Назначаване на мрежово устройство

Няколко начина за назначаване на мрежово устройство в Windows

Назначаването на мрежово устройство (мрежови диск) ви дава бърз достъп до съдържанието на конкретна споделена директория или сървър. Това става директно през файловия мениджър на вашия компютър, което прави този начин предпочитан за достъп до споделени ресурси.

Назначаването на мрежово устройство създава нещо като пряк път към споделената директория на сървърната машина. Подобно на дяловете от твърдия диск, мрежовият диск също се асоциира с определена буква и е достъпен през This PC (Този компютър).

Преди да започнете, погледнете опциите за споделяне

Като за начало искам да поставя акцент върху правилното конфигуриране на разширените настройки за споделяне в Windows при използване на назначени мрежови дискове. По-конкретно, касае се за това да позволим на компютъра, от който работим да вижда други устройства в мрежата.

Ето какви са стъпките в Windows 10:

1. Отидете на меню Start Start > Settings Settings > Network & Internet (Старт > Настройки > Мрежа и интернет).

2. От лявата част на прозореца изберете типа на използваната мрежа – Wi-Fi или Ethernet.

3. Кликнете на връзката Change advanced sharing options (Промяна на разширените опции за споделяне), налична в сродните настройки (Related settings).

4. За текущия мрежови профил, а в тези случаи обичайно това е „частна мрежа“, трябва да бъде активна опцията Turn on network discovery (Включи откриването на мрежа).

advanced sharing center

Препоръчително е да оставите активна и свързаната опция Turn on automatic setup of network connected devices (Включване на автоматичното настройване на свързани в мрежата устройства). Ако правите промени, не забравяйте да ги запазите с бутон Save changes (Записване на промените).

Метод 1: Назначаване на мрежово устройство през файловия експлорер

Мрежови устройства могат да бъдат назначавани на всички използвани към момента версии на Windows, но ще ви покажем как става това при Windows 10.

1. Стартирайте Файлов мениджър (File Explorer) или Този компютър (This PC) в Windows.

2. Разгърнете лентата с инструменти в горната част на прозореца и изберете опция Промяна на мрежово устройство (Map a network drive).

map network drive
3. Необходимо е да зададете местонахождението папката, която ще направите мрежово устройство.

3.1. Като за начало трябва да зададете буквено означение на новото устройство от падащото меню Drive. При този тип устройства обикновено се използват букви Z:, Y:, X:, W: и т.н., т.е. започва се отзад напред на азбуката. Основна причина за това е да се избегне припокриването им с други, локални устройства – дискови дялове, преносими памети, DVD и т.н.

what network folder

3.2. Използвайте бутон Browse (Преглед), за да посочите мрежовото устройство и споделената директория или изпишете пълния адрес до търсената локация по следния начин:

\\име на устройството\директория

или

\\IP адрес\директория

3.3. Оставете опцията Свързвай се отново при влизане (Reconnect at sign-in) активна, ако искате след рестарт да продължите да имате достъп до назначения мрежови диск.

3.4. Опция Свържи се чрез други идентификационни данни (Connect using different credentials) може да бъде използвана в случаите, когато ще се използват потребителско име и парола, различни от използваните за влизане в Windows на споделения компютър.

4. Вероятно ще ви бъде поискано потребителско име и парола за достъп до мрежовото устройство.

enter network credentials

5. Завършете процедурата с Finish. Непосредствено след това, назначения мрежови диск би трябвало да се отвори в нов прозорец.

Метод 2: Назначаване на мрежово устройство през файловия експлорер

Има и друг доста сходен начин за назначаване на мрежово устройство. Отново се използва Файловия мениджър (File Explorer) в Windows, през който се достига до споделената (мрежова) директория.

1. Стартирайте Файлов мениджър (File Explorer) или Този компютър (This PC) в Windows.

2. В адресната лента на прозореца изпишете името на компютъра (или IP), където се намират споделените ресурси и натиснете Enter. Въвеждането на име на компютъра става в следния формат:

\\име на компютър
\\IP на компютър

3. Преди да достъпите ресурсите на търсения компютър вероятно ще трябва да въведете потребителско име и парола за достъп, както бе в горния метод. Въведете ги, за да продължите напред.

4. Във файловия мениджър ще видите всички споделени директории от целевия компютър или сървър. Кликнете с десен бутон на мишката върху търсената папка и от менюто изберете Map network drive (Промяна на мрежово устройство).

map network drive context

5. Нещата тук са сходни с тези в точка 3 от предходния метод, с изключение на това, че пътя до папката ще е вече зададен. Трябва да посочите с каква буква да бъде означено новото устройство (Z:, Y: и т.н.), след което да завършите процедурата с Finish.

what network folder

Метод 3: Назначаване на мрежово устройство през Command Prompt

Това е алтернативен метод и го показваме по-скоро за компютърните ентусиасти. Тук всичко се прави през командния прозорец (Command Prompt) в Windows с помощта на командата net use.

Ако предпочитате да използвате Windows PowerShell, същите стъпки могат да бъдат приложени и в неговия прозорец. Освен това, необходимо е да знаете точното наименование/пътя до мрежовото устройство и споделената папка.

Ето и стъпките:

1. Стартирайте Command Prompt (Команден прозорец) в Windows или Windows PowerShell.

2. Командата за назначаване на ново мрежово устройство има следния синтаксис:

net use УСТРОЙСТВО: \\ПЪТ

например

net use Z: \\DESKTOP-DF4AGS0\Shared

2.1. Ако споделените ресурси изискват идентификация и не желаете всеки път да въвеждате потребителско име и парола, горната команда може да бъде разширена. Идеята е да се зададат идентификационните данни в самия команден ред – с използването на атрибута /user: ПОТРЕБИТЕЛ ПАРОЛА.

Така например, ако искате новото устройство да е означено като Z:, пътя до споделената директория е \\DESKTOP-DF4AGS0\Shared, потребителското име Ivan, а паролата Pass51115, то командата би придобила следния вид:

net use Z: \\DESKTOP-DF4AGS0\Shared /user: Ivan Pass51115

2.2. Не на последно място, за използването на командата в горния ѝ вариант следва да уточня нещо важно. По подразбиране назначените устройства не са постоянни и след рестарт могат да изчезнат. Ето защо препоръчваме към горната команда да се добави и атрибутът /persistent:yes, например:

net use Z: \\DESKTOP-DF4AGS0\Shared /user: Ivan Pass51115 /persistent:Yes

По този начин при следващо влизане в системата назначеното устройство ще се свързва автоматично отново и ще можете да го използвате.

Премахване на назначено мрежово устройство

Премахването на устройство, което преди това е било назначено като мрежови диск, е лесно и затова няма да изпадам в подробности. Тази операция може да се изпълни както през файловия мениджър на Windows, така и през командния прозорец (Command Prompt) или PowerShell.

През файловия мениджър

Най-простият и лесен начин за премахване на дадено устройство е през Файловия мениджър (File Explorer). За целта просто отворете This PC (Този компютър), където трябва да е иконата на целевото устройство. Кликнете десен бутон на мишката върху иконата на мрежовия диск и от менюто изберете опция Disconnect (Прекъсни връзката).

През Command Prompt или PowerShell

През командния прозорец Command Prompt или PowerShell, стартиран като администратор може да използвате команда net use X: /delete, като на мястото на X: поставяте буквеното означение на конкретното устройство.

В случай, че на вашия компютър има назначени няколко устройства, същите могат да бъдат премахнати с команда net use * /delete. В този си вид командата изтрива всички назначени мрежови дискове. В този команден ред не е нужно тяхното конкретизиране, но ще видите съобщение, в което ще трябва да потвърдите с Y и Enter премахването на всеки назначен мрежови диск.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *