност и за отпаднало гаранционно обслужване, резултат от горното!
1.4. Използването на определени софтуерни или хардуерни продукти в наши материали, включително в различни ревюта и анализи, няма по никакъв начин за цел да рекламира и насърчава закупуването и използването на тези продукти/приложения или да дискредитира възможностите на същите.
1.5. В настоящите Условия за ползване, термините „сайтът“, „страницата“ и „PCGuide.bg“ ще бъдат използвани като синоними на съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ интернет адрес www.pcguide.bg.

II. Права и задължения на PCGuide.bg

2.1. Единствено PCGuide.bg и неговият автор имат право да публикуват, да дават съгласие или отказ за публикуване на собствени (авторски) материали в интернет пространството. Изрично се забранява копирането и публикуването на авторските материали или части от тях, собственост на този сайт в други интернет страници, форуми, включително и в печатни издания, освен ако между страните не е договорено друго. В тази хипотеза не попада възможността за споделяне в различни социални мрежи на препратки към публикации от този сайт, чрез бутоните за тази цел, поставени в страницата.
2.2. PCGuide.bg запазва правото си да спира или ограничава временно достъпа до сайта или отделни секции от него без предварително известяване на потребителите.
2.3. PCGuide.bg запазва правото си да прави промени в дизайна и технологията на предоставените услуги, когато и както намери за добре без предварително известяване на потребителите.
2.4. PCGuide.bg има право да показва всякакви рекламни материали на потребителите си в местата, определени за това. За съдържанието на визуализираните рекламни материали, включително и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
2.5. Сайтът запазва правото си да трие без предупреждение или цензурира коментари на потребители, когато не са спазени правилата и условията са писане на коментари.
2.6. Сайтът запазва правото си да преустановява временно или постоянно възможността за писане на коментари по отношение на определени материали, категории, секции или страницата като цяло.
2.7. Сайтът не носи отговорност за загуба на потребителска информация, резултат от злоумишени действия срещу него (вкл. и хакерски атаки).
2.8. PCGuide.bg не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена във формата за писане на коментари в сайта.
2.9. PCGuide.bg се задължава да уведоми потребителите си по начин, по който намери за добре при преустановяване дейността на сайта или при евентуалната му продажба.

III. Права и задължения на потребителите

3.1. Всеки потребител има право на свободен достъп до страницата, освен в случаите, когато същата е временно спряна за поддръжка или не е достъпна поради технически проблем.
3.2. С настоящите условия за ползване потребителите се съгласяват:
3.2.1. Да не разпространяват авторски материали, собственост на PCGuide.bg посредством други интернет страници или печатни издания, без изричното разрешение на автора. Тази клауза няма предвид възможността, предоставена от PCGuide.bg потребителите да споделят в социалните мрежи връзки към материали чрез съответните бутони за тази цел.
3.2.2. Да спазват условията за публикуване на коментари.
3.2.3. Да не използват името на сайта (PCGuide.bg) и материалите в него за свои комерсиални цели.

IV. Публикуване на коментари

4.1. PCGuide.bg е информационен интернет сайт, предоставящ на потребителите материали в областта на информационните технологии, включително и възможност за публикуване на коментари под материалите.
4.2. Публикувайки коментар в PCGuide.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате:
– различни обидни фрази към останалите потребители или екипа на сайта;
– текстове, включващи нецензурни думи;
– текстове, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост;
– текстове и друг вид съдържание с порнографски характер или препратки към такова;
– рекламни и агитационни материали, включително и препратки към други страници с цел реклама;
– материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост;
– всякакви други материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз.
4.3. Не се толерират коментари, които не са свързани с темата, изписани изцяло с главни букви, както и коментари на латиница, освен в случаите, когато е налице явна невъзможност потребителя да използва БГ клавиатура.

PCGuide.bg запазва правото си да променя и допълва настоящите Условия за ползване.