Windows 10 акаунти

Как да създадем или изтрием потребителски акаунт в Windows 10

В предишен материал на PCGuide.bg разгледахме как се създават потребителски акаунти в Windows 7. При Windows 10 обаче е малко по-различно и новият интерфейс понякога затруднява потребителите.

Потребителските акаунти в Windows позволяват всеки, който има такъв, да използва свой собствен работен плот, свои директории с документи, снимки, видео и музика, някои свои потребителски настройки, без да навлиза в пространството на останалите. Освен това акаунтът може да бъде защитен с парола, така че другите потребители да нямат достъп до него. Създаването на акаунти има и още едно предназначение – ограничаване правата на определени потребители.

В настоящия материал ще разгледаме как се създава, променя и изтрива потребителски акаунт в Microsoft Windows 10.

Създаване на нов потребителски (локален) акаунт в Windows 10

1. Отидете на Start Start > Settings Settings > Accounts (Старт > Настройки > Акаунти).

settings - accounts

2. От лявата част на прозореца избрете Family & other people (Семейство и други потребители), след което + Add someone else to this PC (+ Добавяне на потребител на компютъра). Сами се убедихте, че дотук стъпките нямат нищо общо с предишните версии на Windows!

Family & other people

3. В нов прозорец се отваря съветника за създаване на нов акаунт. Още с появата на Windows 8 потребителите имаха възможност да използват акаунт в Майкрософт за вписване в системата, вместо традиционния локален акаунт. Тук също е налице такава възможност като е необходимо да въведете имейл адрес или телефон. Все пак това не изключва възможността да създадете локален акаунт в Windows 10 без създаване на такъв в Майкрософт. За целта изберете I don’t have this person’s sign-in information (Не разполагам с информация за влизане на това лице) от долната част на прозореца. В този случай не е необходимо да въвеждате имейл или друга лична информация, тъй като локалния акаунт не изисква такава.

I don’t have this person’s sign-in information

4. В следващата стъпка отново ще ви бъде предоставена възможност за използване на Microsoft акаунт. За да избегнете създаването на такъв и просто да направите обикновен локален акаунт, изберете Add a user without a Microsoft account (Добавяне на потребител без акаунт в Microsoft).

Add a user without a Microsoft account

5. В следващия прозорец трябва да въведете наименование на акаунта (Who’s going to use this PC?), парола и hint. Последното, ако се чудите какво е, представлява дума или фраза, която би ви подсказала каква е паролата ви, в случай че я забравите. Продължете напред с Next.

Потребителско име и парола

6. Компютърът ще се „замисли“ няколко секунди, докато създаде новите потребителски директории, след което новият локален акаунт ще е вече видим в прозореца Family & other people.

Other people

Промяна на вида на акаунта

По подразбиране всеки новосъздаден акаунт е със статут на „стандартен“ потребител. Това означава, че същият няма пълни права върху системата. Пълни или администраторски права има потребителят, създаден още при инсталацията на Windows 10. Той се нарича администратор и има всички правомощия, свързани с управлението на потребителитe.

1. Изберете Start Start > Settings Settings > Accounts > Family & other people (Старт > Настройки > Акаунти > Семейство и други потребители). В полето „Other people“ би трябвало да виждате всички допълнително създадени акаунти. В нашият случай виждате новия акаунт PCGuide, който направихме.

2. За да промените вида на акаунта от стандартен на администратор кликнете върху избрания потребител и изберете Change account type (Промени типа на акаунта).

Change account type

3. От полето Account type (Тип акаунт) на прозореца, който се отваря изберете вида на акаунта.

Избор на вид акаунт

Възможностите са две – да запазите сегашния статут на акаунта или да го направите администратор. Вторият има пълни права върху системата – достъп до всички директории, дори и до системните права да променя всички потребителски настройки, да създава и изтрива акаунти и т.н.

Изтриване на локален акаунт

1. Горе-долу стъпките са сходни с горните. Изберете Start Start > Settings Settings > Accounts > Family & other people (Старт > Настройки > Акаунти > Семейство и други потребители). В полето Other people би трябвало да виждате всички допълнително създадени акаунти. В нашият случай виждате новия акаунт PCGuide, който създадохте.

2. Кликнете върху акаунта и изберете Remove (Премахване).

3. Ще видите прозорец в който трябва да потвърдите изтриването на акунта. Изберете Delete account and data (Изтриване на акаунт и данни).

Delete account and data

По този начин изтривате потребителския акаунт и неговите лични файлове и директории. За разлика от Windows 7, при Windows 10 нямате възможност за избор дали потребителските файлове да се запазят или не. В тази връзка, предварително трябва да си направите резервно копие на личните файлове на потребителя, в случай че съдържат важна информация.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *