Windows Defender Firewall настройки

Няколко начина да спрем или включим защитната стена на Windows 10

Съвременните версии на операционните системи Windows разполагат със своя собствена защитна стена – Windows Defender Firewall или при по-старите версии…

Windows Defender Firewall

Как да блокираме интернет достъпа на определена програма чрез Windows Firewall

Windows Firewall е „вградената“ защитна стена на операционни системи Microsoft Windows. Тя позволява потребителят да създава входящи и изходящи правила,…