Your device is low on memory

Your device is running low on memory в Windows 10 – възможни решения

Всички заредени приложения използват определен обем оперативна памет (RAM), за да работят. Разбира се, RAM паметта е ограничена и по тази причина Windows използва и допълнителна памет, заделена под формата на т.нар. „виртуална памет“ върху диска. Това не пречи на дадени „лакоми“ за ресурси процеси да препълват оперативната памет (физическа RAM, виртуална памет или и двете).

Предупреждението „Your device is running low on memory“ или „Your computer is low on memory“ в Windows е индикация, че дадени приложения/процеси консумират прекалено много системна памет. В подобен момент наличната памет се изчерпва, системата започва да работи много бавно и се показват подобни на горецитираните съобщение.

Проследете и прекратете задачите, които които консумират много памет

Първата стъпка в подобна ситуация е да проверите кои процеси (задачи) консумират толкова голямо количество оперативна памет. Ако е необходимо, същите трябва да бъдат прекратени.

1. Стартирайте Task Manager (Диспечер на задачите) с клавишна комбинация от Ctrl + Shift + Esc или чрез контекстното меню, извикано с десен бутон на мишката върху лентата на задачите (Taskbar). От прозореца на Task Manager (Диспечер на задачите) кликнете на линка More details (Повече данни).

2. Изберете таб Processes (Процеси) и кликнете върху заглавния ред на колона Memory (Памет) – това би подредило заредените процеси в низходящ ред в зависимост от използваната системна памет.

Диспечер на задачите

3. Прекратете задачите (процесите), които консумират най-много памет като използвате бутон End task или клавиш Delete. Ако един от тези процеси е вашия уеб браузър (подобно на изображението горе), то най-вероятно сте отворили твърде много табове, които следва да затворите последователно.

Прекратете задачите, които използват твърде много виртуална памет

Както споменахме в началото, освен физически инсталираната RAM, Windows използва и виртуална памет. Това е заделено място в специфичен системен файл – pagefile.sys на локалния диск, което се използва като допълнителна оперативна памет.

Съобщението за грешка “Your device is running low on memory” обикновено се появява, когато наличния капацитет на виртуалната памет бъде изчерпан. Ето защо следва по аналогичен на горния начин да се провери кои приложения консумират най-много памет и съответно да бъдат стопирани.

1. Стартирайте Task Manager (Диспечер на задачите) с клавишна комбинация от Ctrl + Shift + Esc или чрез съответната опция от контекстното меню, извикано с десен бутон на мишката върху лентата на задачите.

2. Кликнете на таб Details (По-подробно). С десен бутон на мишката кликнете на заглавния ред на списъка и изберете опция Select columns. Целта е да се добави нова колона, която ще ви даде допълнителна информация за ангажиратата памет.

Избери на колони

3. Поставете отметка на Commit size (Приет размер), за да добавите нова колона.

Избери колони Приет размер

4. Сортирайте колоната Commit size в низходящ ред – сортирането се извършва отново с клик върху заглавния ред на колоната. При нужда използвайте опция End task (Край на задачата) за стопиране на процесите, които консумират най-много ресурси.

Приет размер

И все пак: разполагате ли с достатъчно памет?!

Стопирането на процеси, които консумират повече от необходимото оперативна памет е само моментно решение на проблем, който вероятно ще се прояви отново. Ако системно получавате съобщения за грешка „Your device is running low on memory“, това може да е индикация, че вашата система разполага с прекалено малко инсталирана физическа RAM памет.

Следва да уточним, че Windows 10 работи безпроблемно и с 4GB оперативна памет (RAM), но за оптимална работа препоръчваме тя да е 8GB или повече. Размерът на виртуалната памет от своя страна по подразбиране трябва да се управлява автоматично, компенсирайки недостига на RAM.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *