Windows 11

Как да инсталираме Windows 11 чрез изпълнение на „чиста“ инсталация от флаш памет

В този материал ще ви демонстрираме стъпка по стъпка как се инсталира Windows 11 чрез изпълнение на т.нар. „чиста“ инсталация от външен носител. Този метод се използва, когато се инсталира операционната система на нов компютър или в случаите, когато искате да преинсталирате вашия Windows чрез напълно премахване на старата инсталация.

За инсталирането на Windows 11 обичайно се използва външна инсталационна медия – инсталационна USB флаш памет или DVD. Повечето потребители предпочитат да използват флаш памет, тъй като в днешно време малко нови устройства разполагат с DVD.

Създаването на инсталационна флаш памет за Windows 11, която да се използва на различни компютри е лесна задача. Необходима ще ви е празна USB флаш памет от поне 8GB и компютър с интернет връзка, който да бъде използван за направата ѝ. За целта може да използвате инструмента Media Creation Tool. Другият вариант е да изтеглите готов дисков имидж (.iso) от сайта на Майкрософт, който да бъде записан на USB паметта с помощта на подходящ софтуер (например програмата Rufus).

Виж Как да направим инсталационна флаш памет за Windows 11
Виж още Инсталационна флаш памет за Windows 11 с Rufus без изискване за TPM 2.0 и Secure Boot

Инсталация на Windows 11 – стъпка по стъпка

Първата задача е да заредите инсталацията от външната USB флаш памет през т.нар. Boot menu. Това е меню за стартиране, което се достъпва непосредствено след включване на компютъра – чрез определен функционален клавиш (F11, F12 или друг в зависимост от марката на устройството).

Първият етап от инсталацията на Windows 11 почти по нищо не се различава от този при Windows 10 или Windows 8.1. Необходимо е да конфигурирате някои базови езикови настройки, да посочите версията на Windows и да разделите диска по подходящ начин. Ето и конкретните стъпки за това:

1. Езикови настройки

В първия екран трябва да изберете език, формат на времето и предпочитан метод за въвеждане. На този етап може да оставите всичко на английски език, а на по-късен етап, примерно след инсталацията да зададете вашите предпочитания.

Език, регион и формат

Продължете напред с Next.

2. Кликнете на Install now

В следващия екран кликнете на големия бутон Install now, за да инициирате нова инсталация на Windows 11.

Install now

3. Продуктов ключ

Ще ви бъде поискан продуктов ключ за активиране на Windows. Въвеждането на такъв обаче не е задължително на този етап и може да се пропусне чрез клик върху линка I don’t have a product key.

I don’t have a product key

Ако вашата система има вече инсталиран и активиран Windows 10 или Windows 11, то продуктов ключ няма да ви е нужен точно сега. След инсталацията Windows би трябвало да може да се активира автоматично при свързване с мрежа.

4. Изберете правилната версия на Windows 11

Ако сте пропуснали въвеждането на продуктов ключ, от следващия екран трябва да изберете версията на Windows 11, за която имате лиценз. Обикновено се използва Home или Pro. След избора на операционна система продължете напред с Next.

Избор на версия на Windows 11

Забележка: Следва да се има предвид, че ако разполагате с лиценз за Windows 10 Home, с него ще може да активирате и Windows 11 Home, но не и Pro! Ако пък имате лицензен ключ за Windows 10 Pro, в този етап може да изберете Windows 11 Pro.

5. Съгласете се с лицензионните условия на Microsoft

В следващата стъпка поставете отметка на I accept the Microsoft Software License Terms и продължете напред с Next.

I accept the Microsoft Software License Terms

6. Изберете изпълнение на потребителска инсталация – Custom

В следващия екран трябва да посочите втората налична възможност – Custom: install Windows only (advanced). Тя ще ви позволи да разделите диска (премахнете старата ОС) и да изпълните инсталацията на Windows 11 на чисто.

Custom: install Windows only (advanced)

7. Изберете дисково устройство за инсталиране на Windows 11

Следващата стъпка е много важна и изисква особено внимание от ваша страна. Необходимо е да посочите къде да бъде инсталиран Windows 11. Процедурата е различна, в зависимост от това дали ще инсталирате операционната система върху вашия стар диск или на чисто нов неразделен диск.

7.1. В първия случай ще трябва да изтриете всички свързани с Windows дялове (томове) от диска. Обикновено тук се включва един малък дял, означен като System Reserved. Наличен е и втори системен дял (означен като System), както и делът с Windows, който като размер кореспондира с локален диск C.

Delete prtition

Използвайте опция Delete за изтриване на съответния том от диска. Трябва да се премахнат всички дялове, свързани със старата операционна система. Ако имате създадени други допълнителни дялове за данни (устройства D:, E: и т.н.), не е необходимо да ги триете!

При изтриване на всеки един дял от диска системата ще ви показва предупреждение, че данните от него ще бъдат изгубени. Потвърдете с OK, за да се изпълни операцията.

OK

Обемът от дисково пространство, останал от изтритите дялове ще се визуализира като Unallocated Space. Изберете него и продължете напред с Next. Системата автоматично ще създаде нов дял за Windows и дял за възстановяване, след което ще започне същинската инсталация.

7.2. Във втория случай – при чисто ново устройство цялото дисково пространство би следвало да се вижда като Unallocated Space. Това е така, тъй като диска (SSD) обикновено идва неразделен и форматиран.

В този случай просто изберете устройството и продължете с Next. Инсталацията ще използва това пространство за създаване на необходимите дялове. Допълнителни дискови томове могат да се създават и след приключване на преинсталацията на Windows.

Unallocated Space

8. Копиране на Windows 11 върху диска

Инсталацията ще започне копиране да данни върху твърдия диск/SSD, инсталиране на компоненти и т.н. Отнема известно време, а от вас не се изисква нищо повече от малко търпение.

Copying Windows files

9. Рестарт и продължаване към следващия етап

Системата ще се рестартира автоматично след като бъдат финализирани операциите по прехвърляне на данни и подготовка на инсталацията. Ако не ви се чака, може да използвате бутона Restart now от прозореца, показан долу:

Restart now

10. Избор на страна или регион

След определено време би трябвало инсталацията да ви попита дали това е правилния регион. За нашите географски ширини следва да изберете Bulgaria.

Избор на регион

11. Избор на клавиатурна подредба

Трябва да посочите желаната клавиатурна подредба, която да се инсталира по подразбиране. Обикновено на този етап препоръчвам да оставите US и да потвърдите с Yes.

Избор на основна клавиатурна подредба

12. Задаване на допълнителна клавиатурна подредба (опционално)

Инсталацията предлага възможност за добавяне на втора клавиатурна подредба за писане – с бутон Add layout.

Тук следва да подчертая, че добавяне и премахване на метод на въвеждане може да се извърши и след инсталацията на Windows 11. Ето защо сега пропуснете тази възможност с бутон Skip.

Skip

13. Задайте име на компютъра

Нещо ново при Windows 11 е възможността да зададете име на вашето устройство още по време на самата инсталация. Така компютърът ще бъде по-лесно разпознаваем при връзка с други устройства. Ето защо препоръчваме да зададете някакво по-кратко име и да продължите напред с Next.

Име на устройството

Системата ще се рестартира преди да премине към следващата стъпка.

14. Посочете предназначението на вашата система

Ако инсталирате Windows 11 Pro, ще трябва да изберете за какъв тип система да бъде конфигуриран Windows – за персонално ползване или за организация. В повечето случаи се избира първата възможност – Set up for personal use.

Set up for personal use

15. Добавете потребителски акаунт за вписване в Windows 11

По подразбиране Windows 11 ще поиска да използвате акаунт в Microsoft. В този случай аз ще въведа имейл адреса на съществуващ Microsoft акаунт.

Добавяне на Microsoft акаунт

Важно е да отбележа, че създаването и използването на офлайн (локален) акаунт е все още възможно на този етап. За тази цел просто кликнете на линка Sign-in options, след което ще видите опция за създаване на локален потребителски акаунт.

16. Създайте ПИН за по-лесно вписване с Microsoft акаунт

Въвеждането на паролата за Microsoft акаунта при всяко вписване в системата е крайно неудобно за потребителя. Ето защо е предвидена опция за вписване в Windows чрез ПИН код.

ПИН

Кликнете на бутон Create PIN, за да продължите.

17. Въведете ПИН

Ако желаете да използвате PIN, следва да въведете желания четири-цифрен код и да го повторите. Следва да отбележа, че има и опция за използване на букви и символи в кода, но аз лично не смятам, че това е нужно. Каквото и да сте въвели, потвърдете с ОК.

Въвеждане на ПИН

18. Възстановяване на вече синхронизирани настройки или конфигуриране като ново устройство (опционално)

Ако въведеният акаунт в Microsoft е вече бил използван в Windows 11, то е твърде вероятно да видите екран, който ще ви предложи да възстановите вече синхронизирани настройки, приложения и евентуално файлове от OneDrive. Всъщност, това, което можете да направите в тази стъпка е:

  • да изберете възстановяване на настройките от предходна инсталация (друго устройство) чрез опция Restore from;
  • акаунтът да бъде настроен за напълно ново устройство чрез избора на Set up as new device, т.е. нищо няма да се синхронизира.

Възстановяване на синхронизирани данни

19. Настройки за поверителност

И в Windows 11 имате възможност още по време на инсталацията да персонализирате настройките за поверителност. Тук се включват неща като: разрешение дали приложенията ще могат да използват вашето местоположение, дали искате да използвате функцията за откриване на устройство, изпращане на диагностични данни до Microsoft и т.н.

Поверителност в Windows 11

Предвид това, че съвременните операционни системи Windows изпращат куп данни до Microsoft, аз предпочитам да задам повечето опции на No.

20. Персонализирайте „изживяването“ си

Тази стъпка може да бъде спокойно пропусната със Skip, но нека кажем няколко думи какво се изисква от вас. Имате възможност да посочите една или няколко различни дейности, за които ще използвате вашия компютър – гейминг, учене, бизнес и т.н. По този начин Microsoft ще ви показва реклами и препоръки, максимално близки до интересите ви.

Дейности

21. Използване на резервно копие на файловете с OneDrive

OneDrive е облачна услуга на Майкрософт, която ви дава възможност да съхранявате някои от файловете си във външно хранилище. В този екран от инсталацията на Windows 11 може да изберете дали да се синхронизират вашите данни (Back up my files with OneDrive) или не (Don’t backup my files).

Don't backup my files

След това продължете напред с Next.

22. Използване на офис приложенията на Microsoft 365

Инсталацията ще ви предложи възможност за използване на платения пакет Microsoft 365, който включва познатите офис приложения Word, Excell, Power Point, Outlook и т.н. Имате опция за безплатен тестов период или отказ от този пакет.

Microsoft 365 - No, thanks

Тук е моментът да подчертая, че тези приложения винаги могат да се инсталират и след това. На този етап ще откажа, кликвайки на линка No, thanks.

23. Финализиране на инсталацията на Windows 11

На финала инсталацията ще започне да конфигурира вашата операционна система. Това отнема известно (не много) време и от вас се изисква малко търпение.

This might take a few minutes

След като всичко бъде готово, ще видите работния плот на Windows 11. Можете да премахнете спокойно инсталационната флаш памет и да се насладите на новата операционна система.

Първи стъпки след инсталирането на Windows 11

Първото нещо, което се изисква е да проверите дали всички компоненти на хардуера са инсталирани коректно. Това става през Диспечера на устройствата (Device Manager), който може да се достъпи от менюто при клик с десен бутон на Start.

По принцип Windows разполага с пакет драйвери и повечето устройства се инициализират още при самата инсталация (или след пускане на актуализациите). Въпреки това, ако установите липсващи драйвери, препоръчваме да ги изтеглите от официалния сайт на производителя.

На следващо място е от значение да пуснете да се изтеглят всички налични актуализации през Windows Update. По този начин ще получите всички последни поправки за Windows, както и някои драйвери за хардуера.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов

Facebook Comments

2 thoughts on “Как да инсталираме Windows 11 чрез изпълнение на „чиста“ инсталация от флаш памет”

    1. Здравейте!
      Предполагам, визирате избора на опцията за ъпгрейд?! Обичайно при избора на тази възможност инсталацията ще ви даде съобщение, което ви указва да премахнете инсталационната медия (флашка) и да рестартирате системата, след което под Windows да стартирате Setup.exe от инсталационната флаш памет (диск).
      С други думи надграждането на Windows изисква да имате работеща инсталация на компютъра, за да се гарантира работоспособността на операционната система след ъпгрейда. Поне аз смятам, че това е замисъла на Майкрософт. Общо взето ъпгрейда на текущата версия на Windows може да се извърши чрез стартиране на setup.exe под Windows, чрез използване на Media Cration tool (или инструмента за надграждане, който Microsoft предлагат) или чрез Windows Update.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *