Премахване на парола за вписване

Как да разрешим автоматичното влизане без парола в Windows 10

По подразбиране Windows 10 изисква въвеждане на парола или PIN за вход в използвания от вас потребителски акаунт. Това е…

Registry backup

Как да архивираме и възстановим данни от системния регистър в Windows

Системният регистър е може би най-критичната база данни в Windows тъй като съхранява информация за конфигурацията на операционната система, инсталираните…