Как да видим паролата за Wi-Fi на мрежа, към която сме свързани

Понякога се случва дълго време да използваме дадена Wi-Fi мрежа, но да забравим каква парола се използва за нея. Това…

Няколко начина да проверим параметрите на компютъра в Windows 10

Windows 10 позволява да проверите параметрите на компютъра си по няколко различни начинa. С тяхна помощ имате възможност да „надникнете…

Отчет за състоянието на батерията – напълно възможно под Windows 10

В преносимите устройства, каквито са таблетите и лаптопите, батерията е един от най-важните хардуерни компоненти. Причината за това е ясна…