Antivirus Fix

Windows 10 не допуска инсталиране на антивирусна програма? Решение!

Наскоро попаднах на компютър с Windows 10, който не позволяваше инсталацията на почти нито една от по-популярните антивирусни програми. Нещо повече – не допускаше да сваля антивирусен софтуер от мрежата. Първото нещо, което си помислих беше, че системата е заразена от някакъв вид злонамерен софтуер, който блокира изпълнението на всеки опит за сваляне и инсталация на антивирусна защита. В това има логика, но безплатната версия на Malwarebytes, която имаше тази система не откриваше абсолютно нищо.

Принципно в този случай най-логичния подход би бил да се направи стартиращ „спасителен диск“ с антивирусен софтуер от друг компютър. След това е необходимо дискът да се зареди и да се сканира системата за вируси.

Търсейки в интернет, попаднах на различни варианти за решението на този или сходен проблем. Все пак решение открих, макар че информацията за възможния „виновник“ е малко разнопосочна.

Ако и вие имате подобен проблем, следва да насочите вниманието си към няколко ключови момента. На първо място трябва да сте наясно имала ли е до момента вашата система действаща антивирусна програма и каква. На следващо място – да проверите какви програми сте инсталирали наскоро. Не на последно място – да сте наясно дали системата е давала и други признаци, че може да се заразена с малуер (злонамерен софтуер).

Къде може да е проблема

Ще се опитаме да обобщим възможните методи за решаването на проблема с инсталацията на антивирусна програма при Windows 10, но нека първо надникнем в същността на този проблем и възможните причини за появата му.

Опит за блокиране на действащия антивирусен софтуер или инсталацията на такъв е характерно за редица злонамерени програми като вируси, червеи и троянци. Невъзможността да инсталирате антивирусна защита не означава непременно, че системата е заразена. Причината може да се крие в самата операционна система или инсталирания допълнителен софтуер.

Нека се фокусираме върху няколко от по-вероятните причини:

  • Инсталираната програма не е съвместима с операционната система. Принципно, Windows 10 е най-актуалната операционна система за момента и този вариант е много малко вероятен, освен ако не сте свалили софтуер за друга платформа.
  • Наличие на друг антивирусен софтуер, който блокира инсталацията на друг „конкурентен“ антивирус. Важно правило е, когато инсталирате нов антивирусен софтуер, винаги преди това да деинсталирате стария!
  • Повредени системни файлове са причината за неосъществима инсталация на антивирусен софтуер. В този случай системните файлове трябва да се сканират (верифицират) с изпълнение на SFC сканиране под Command Prompt.
  • Наличие на друг софтуер, който блокира инсталирането на антивирусна програма. Решението е този софтуер да бъде деинсталиран.
  • И все пак да не изключваме вероятността вирус (злонамерен софтуер) да блокира инсталацията на антивирусна програма. Това е доста по-вероятно, особено ако системата до момента не е имала адекватна антивирусна защита. Решението го написахме горе – създава се „спасителен диск“ на CD, DVD или флашка, който се зарежда и се сканира системата.

Няколко метода за решение на този проблем

И така, нека пристъпим към действията, които може да предприемете за разрешаване на проблема. Всяка една от описаните стъпки може да е решение, свързано с някоя от причините, посочени горе. Това означава, че може да не е необходимо да използвате всеки един метод, както и да следвате последователността им. Ако имате и най-малкото подозрение какво може да възпрепятства инсталацията на антивирусен софтуер, започнете именно с метода, кореспондиращ с възможната причина за проблема.

Метод 1: Премахнете действащата антивирусна програма, ако има такава

Не е добър вариант в една компютърна система да има инсталирани две или повече антивирусни програми с активна защита в реално време. При опит да инсталирате нова антивирусна програма повечето антивирусни защити показват съобщение, че се опитвате да инсталирате несъвместим софтуер или нещо от този род. Това обаче не изключва възможността действащата антивирусна програма да блокира инсталирането на нова.

Отворете This PC (Този компютър), разгърнете лентата с инструменти в горната част на прозореца и изберете Uninstall or change program (Деинсталиране или промяна на програмa). Открийте антивирусната програма и я деинсталирайте. Премахнете и всички нейни допълнителни модули, ако има инсталирани такива. Преди да стартирате инсталацията на новия защитен софтуер, е препоръчително да рестартирате системата, дори и да не ви бъде изискан рестарт.

Метод 2: Деактивирайте Windows Defender

Windows Defender е „вградената“ антивирусна защита на Windows 10. „Дефендерът“ обикновено няма проблеми с повечето антивирусни програми и е малка вероятността причината да е в него. Когато инсталирате „външен“ антивирус, Windows Defender спира своята защита в реално време и новата антивирусна програма става основна защита на системата. Все пак, ако имате проблем със свалянето и/или инсталирането на друг антивирусен софтуер просто опитайте да спрете Windows Defender и пробвайте отново.

За целта отидете на Start > Settings > Update & Security > Windows Security > Virus & threat protection > Manage settings от параграф Virus & threat protection settings. Изключете Real-time Protection, което е защитата в реално време на Windows Defender.

Изключване на защитата в реално време

Ако сте с български езиков интерфейс на Windows 10, пътя е следния: Старт > Настройки > Актуализиране и защита > Защита на Windows > Защита от вируси и заплахи > Настройки за защита от вируси и заплахи, където трябва да изключите Защита в реално време.

Метод 3: Стартирайте SFC сканиране

Понякога причина за неуспешната инсталация на антивирусен софтуер може да е наличие на повредени системни файлове. За щастие Windows разполага със свой инструмент, който проверява (верифицира) системните файлове. Верифицирането се изпълнява през Command Prompt, стартиран като администратор.

1. Стартирайте Command Prompt (Команден прозорец) като администратор. За целта кликнете на иконата за търсене до менюто Start и напишете „cmd“ (без кавичките). В резултатите трябва да видите Command prompt или Команден прозорец. Кликнете с десен бутон на мишката върху него и изберете Run as administrator (Изпълни като администратор).

cmd Run as administrator

Ще се отвори командният ред, където текуща директория трябва да е C:\Windows\system32.

2. Изпълнете SFC /SCANNOW

В командния прозорец напишете следната команда и натиснете Enter:

sfc /scannow

Започва верификация на системните файлове, която може да отнеме 10-20 мин.

sfc scannow

Не затваряйте прозореца на командния ред, преди да е приключила процедурата! Накрая обърнете внимание на резултатите от верифицирането – има ли повредени файлове и възстановени ли са те.

3. Ако SFC сканирането не се справи с поправката на повредените файлове (ако има такива), може би инструментът не получил необходимите файлове от образа на Windows, които вероятно са повредени. В този случай трябва да изпълните DISM за възстановяване на образа, след което да повторите горната процедура.

Deployment Image Servicing and Management (DISM) е инструмент, който позволява зареждане и поправка на Windows образи, в т.ч. Windows Recovery Environment, Windows Setup и Windows PE. Изпълнението на тази команда става също в командния прозорец. Преди това препоръчваме да направите точка за възстановяване (Restore point) за System Restore, за да може да възстановите системата в случай на някакъв проблем.

Как се изпълнява DISM?!

За целта отново стартирайте Command Prompt като администратор, изпълнявайки точка 1. Напишете следната команда и натиснете Enter:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Отново ще трябва да изчакате, докато завърши процедурата. Това може да отнеме около 20 и повече минути, ето защо не бива да затваряте командния прозорец. При използване на атрибута /RestoreHealth е възможно по време на изпълнението да останете с впечатление, че операцията е „зациклила“ на около 20% и 40%. Това е нормално поведение и не се опитвайте да прекъсвате процедурата!

4. След изпълнението на DISM командата можете да повторите изпълнението на т. 2 – команда sfc /scannow.

Метод 4: Рестартирайте Windows Audio Service

Първият въпрос, който вероятно си задавате в момента е, откъде накъде услугата Windows Audio има нещо общо с антивирусния софтуер?! В моя случай изглежда точно това се оказа ключът към решаването на проблема!

Използвайте опцията за търсене и напишете services.msc. В резултатите от търсенето трябва да видите Services. Отворете ги и в дългия списък с услуги на Windows намерете Windows Audio. Кликнете с десен бутон на мишката върху услугата и изберете Stop. След като бъде спряна (отнема няколко секунди) отново кликнете с десен бутон и от менюто изберете Start, за да стартирате отново тази услуга. Сега опитайте да изпълните инсталацията на антивирусната програма, която сте избрали.

Windows Audio Service

Метод 5: Изпълнете „чисто стартиране“ на операционната система

На англисйки език този термин се нарича „clean boot“. Идеята е Windows да зареди, без да се зареждат всички допълнителни приложения и услуги, които по подразбиране се стартират с него. Изпълнете следните стъпки, като спазвате внимателно тяхната последователност:

1. В полето за търсене напишете msconfig. Отворете System Configuration. Ако имате проблеми с откриването на резултати, може да стартирате прозореца Run чрез клавишна комбинация Windows клавиш + R и от него да изпълните msconfig.

2. Изберете таб Services и поставете отметка на Hide all Microsoft services.

3. След това кликнете на бутона Disable all. Тъй като преди това сте скрили всички услуги на Майкрософт (точка 2), с Disable all ще бъдат забранени всички останали услуги на трети страни.

Disable services

4. Изберете таб Startup и кликнете на Open Task Manager, за да отворите диспечера на задачите. Междувременно не затваряйте прозореца System Configuration, защото не сте запазили промените!

5. В Task Manager (таб Startup) трябва да виждате всички приложения, които се стартират с операционната система. Забранете страртирането на всяко едно от тях с бутон Disable (спира се всяко едно приложение индвидуално).

Disable Startup6. Затворете Task Manager, за да се върнете в прозореца System Configuration. Запазете промените с Apply и след това с OK.

7. Рестартирайте системата и след това пробвайте да свалите и инсталирате антивирусния софтуер.

8. Накрая трябва отново да разрешите всички услуги и приложения, които сте забранили в т. 3 – 5.

Метод 6: Почистете кеша на браузъра и Windows от временни (ненужни) файлове

Някои потребители споделят, че именно с тази стъпка са решили проблема, чието решение търсим сега.

Изчистването на системата от временни файлове (браузърен кеш, временни файлове на Windows) е елементарна процедура, която е желателно да се прави регулярно. Това често пъти решава някои дребни проблеми и в известна степен подобрява производителността, в т.ч. освобождава място на диска. За почистване на системата от ненужни файлове може да използвате популярната програма CCleaner на Piriform или Disk Cleanup – инструмент, наличен във всички операционни системи Windows.

Виж Оптимизиране на дисковото пространство под Windows 7

Метод 7: Сканирайте компютъра като използвате скенер, качен на външен носител

Този метод се прилага, ако имате сериозно основание да мислите, че системата ви е заразена от вирус и именно той блокира достъпа ви до антивирусен софтуер.

Тъй като системата не ви позволява да свалите/инсталирате антивирусна програма, то няма как да сканирате за малуер или поне не по „класическия“ начин. Ето защо ще ви е необходим друг компютър, който разполага с антивирусен софтуер. Нещо повече: този антивирусен софтуер трябва да разполага с възможност за създаване на „авариен комплект“, „спасителен диск“ или с други думи казано – възможност да запишете на външен носител на данни (USB флаш памет или CD) скенер, който се стартира от този носител на заразената машина.

Разбира се, създаването на подобен спасителен диск не е задължително да става през опция в наличния антивирусен софтуер. Ако потърсите в Гугъл ключова фраза „rescue disk“, ще попаднете на голям избор от възможности.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *