Advanced Options WinRE

Разрешаване или забраняване на Windows Recovery Environment (WinRE) в Windows 10/8.1

Windows Recovery Environment (Windows RE или WinRE) е среда за възстановяване на операционната система, използвана за диагностика и остраняване на…