Неработещ микрофон

Микрофонът на вашия компютър или лаптоп не работи под Windows 10? Възможни решения!

Понякога в най-неподходящия момент разбираме, че микрофонът на нашия преносим или настолен компютър не функционира както трябва. Това е често срещан и особено актуален в днешните условия проблем, когато редица обучения, семинари и други мероприятия се провеждат онлайн и нуждата от микрофон е неизбежна.

В този материал ще ви представим няколко различни метода за остраняване на проблеми, свързани с неправилното фукнциониране на микрофона – стъпка по стъпка!

И все пак, от къде да тръгнете, ако установите, че отсреща не ви чуват?

Първата и най-логична стъпка е да проверите дали в конфигурацията на използваното приложение не е забранено използването на микрофон. Нещата в повечето случаи са улеснени, защото редица приложения за онлайн срещи и обучения разполагат с изведена икона, която активира/деактивира звука на микрофона с един клик.

Ако сте сигурни, че приложението е конфигурирано както трябва, но „отсреща“ все още не ви чуват, то разгледайте следните възможни решения.

Включете микрофона чрез наличния функционален клавиш (при лаптопи)

Някои модели преносими компютри имат специален функционален клавиш, който включва/изключва вградения микрофон. Обикновено това е някой от клавишите в порядъка F1 – F12 в горната част на клавиатурата и е обозначен със съответния знак с микрофон. Разгледайте внимателно клавиатурата на вашия преносим компютър за такъв!

mic-off-key

Проверете настройките за поверителност на Windows 10

Windows 10 предлага различни опции за поверителност, които включват забрана за използване на микрофона от определени или от всички приложения. Причината за въвеждане на подобна възможност е, че микрофонът, освен средство за комуникация може да бъде използван и за шпиониране от хакери.

1. Като за начало влезте в Start Start > Settings Settings > Privacy (Start Старт > Settings Настройки > Поверителност).

2. От лявата част на прозореца кликнете на раздел Microphone (Микрофон) и прегледайте внимателно всички настройки, които сме показали в следващите подтточки.

2.1. Опцията Allow access to the microphone on this device (Разрешаване на достъп до микрофона на това устройство) трябва да е задължително включена, за да използвате микрофон. Ако по някаква причина е забранена, използвайте бутон Change (Промяна) и плъзгача, за да я включите.

allow-access-to-the-microphone-on-this-device

2.2. Опцията Allow apps to access your microphone (Разрешаване на приложения да осъщестяват достъп до микрофона), както и опцията Allow desktop apps to access your microphone (Разрешаване на настолните приложения да осъщестяват достъп до микрофона) трябва да са също включени. По този начин приложенията, които могат да използват микрофон ще имат достъп до него.

allow-apps-to-access-your-microphone

2.3. Не на последно място ще отбележим, че разрешението приложенията да имат достъп до вашия микрофон може да се персонализира за всяко приложение индивидуално. Това означава, че дори горните опции да са включени, може да се окаже, че точно определено приложение да няма разрешение да използва микрофон.

Списъците с приложенията, за които може да се зададе дали съответно ще имат (или няма да имат) разрешение за достъп до микрофона в Windows 10 са разделени в две секции – приложения на Microsoft Store и настолни приложения.

За да се убедите, че използваното приложение има разрешение, разгледайте всички приложения в секция Choose which Microsoft Store apps can access your microphone (Изберете кои приложения от Microsoft Store могат да осъществяват достъп до микрофона). Всяко приложение, което е отбелязано с On (Вкл.) би следвало да може да използва микрофона.

choose-which-microsoft-store-apps-can-access-your-microphone

Проверете използва ли се коректното входно аудио устройство (микрофон) по подразбиране

В редица случаи настройките за поверителност може да са коректни, но микрофонът все още да не работи. Разковничето в този случай често се оказва фактът, че не е избрано коректното входно устройство за запис или просто силата на звука за това устойство е намалена до минимум.

1. Влезте в меню Start Start > Settings Settings > System > Sound (Start Старт > Settings Настройки > Система > Звук).

2. Тъй като микрофонът е вид входно устройство, погледнете секция Input (Входни данни). Там трябва да има падащ списък с наличните устройства, които евентуално могат да се използват като микрофон. Едно от тях (ако са повече) би следвало да е зададено по подразбиране.

settings-sound-input

2.1. Тествайте, дали избраното устройство възприема звук, примерно като кажете нещо произволно. Принципно, лентата Test your microphone (Проверка на микрофона) ще даде индикация дали Windows ви „чува“.

2.2. През връзката Device properties (Свойства на устройството) проверете силата на звука дали е на нужното ниво. Има вероятност да е избрано коректното устройство, но нивото за звука да е поставено в ниски граници.

3. Ако избраният микрофон не работи, трябва да проверите има ли други налични микрофони. В случай, че в списъка Choose input device (Избор на входно устройство) излизат две или повече устройства, опитайте да зададете някое друго. Отново проверете нивото на звука и тествайте.

4. Ако изборът на друго входно устройство не даде нужния резултат, върнете предишното по подразбиране. Стартирайте инструмента за Отстраняване на неизправности (Troubleshoot) чрез наличния в прозореца бутон.

Изборът на Troubleshoot (Отстраняване на неизправности) ще отвори съветник, който ще провери входните аудио устройства за проблеми. Ако са налични повече от едно входни устройства ще трябва да посочите това, което искате да „поправите“. След това съветника ще провери за проблеми, ще ви предложи дали искате да приложи някои стъпки. Накрая ще изведе отчет с остранените неизправности. Отново тествайте дали гласа ви се възприема от устройството!

Използвайте контролния панел за конфигуриране на звука в Windows

Компютърът ви може да има различни аудио входове, позволяващи запис на звук. Така например, преносимите компютри разполагат с вграден микрофон, но могат да използват и свързани слушалки с микрофон. При настолните компютърни системи обаче е необходимо да свържете външен микрофон или слушалки с такъв. Почти всеки настолен компютър има аудио входове, както отпред на кутията, така и отзад на дънната платка. При избора на устройство за говор, което да се използва по подразбиране често пъти това е от значение.

Ще ви покажем един алтернативен начин за избор и конфигуриране на записващите устройства, каквото е микрофона.

1. Влезте в Control Panel (Контролен панел) на Windows 10. За достъп до него може да използвате формата за търсене до менюто Start Start, използвайки ключова дума control.

search-control-panel

2. Подредете изгледа на иконтите в контролния панел като малки или големи икони и отворете Sound (Звук).

sound

Забележка: При категоризиран изглед на иконите в Control Panel трябва да влезете в Hardware and Sound > Sound (Хардуер и звук > Звук).

3. От прозореца за конфигуриране на звука изберете таб Recording (Записване). Кликнете някъде в празното пространство с десния бутон на мишката и се уверете, че опциите Show disabled devices (Покажи забранените устройства) и Show disconnected devices (Покажи изключените устройства) са активни. Идеята е да виждате всички забранени и изключени устройства (ако има такива) и да може да ги разрешите при нужда.

sound-recording

4. Прегледайте наличните микрофони и записващи устройства. Обърнете внимание на следните важни детайли: кой микрофон е зададен да се използва от Windows по подразбиране (обозначен е със зелено тикче) и коректен ли е той; има ли устройство, което да е забранено (disabled)?! Ако микрофонът е забранен, то той ще е маркиран с черна стрелка.

5. Започнете да говорите и вижте индикатора на кой от микрофоните ще реагира на звук. При необходимост задайте да се използва по подразбиране друго устройство за запис (ако в списъка е налично такова) и тествайте.

Изборът на микрофон по подразбиране се извършва с опция Set default device (Задай като устройство по подразбиране). Препоръчваме устройството по подразбиране да бъде зададено и като комуникационно устройство по подразбиране (Set as Default Communication Device).

set-default-device

6. Извикайте свойствата (Properties) върху използваното устройство (микрофон) от прозореца горе. Изберете таб Levels (Нива) и се уверете, че микрофонът не е намален на минимум или в по-лошия случай – заглушен. Коректните настройки на нивата на звука трябва да са като тези в прозореца долу.

microphone-properties-levels

Нагласете нивата на звука за Microphone по подходящ начин (примерно на максимум), но в същото време ви съветваме да не увеличавате Microphone Boost до високи нива!

Опционално: Забрана на изключителния контрол върху микрофона

7. Windows позволява на приложенията да могат да поемат т.нар. „изключителен контрол“ върху аудио устройствата и в това число върху използвания микрофон. В отделни случаи това може да е причина определени приложения да не могат да използват микрофона коректно.

Забраната на възможността за изключителен контрол върху устройството е вариант, ако всичко дотук е направено, но микрофонът все още отказва да работи с определени приложения. Ето как става това:

7.1. От прозореца със свойствата на микрофона изберете таб Advanced (Разширени).

7.2. Премахнете отметката от Allow applications to take exclusive control of this device и приложете промените с Apply.

allow-exclusive-control-of-this-device

Актуализирайте аудио драйвера

Когато сме сигурни, че дадено устройство е конфигурирано коректно, но то все още не работи както трябва, често пъти търсим проблема в драйверите. В конкретния случай – проблемът с микрофона в Windows 10 относително рядко е резултат от проблемен драйвер. Все пак, ако горните препоръки не сработят може да опитате с други драйвери за аудиото или с актуализиране на съществуващите през Диспечера на устройствата.

1. Кликнете с десен бутон върху менюто Start Start (или използвайте клавишна комбинация от Start + X). От излизащото меню изберете Device Manager (Диспечер на устройствата).

start-device-manager

2. В диспечера на устройствата потърсете аудио картата – обикновено е представена като група Audio inputs and outputs (Аудио входове и изходи).

3. Кликнете върху микрофона с десен бутон и от менюто изберете Update driver (Актуализиране на драйвер).

update-driver

4. Оттук насетне вариантите са Windows автоматично да потърси подходящ драйвер или да изберете драйвер от локалния диск, който сте изтеглили предварително.

Върнете предишния драйвер, ако след актуализация микрофонът спре да функционира

Връщането на предишната версия на драйвера за микрофона е горе-долу обратното на това, което показахме горе. Този метод се използва най-вече, когато след актуализация на операционната система и/или драйверите устройството е спряло да функционира коректно.

Ако преди актуализацията вашият микрофон е работел нормално, то най-вероятно новата версия на драйвера за това устройство не е най-доброто решение за него. В тази ситуация Windows 10 позволява да върнете предишния драйвер по следния начин:

1. По аналогичен на горния метод влезте в Device Manager (Диспечер на устройствата) и отворете свойствата (Properties) на вашия микрофон.

2. Използвайте опция Roll Back Driver (Предишен драйвер), за да възстановите предходната версия на драйвера.

3. Препоръчваме след тази стъпка да рестартирате системата и след това да тествате микрофона.

И още нещо полезно

Друг често срещан проблем при използване на приложения за онлайн разговори, видео-конференции и обучения е този с неработещата уеб камера (основно при преносими компютри). Често пъти някои от решенията на този проблем са сходни с тези, които ви показахме дотук.

В тази връзка може да разгледате Камерата на вашия лаптоп или компютър не работи под Windows 10? Решение!

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *