Оптимизиране на диска

Оптимизиране на дисковото пространство под Windows 7

В настоящият материал ще разгледаме няколко стъпки за оптимизиране на дисковото пространство под Windows 7 с наличните за тази цел инструменти в операционната система.

Почистване на дисковото пространство

Почистването на диска от временни и ненужни файлове е рутинна процедура, която трябва да се извършва периодично независимо с коя версия на Windows сте. В друг материал на PCGuide.bg сме обяснили същността на тази процедура (виж Защо е важно да почистваме и дефрагментираме хард диска си).

Временните файлове са различни по вид файлове, генерирани от операционната система или интернет браузъра, които в даден момент вече не са нужни. Същите заемат излишно място на твърдия диск и периодично трябва да бъдат изтривани. За тази цел в Windows 7 има вграден инструмент, наречен Disk Cleanup.

Влезте в Computer, извикайте с десен бутон на мишката контекстното меню върху системния дял (C:), от където изберете Properties > таб General > Disk Cleanup. Възможно е да се наложи да изчакате малко, докато системата калкулира колко пространство е възможно да бъде освободено.

Disk Cleanup

От прозореца на Disk Cleanup изберете типовете файлове, които искате да бъдат премахнати. Потвърдете с ОК, за да започне почистването.

Разбира се, за почистването на дисковото пространство от ненужни файлове може да използвате и допълнително инсталирани програми като CCleaner, SlimCleaner, Wise Disk Cleaner и много други. Същите, по ваше желание, могат да изтриват и кеша на всеки от най-масовите браузъри – Opera, Chrome, Mozilla Firefox и др. Ако изполвате външен софтуер, обърнете внимание на следното: повечето подобни програми имат опция за премахване на запаметените от уеб браузъра пароли, наред с кеша му! В случай, че не знаете тези пароли (и ги нямате записани на външен носител), трябва да забраните почистването им от съответната програма!

Ако използвате ежедневно компютъра си, препоръчваме да почиствате вашия диск веднъж седмично.

Дефрагментиране на диска

Операционните системи Windows 7 (както и всички останали версии на Windows) имат вграден инструмент за дефрагментиране на твърдия диск, наречен Disk Defragmenter. Дефрагментирането е процедура, която е препоръчително да се прави периодично. Тя подрежда записаните данни върху диска, по начин, който би осигурил оптимална работа с тези данни. Дефрагментирането има за цел да оптимизира записите върху твърдия диск без да изтрива информация.

Стартирането на Disk Defragmenter периодично е важно, защото когато се записва информация върху твърдия диск, често пъти данните се записват разпокъсано – на отделни участъци върху диска. Този процес наричаме фрагментиране. Това е в сила особено, когато дисковите дялове са препълнени с информация, а ние в същото време сваляме, местим или копираме големи по размер файлове. Фрагментирането е нормално явление при твърдите дискове. Този проблем е решен с навлизането и използването на SSD памети вместо традиционния хард диск. Така че ако вашата конфирурация разполага само с модул SSD може да пропуснете този параграф.

Използването на Disk Defragmenter в Windows 7 става по следния начин: влезте в Computer, извикайте с десен бутон на мишката контекстното меню върху съответния дисков дял и изберете Properties > таб Tools> Defragment now…. Ще се отвори прозорецът на Disk Defragmenter, където на първо време се уверете зададено ли е планирано дефрагментиране в определен ден и час от Schedule. От бутон Configure Schedule може да зададете инструмента да се стартира автоматично в удобни за вас дни и време. Може да зададете време, когато компютъра ви обикновено е включен, но вие не го ползвате. Така няма да е нужно да стартирате тази функция всеки път ръчно.

Disk Defragmenter

От Current status може да видите кога за последно диска е дефрагментиран и степента на фрагментация на данните. В нашия случай виждаме статус “0% fragmented”, което означава, че няма фрагментирани данни и стартиране на дефрагментация за момента не е нужно.

С бутон Analyze disk може да стартирате анализ да дисковото пространство – ще сканира за фрагментирани данни без да стартира дефрагментиране. Такова може да стартирате ръчно от бутон Defragment disk. По време на дефрагментирането не препоръчваме да копирате, местите и триете данни от дефрагментирания диск. Ако използвате торент клиент, изключете го до приключване на процедурата.

Проверка на диска за грешки/лоши сектори

Check disk е инструмент, наличен в операционни системи Windows, който извършва проверка на дисковите дялове за наличие на проблеми – логически грешки или лоши сектори. Ако открие такива, Check disk прави опит и за поправката им. По-конкретно това е първичен инструмент, който:
– Сканира целостта на файловата система и метаданните на файловата система на съответния дял, коригирайки откритите логически грешки.
– Сканира всеки сектор, търсейки наличие на „лоши сектори“. Ако открие такива Check disk прави опит за поправката им, а ако това е невъзможно (примерно при физическо увреждане на сектора) маркира лошия сектор, за да не може същия да бъде използван. Тази опция се стартира, ако потребителя я отметне.

За да стартирате функцията Check disk под Windows 7, влезте в Computer, извикайте с десен бутон на мишката контекстното меню върху съответния дисков дял, като изберете Properties > таб Tools> Check now… Имате налице две възможности, описани в горния абзац.

Check Disk

Първата възможност (Automatically fix file system errors) е зададена по подразбиране и сканира файловата система за грешки. Обикновено не отнема много време и се изпълнява на момента – директно под Windows. Втората възможност (Scan for and attempt recovery of bad sectors) отнема повече време и ако сте маркирали същата, сканирането ще се осъществи при следващото включване на компютъра или след рестарт. Ако искате да извършите проверка за лоши сектори и видите следния прозорец изберете Schedule disk check. По този начин се записва планирана проверка при следващото зареждане на Windows 7.

Schedule Disk check

Използването Check disk и по-точно първата възможност е препоръчително в случаите, когато компютъра преди това не е бил изключен правилно – при изгасване на тока, внезапен рестарт от токов удар, неволно изключване на захранващия кабел и т.н.

Използването на Check disk с чекирана и втората възможност – за проверка и поправка на лоши сектори препоръчваме да използвате веднъж на няколко месеца.

Забрана на индексирането на файлове

Windows 7 индексира всички файове върху твърдия диск. Целта на това е, когато търсите даден файл на локалния диск той да бъде открит по-бързо. Ако смятате, че компютърната ви система разполага с ресурси, недостатъчни за оптималното функциониране на Windows 7 и в същото време не изпозвате оцията за търсене в компютъра, може да забраните индексирането.

За целта влезте в Computer, извикайте с десен бутон на мишката контекстното меню върху системния дял (C:), от което изберете Properties > таб General и махнете отетката от Allow files on this drive to have contents indexed…

Indexing

След като потвърдите промените с бутона Apply, от малкия прозорец трябва да маркирате Apply changes to drive C:\, subfolders and files, след което да потвърдите промените. По този начин индексирането ще бъде забранено не само за главната директория C:, но и за всички папки, подпапки и файлове в нея. Разбира се, необходимо е малко време на системата след като потвърдите промените, те да бъдат зададени за всички директории и файлове, така че не прекъсвайте процеса.

След като приключите със системния диск C:, повторете горната операция и с останалите локални дискови устройства (D:, E: и т.н.).

В настоящият материал разгледахме няколко възможности за оптимизиране на системата и по-конкретно дисковото пространство, използвано от Windows 7. Нека обобщим най-важните препоръки:
– Операциите по почистване и дефрагментиране на диска трябва да извършвате регулярно, без значение с какъв хардуерен ресурс разполагате. Дефрагментирането може да бъде зададено като планирана задача – в определени дни. Така системата сама ще се грижи за това и няма да е необходимо да стартирате Disk Defragmenter ръчно.
– Проверка за грешки и лоши сектори също препоръчваме да извършвате периодично – може и на по-големи интервали в сравнение с предходните, примерно веднъж на три месеца. Препоръчваме да стартирате проверка за лоши сектори особено в случаите, когато по някаква причина компютърът не е бил изключен по правилния начин. Тук визираме инцидентно спиране на тока, автоматични рестартирания поради срив на системата, токови удари, съпроводени последващ рестарт и т.н.
– Забраната на индексирането може да бъде стъпка за оптимизация, необходима само когато системата не разполага с достатъчни хардуерни ресурси за нормалната работа с Windows 7. С други думи казано, ако Windows 7 е инсталиран на прекалено „слаб“ компютър, това (наред с други действия) може да подобри неговата производителност.

Операциите по почистване, дефрагментиране и сканиране за грешки са елементарни дейности по поддръжка на системата и изпълнението им е идентично при всички съвременни операционни системи MS Windows – Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

2 thoughts on “Оптимизиране на дисковото пространство под Windows 7”

  1. Благодарение на Вашия сайт вече си сложих сам Win 10, но понеже на C мястото е малко, ще може ли тези оптимизации да се приложат и при десетката?

    1. Здравейте!
      Описаните възможности за оптимизация са свързани с използване на инструменти, които ги има във всички актуални версии на Windows, в т.ч. и в Windows 10. Тук следва да отбележа, че от описаните горе неща единствено почистването на диска от временни ненужни файлове (Disk Cleanup) би освободило пространство и то временно.

      Преминаването към по-висока версия на Windows често пъти налага увеличаване на капацитета на системния дисков дял (C:), за сметка на друг дял от диска!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *