Изображения формати

Kаква е разликата между JPG/JPEG, GIF, PNG, TIF/TIFF и BMP изображения

Ежедневно, професионално или не, работим с различни видове изображения. Независимо дали са снимки от нашия телефон, цифров фотоапарат или свалени изображения от мрежата, винаги ще е от полза, макар и съвсем повърхностно познаването на основните файлови формати при цифровите изображения.

Със сигурност сте се сблъсквали със следния проблем: трябва да качите някъде в мрежата някакво изображение и се оказва, че файлът е твърде голям или от непозволен файлов формат. Опитвайки се да го редактирате и запазите в друг формат, като резултат получавате изображение с по-лошо качество или със същия, ако не и с по-голям размер на файла.

За това ще се опитаме да внесем малко яснота относно някои основни термини при работата с изображения, както и за спецификата на най-използваните файлови формати – JPG/JPEG, PNG, TIF/TIFF, GIF и BMP.

Растерна и векторна графика

Принципно за спецификата на тези два вида графики може да се напише цяла курсова работа, но ние ще разгледаме съвсем накратко тези две понятия в цифровата графика.

Растерна графика

Растерната графика е най-широко използваната графика в съвременните цифрови технологии и ето защо ще ѝ обърнем по-голямо внимание. Може да се каже, че почти всички изображения, с които работим ежедневно – изображения от социалните мрежи, снимките от нашите смартфони, както и снимките, които сваляме от мрежата са растерна графика.

Самото понятие „растер“ означава матрица или решетка. Растерното изображение представлява една правоъгълна структура (матрица), съставена от множество цветни пиксели. Всеки пиксел има числова стойност, която носи информация за цвета му и може да съдържа само един цвят. Колкото по-големи са пикселите, толкова по-лошо е качеството на изображението.

Pixels

Резолюцията (разделителната способност) при растерните изображения се измерва в брой точки на инч (dpi – „dots per inch“) или с броя пиксели по хоризонтала и по вертикала. В практиката ни обикновено се налага да работим с резолюция представена като брой пиксели по по хоризонтала и вертикала. Така например ако свалим тапет за десктопа си, който е с резолюция 1366х768px, това означава, че същият по хоризонтала има 1366 пиксела, а по вертикала 768 пиксела.

Означението DPI се използва най-често при печата на изображения и отразява гъстотата на цветните точки в един инч. Колкото по-големи стойности има този показател, толкова по-висококачествено е отпечатаното изображение.

Векторна графика

Изображенията при векторната графика са представени не като решетка от пиксели, а като редица от вектори (отсечки). Основното предимство на векторните изображения е, че те не променят своето качество при преоразмеряване (мащабиране), изкривяване и т.н. От друга страна при този тип графика основен недостатък е невъзможността за пресъздаване на фотореалистични изображения.

Lossy или Lossless компресия

Lossy compression

Това е метод за кодиране на данни в изображенията, който трайно премахва част от данните във файла, резултат от което се намалява размера на самия файл. В зависимост от степента на компресия е възможно видимо намаляване на качеството на самото изображение, което е за сметка на размера на файла, в който е съхраненo. Тази компресия е необратима, т.е. веднъж запазите ли файла във формат, използващ такава компресия, след това няма как да възвърнете оригиналното качество на изображението. Lossy компресия се използва при JPEG изображенията. Подходяща е за фотографии, но не и за рисунки и илюстрации.

High quality Low quality

На двете изображения виждате снимка на коте с резолюция 300х205 пиксела, като същите са запазени в JPG формат с различна степен на компресия. На първата снимка е използвана максимално ниска степен на компресия – резултатът е висококачествено изображение с размер на файла от 93 KB. При втората снимка е използвана висока степен на компресия – резултатът е ниско качество на изображението, но далеч по-малък файл от едва 30 KB.

Lossless compression

Това е метод за кодиране на данни в изображенията директно от оригинала, който позволява оригиналните данни да бъдат напълно възстановени при декомпресия. По този начин можем да запазим оригиналното качество на изображението.

JPG, GIF, PNG, TIF, BMP… или какво означават тези файлови формати

JPG/JPEG изображения

Пълно наименование: Joint Photographic Experts Group

Разширение на файловете: .jpg / .jpeg

Това е може би най-използвания формат за фотографии и всякакви други растерни изображения. Почти всички любителски цифрови фотоапарати и смартфони използват този формат за компресиране на направените снимки. По-голямата част от изображенията в мрежата са също в този формат. При JPG/JPEG се използва Lossy компресия. Това ще рече, че при всеки презапис на такова изображение се извършва компресия, което е свързано с влошаване качеството му. Така например ако редактирате и запазите снимка в JPG/JPEG формат няколко пъти, то е твърде вероятно качеството на финалното изображение да е видимо по-лошо от това на оригинала. Обикновено цифровите фотоапарати използват такъв тип компресия, при който нарушаването на качестовото на изходното изображение е сведено до минимум.

В повечето случаи идеята е да се постигне баланс между качеството на снимката и размера на файла, в който е запазена. Не случайно ако използвате Adobe Photoshop, при запазване на изображение в JPG/JPEG формат ще имате възможност да изберете качеството (в скала от 0 до 12), което е обратнопропорционално на размера на записвания файл. Използването на непрофесионален софтуер за редакция и експорт на JPG/JPEG изображения, както и многократното им редактиране и презапис с такъв софтуер може да е причина за свръхкомпресия и да се получи ефект, подобен на втората снимка с котката, която показахме по-горе.

GIF изображения

Пълно наименование: Graphics Interchange Format

Разширение на файловете: .gif

Този файлов формат поддържа 8-битова палитра (256 цвята), както и възможност за прозрачен фон в изображенията. Този формат не е подходящ за фотографии поради ограничението си до 256 цвята. От друга страна точно заради това ограничение размерът на изходния файл обикновено е малък. Най-голямо приложение GIF форматът намира при изработката на малки анимирани изображения (GIF анимации). Поради малкия размер на изходния файл и възможността за прозрачен фон този формат е особено подходящ за вградени изображения в уеб страници, които използват не много на брой цветове – лога, диаграми, малки фонови изображения (patterns), анимации и др.

PNG изображения

Пълно наименование: Portable Network Graphics

Разширение на файловете: .png

Това е подобрена алтернатива на GIF с отворен код, поддържаща 16 милиона цвята. PNG са компресирани растерни изображения с поддръжка на прозрачност – напр. за прозрачен фон на лого или емблема. PNG сам по себе си не поддържа анимирани изображения, но това е възможно при APNG формата. Този формат е подходящ за големи изображения, тъй като размерът на изходния файл може да бъде съществено редуциран без видимо влошаване на качеството, както е при компресията в JPG (виж втората снимка с котката). Поради възможността за поддръжка на прозрачен фон и сравнително малък размер на файла, този файлов формат често пъти се използва за вграждане в уеб страници – уеб лога, емблеми, фонови изображения за менюта и бутони и др.

TIF / TIFF изображения

Пълно наименование: Tagged Image File Format

Разширение на файловете: .tif/.tiff

TIFF или TIF е формат за запис на растерни изображения. Първоначално разработен като универсален формат за съхранение на сканирани изображения, днес това е най-масово използваният формат за растерни изображения в предпечатната подготовка (източник https://bg.wikipedia.org). При TIFF също има компресия, но тя не е за сметка на качеството. За разлика от JPEG, при TIF/TIFF не е налице влошаване на качеството след всеки презапис на файла. Ето защо този формат е подходящ за файлове, които ще редактираме многократно. От друга страна тези файлове имат по-голям размер след запис, което се обяснява с доброто качество на изображението. Макар този формат постоянно да се развива, за момента не препоръчваме да вграждате TIF/TIFF изображения в уеб страници.

BMP изображения

Пълно наименование: Bitmap image

Разширение на файловете: .bmp

Това е lossless формат, широко използван в Windows. BMP файловете съдържат винаги RGB данни, като дълбочината на цвета може да варира -8, 16, 24 бита и т.н. Размерът на изходния файл е сравнително голям в зависимост от палитрата, но може да бъдете сигурни, че дори и при многократно редактиране на .bmp файл качеството ще се запази като това на оригинала.

Поради опростената си структура BMP файловете са подходящи за Windows програми, както и за работни изображения, които многократно ще редактирате. Не са подходящи за вграждане в уеб страници поради липсата на компресия, респ. големия размер на .bmp файла.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *