Как да свием (разделим) дисков дял под Windows без загуба на информация

Разделянето на вече съществуващ дисков дял (том) без загуба на информация е напълно възможно. Тази операция може да бъде извършена бързо и лесно под Windows 10, 8 (8.1), 7 и Vista, без да е необходим допълнителен софтуер. За тази цел се използва една интересна възможност, наречена Shrink volume (Свиване на том). Тя е налична в Disk Management – инструментът за управление на дискове и дискови дялове в Windows.

По-интересното е, че тази операция може да бъде изпълнена и върху системния дял, на който е инсталиран Windows. Като доказателство за това ще ви демонстрираме всички стъпки с един практически пример. За целта използвахме компютър, закупен с инсталирана операционна система Windows 10 Pro и разделен твърд диск. Целият капацитет на диска (приблизително 500GB) бе използван за създаването на един единствен дял за Windows, при което трябваше да намерим начин за създаването на поне още един дял за съхранение на мултимедия и други важни неща.

В ръководството долу подробно ще опишем как да „свием“ системния дял (C:) под Windows 10, а освободеното пространство от него да използваме за създаване на нов дисков дял (D:). И тук е момента да споменем, че стъпките са напълно идентични и при компютри с Windows 8 (8.1) и Windows 7.

Стъпка 1: Свиване на дисков дял през Disk Management в Windows 10

Преди да започнете, уверете се, че дисковият дял, който ще намалите, разполага с достатъчно свободно пространство. Свиването на дисков дял е възможно единствено и само в рамките на свободното пространство на него! Именно това пространство ще бъде отделено от този дял и използвано за създаване на нов. В същото време на „коригираният“ дял също трябва да остане достатъчно свободно място. Нещо повече – силно препоръчително е преди тази операция да бъде изпълнено дефрагментиране на диска.

За изпълнението на описаните в настоящото ръководство действия е необходимо да сте логнати с потребителски акаунт, който е Администратор. Самото свиване (намаляне) на дисков дял под Windows става по следния начин:

1. Стартирайте Disk Management (Управление на дискове). Лесен начин за това е като стартирате прозореца Run (чрез клавишна комбинация Windows клавиш + R) и в него да изпълните diskmgmt.msc, както е показано на изображението:

diskmgmt.msc

Алтернативен метод: При Windows 10 може да използвате търсачката до менюто Start, където да потърсите disk management, а ако сте с български езиков интерфейс – създаване и форматиране на дялове върху твърдия диск.

2. Ще се отвори Disk Management (Управление на дискове). Върху дисковия дял, който искате да намалите, с десен бутон на мишката извикайте контекстното меню. От него изберете опцията Shrink Volume (Свиване на том).

shrink volume

Забележка: Възможно е, да е необходимо малко време, докато бъде калкулирано наличното пространство върху диска, което може да бъде свито.

3. В следващия прозорец трябва да бъде въведен размера на пространството в Мегабайти, с което трябва да бъде свит дисковия том (дял):

Enter the amount of space to shrink in MB

Тук има една важна особеност. Освен че сте ограничени от свободното пространство на тома, който искате да свиете, може да сте ограничени и от наличието на файлове, които не могат да бъдат преместени. Такър например е файлът „pagefile.sys“, който се използва като т.нар. „виртуална памет“ от Windows.

В нашия случай размерът на локалния диск – Windows (C:) преди свиването му е 474248MB. Размерът на наличното пространство, което може да бъде използвано за свиване е 229748MB. Това ще бъде максималният обем, с който можем да намалим този дял. При така зададени параметри, финалният размер на дисков дял C: след свиването му ще бъде 244500MB.

4. След като в прозореца от точка 3 сте задали с колко Мегабайта да бъде намален дисковия дял, използвайте бутон Shrink, за да изпълните операцията по свиване.

Разликата, с която е намален дисковия дял ще се появи в Disk Management под формата на неразделено пространство (Unallocated), маркирано в черен цвят. Това е неизползваемо за момента пространство, което не е обособено в дисков дял. Именно то може да се използва за създаване на нов дял (примерно локален диск D:), който да бъде форматиран и отново използваем за съхранение на данни. Същото това пространство може да се използва за разширяване на вече съществуващ дисков дял.

Тъй като на нашата машина освен дял C: има и CD-ROM устройство, което е означено с буква D. Това означава, че ако използваме неразделеното пространство от твърдия диск за създаване на нов дял, той ще възприеме следващата свободна буква – E. Ако трябва да бъдем малко перфекционисти, това със сигурност не е търсения „ефект“. Ето защо в конкретната ситуация по-добре би било първо да променим буквата на CD-ROM устройството на буква E. Идеята е дисковият дял, който ще създадем след това да възприеме автоматично буква D. Така C: и D: ще са ни дяловете на твърдия диск, а E: ще е CD устройството.

Стъпка 2: Промяна на буква на устройство (при необходимост)

Това се налага в ситуации, подбни на гореописаната. Ето защо преди за започнете, премахнете всички включени USB памети, както и наличните DVD/компакт дискове от оптичното устройство.

И така, промяната на буквата на оптичното устройство или дори на даден дисков дял (ако наистина се налага) се прави в няколко прости стъпки през Disk Management (Управление на дискове) в Windows, а именно:

1. С десен бутон на мишката извикайте контекстното меню върху CD (DVD) устройството. Изберете опция Change Drive Letter and Paths… (Промяна на буква на устройството и пътища…).

Change Drive Letter and Paths

2. От малкия прозорец кликнете на бутона Change (Замяна), за да промените буквеното означение на устройството (в нашия пример за момента то е D:).

Change

3. В следващия прозорец трябва да е активна опцията Assign the following drive letter (Задай следната буква на устройство). От падащото меню в дясно от нея задължително се избира ново буквено означение за устройството, след което се запазват промените с OK.

Assign the following drive letter
4. Ще видите съобщение, което ви предупреждава, че някои програми може да не функционират коректно след тази промяна. За да продължите и да бъде променена буквата, с която се асоциира устройството, трябва да отговорите с Yes.

Some programs that rely on drive letters might not run correctly

Горната операция по промяна на буквеното означение на CD/DVD устройството може да бъде изпълнена и преди „свиването“ на дисковия дял C:, като първа стъпка!

Стъпка 3: Създаване на нов дисков дял (том) през Disk Management в Windows 10

Както вече споменахме в стъпка 1, отделената от локален диск (C:) част ще бъде използвана за създаване на нов дисков дял. Това пространство в момента се вижда като Unallocated и може да бъде използвано за създаване на нови дялове по следния начин:

1. Кликнете с десен бутон на мишката върху неразделеното дисково пространство, видимо като Unallocated. От контекстното меню изберете New Simple Volume (Нов обикновен том).

New Simple Volume

2. Отваря се съветника за създаване на нов дисков дял (том). Продължете напред с Next.

New Simple Volume Next

3. Необходимо е да бъде зададен размер на новия дял в Мегабайти (1024MB = 1GB):

Simple Volume size in MB

Тъй като ние ще създадем само един нов дял, оставяме като стойност (в Мегабайти) максималното налично пространство. Ако искаме да създадем повече от един нов дял, трябва да въведем по-малък размер, а разликата в последствие ще бъде използвана за нов дял.

4. Трябва да се посочи и буква, с която да бъде означен новия дял:

New Simple Volume Letter

По подразбиране е зададена първата свободна буква, прескачайки A и B. Tова обяснява изпълнението на стъпка 2, където се наложи да сменим буквата на нашето CD устройство. Идеята е, с първите букви – C и D да са означени дяловете на твърдия диск, а със следващите (примерно E) да са означени инсталираните CD/DVD устройства.

5. Следващата стъпка е много важна, тъй като трябва да се посочи дали новият дял да бъде форматиран или не! Логично е да бъде избрана възможността той да бъде форматиран на този етап – Format this volume with the following settings. Така след това той ще бъде използваем и готов за съхранение на данни.

Format this volume with the following settings

Форматирането на новия дял налага от своя страна да бъде посочена файлова система, наименование (етикет), както и това дали да бъде извършено бързо форматиране (Perform a quick format). Съвременните операционни системи Windows използват NTFS файлова система, ето защо тя е зададена по подразбиране.

Внимание: Ако създавате нов дял върху SSD устройство, задължително поставете отметка на Perform a quick format!

6. Идва финалната стъпка! В прозореца са показани всички параметри, които сте задали. Ако всичко е така, кликнете на бутон Finish.

New Simple Volume Finish

Windows ще форматира новия дял в избраната файлова система. Ако в предходната стъпка е маркирана с отметка опция Perform a quick format, то ще бъде изпълнено бързо форматиране, което отнема буквално няколко секунди.

Local Disk D:

В Disk Management новият дисков дял вече би трябвало да е видим и достъпен през This PC (Computer, Този компютър).

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

4 thoughts on “Как да свием (разделим) дисков дял под Windows без загуба на информация”

  1. При първото разделяне не прецених точно колко да отделя, съединих отново пространството, и като започнах отначало, забехязах че имам загубени МБ. Мога ли да ги възтановя?

  2. Имам инсталиран Windows 10 64 бита на дял C:, харда има още дял D ползван за архивиране на Windows, дял Е: с обем 250 GB за запис на текуща информация и дял G: с обем 150 GB на който искам да инсталирам Windows 7 32 бита и AutoCAD 2000 32 бита. Възможно ли е това и как трябва да се осъществи?

  3. С моя син Ви благодарим за тези инструкции. Успяхме да се справим безпроблемно, макар да нямаме голям опит в инсталирането и настройките от този тип.

  4. Здравейте! Много благодаря за упътването ,беше ми от голямя полза!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *