Разделяне на нов диск

Как да разделим и форматираме чисто нов допълнителен твърд диск или SSD под Windows 11

Добавянето на нов твърд диск или SSD като допълнително устройство за съхранение е честа практика при настролни системи или лаптопи.…

Управление на дискове Windows 11

Как да разделим локален диск C: на два отделни дяла под Windows 11

Голяма част от устройствата в търговската мрежа идват с вече инсталирана операционна система Windows и само един единствен дял (том)…

Как да свием (разделим) дисков дял под Windows без загуба на информация

Разделянето на вече съществуващ дисков дял (том) без загуба на информация е напълно възможно. Тази операция може да бъде извършена…