Optional Features (Незадължителни компоненти)

Добавяне и премахване на незадължителни компоненти (Optional features) в Windows 11

В Windows съществуват някои компоненти, които не са налични или разрешени в инсталацията по подразбиране. Това са инструменти и функционалности, които се наричат с общото наименования Optional Features или „незадължителни компоненти„. Използват се в някои по-специални случаи, например за виртуализация, за нуждите на корпоративни мрежи, за добавяне на сървърни функции и т.н. Ето защо инсталирането или включването им изисква намеса от потребителя.

Типичен пример за незадължителни компоненти (Optional Features) са неща като OpenSSH сървър, XPS визуализатор, безжичен дисплей, специфични допълнителни шрифтове и много други. За да ги добавите, трябва да ги изтеглите и инсталирате през приложението с настройки (Settings).

Към групата на незадължителните компоненти можем да добавим и компоненти на операционната система, които са налични, но не са активни по подразбиране. Някои такива функции са Hyper-V, SMB 1.0/CIFS, Virtual Machine Platform, Windows Sandbox, TFTP Client, подсистема на Windows за Linux и т.н.

Повечето от тези функции се използват рядко и за конкретни нужди. По тази причина повечето от тези компоненти не са включени в Windows 11, но е предвиден начин за тяхното добавяне. В този материал ще ви представим именно това.

Инсталиране на незадължителни компоненти (Optional Features) в Windows 11

Чрез приложението Settings (Настройки) можете да добавяте и премахвате част от незадължителните компоненти в Windows 11. В следващите пет стъпки (т. 1-5) ще разгледаме как се инсталират тези незадължителни компоненти, които не са част от ядрото на Windows 11. Тук трябва да отбележа, че по-голямата част от опционалните компоненти се изтеглят онлайн, ето защо трябва да имате интернет връзка.

1. От менюто Start отворете приложението Settings (Настройки).

2. От лявата част на прозореца изберете категория System (Система), след което кликнете на секция Optional features (Незадължителни компоненти).

Optional features

3. Кликнете на бутон View features (Преглед на функциите), намиращ се в първата секция – Add an optional feature (Добавяне на незадължителна функция).

View features

4. В малкия прозорец ще се покажат всички намерени незадължителни функции на операционната система. Поставете отметка на тази, която желаете и кликнете на бутон Next (Напред), за да продължите към инсталирането ѝ.

Add an optional feature

5. От следващия екран кликнете на бутон Install (Инсталиране), за да стартирате инсталацията на избраната функционалност.

Add an optional feature Install

Изчакайте съответния компонент да бъде изтеглен и инсталиран.

Премахване на вече добавен незадължителен компонент

Всички добавени незадължителни компоненти се показват в прозореца Optional features (Незадължителни компоненти) от настройките на Windows 11. Оттам те могат да бъдат деинсталирани. Това става по следния начин:

1. От менюто Start отворете приложението Settings (Настройки).

2. От лявата част на прозореца изберете категория System (Система), след което кликнете на секция Optional features (Незадължителни компоненти).

3. Кликнете върху избрания компонент, за да се разгърне информацията за него. Използвайте бутон Uninstall (Деинсталиране), за да го премахнете от системата.

Optional feature Uninstall

Включване и изключване на компоненти на Windows

Съществуват още една група опционални компоненти на Windows, които в настройките на операционната система са изнесени като допълнителни. Всъщност те са части от функционалността на операционната система (т.е. не е нужно да се изтеглят допълнително), които по една или друга причина не са включени. Това е направено с цел по-голяма сигурност на системата, както и с оглед да не се консумират излишни системни ресурси от компоненти, които се използват рядко.

Тази функция не е нещо ново и на практика е унаследена от по-старите версии на Windows. Начините за достъп до прозореца с компоненти на Windows са няколко:

– Чрез приложението Settings (Настройки)

Тук стъпките са сходни с т. 1 и 2 от първата точка. Влезте в Start > Settings > System > Optional features (Старт > Настройки > Система > Незадължителни компоненти). В най-долната част на прозореца има секция More Windows features (Още функции на Windows). Кликнете на нея и ще се отвори прозорецът с опционални компоненти на Windows.

– Чрез прозореца за изпълнение Run

Стартирайте прозореца за изпълнение Run чрез клавишна комбинация от Win + R. В него изпълнете optionalfeatures .

– Чрез Control Panel

Влезте в Control Panel (Контролен панел). За достъп до контролния панел на Windows може да използвате формата за търсене до менюто Старт или да го достъпите чрез изпълнение на control в прозореца Run (Win + R).

От контролния панел отворете опция Programs > Programs and Features (Програми > Програми и компоненти), след което кликнете на линка Turn Windows features on or off (Включване и изключване на компоненти на Windows).

Прозорецът Windows Features (Kомпоненти на Windows) ви показва както включените, така и изключените компоненти на операционната система. Някои от функциите са съставени от няколко подкомпонента и могат да се визуализират йерархично. Запълнено квадратче със символ „-“ означава, че е включена само част от компонента.

Windows Features

Включването на даден компонент става чрез поставяне на отметка и потвърждаване с ОК. След като избраната функционалност бъде добавена, системата ще поиска рестарт, за да я активира.

Изключването на даден Windows компонент става по аналогичен начин. Необходимо е да премахнете отметката, да потвърдите с OK и да рестартирате системата.

В заключение

Незадължителните или т.нар. „опционални“ компоненти (Optional Features) на Windows 11 са определени функции, които по подразбиране не са инсталирани или активни. Причината за това е, че много от тях се използват рядко или само в специфични ситуации – примерно при използване на редки езици, работа с виртуални машини, използване на Windows 11 за сървър и т.н.

С добавянето на незадължителни компоненти в Windows разширявате функционалността на операционната система. Това трябва да се прави когато е нужно, защото всеки допълнителен компонент може да консумира излишни системни ресурси или дори да „отваря“ определени уязвимости в сигурността на системата. Някои такива компоненти могат да се активират директно през „Windows Features“, докато други трябва да се изтеглят и инсталират през приложението за настройки Settings.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *