Advanced Options WinRE

Разрешаване или забраняване на Windows Recovery Environment (WinRE) в Windows 10/8.1

Windows Recovery Environment (Windows RE или WinRE) е среда за възстановяване на операционната система, използвана за диагностика и остраняване на често срещани системни проблеми със стартирането на Windows.

В редица наши материали сме ви демонстрирали какви възможности предлага Windows RE в най-актуалните версии на Windows – Windows 10 и Windows 8.1. Сред тях са опцията за нулиране на Windows, наречена Reset this PC; опциите за възстановяване на операционната система към определен момент чрез System Restore или от предварително създаден системен образ (архив) на диска. И не на последно място е достъпът до Command Prompt, с чиято помощ можете да разрешите редица проблеми със стартирането на Windows.

Начините за достъп до средата за възстановяване (Windows Recovery Environment) при Windows 10 или Windows 8/8.1 са различни. Така например, ако Windows по някаква причина не иска да зареди и устройството се рестартира два пъти подред, след това WinRE интерфейсът се появява автоматично. При работещ Windows 10/8/8.1 начините за достъп до Windows Recovery Environment са няколко. Най-популярният начин е комбинацията от клавиш Shift + опция Restart.

Виж Как да влезем в Advanced Startup Options при Windows 8 или Windows 10

Поради голямото си приложение в редица „аварийни“ ситуации, Windows Recovery Environment е разрешен по подразбиране. Това означава, че ако по вашата операционна система не са правени някакви специфични модификации, тази възможност ще може да се използва без проблем при нужда.

Все пак винаги можете да проверите дали WinRE е разрешен, особено когато не вие сте инсталирали и конфигурирали Windows.

Как да проверим дали WinRE е разрешен/забранен (Windows 10/8.1/8)

Това е възможно директно под Windows чрез използването на командния прозорец (Command Prompt) или Windows PowerShell. Ще ви демонстрираме как да изведете текущия статус на WinRE през Command Prompt:

1. Стартирайте Command Prompt като администратор. В Windows 10 най-лесния начин за това е като в полето за търсене (до менюто Start) потърсите ключова дума cmd или да използвате търсачката в екрана Start, ако сте с Windows 8/8.1. Кликнете върху първия изведен резултат (Command Prompt или Команден прозорец) с десен бутон на мишката и от менюто изберете Run as administrator (Изпълняване като администратор), както е показано на изображението:

cmd

Вероятно ще видите прозорец на User Account Control (Управление на потребителските акаунти), в който трябва да отговорите с Yes!

2. За да проверите текущия статус на Windows RE, изпълнете следната команда:

reagentc /info

3. В реда с надпис Windows RE status ще видите текущото състояние на Windows RE – разрешен (Enabled) или забранен (Disabled).

reagentc /info

Забраняване и разрешаване на Windows RE (Windows 10/8.1/8)

Забраната на използване на WinRE или обратното действие – по разрешаването му също става през Command Prompt, стартиран с администраторски привилегии.

Забраняването на Windows RE в Windows 10/8.1/8 става с изпълнение на следната команда:

reagentc /disable

Разрешаването на Windows RE става по сходен начин, но с изпълнение на команда:

reagentc /enable

При изпълнението на всяка една изброена команда би следвало да видите съобщение за успешно изпълнена операция – Operation Successful.

reagentc /enable и reagentc /disable

Показаните команди могат да бъдат използвани за проверка на текущия статус на WinRE и за разрешаването му в случай, че по някаква причина е бил деактивиран. В тази връзка следва да подчертая, че не е препоръчително перманентното забраняване на средата за възстановяване Windows Recovery Environment!

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *