Windows Defender Firewall настройки

Няколко начина да спрем или включим защитната стена на Windows 10

Съвременните версии на операционните системи Windows разполагат със своя собствена защитна стена – Windows Defender Firewall или при по-старите версии – Windows Firewall. Тя следи вашия входящ и изходящ мрежови трафик, предпазвайки устройството от нерегламентиран достъп. Ето защо по подразбиране защитната стена на Windows 10 е включена и защитава системата.

Принципно не е добра идея Windows Defender Firewall да бъде изключван, освен ако не възнамерявате да използвате друга защитна стена. В отделни случаи обаче, примерно при необходимост да бъдат направени някои специфични настройки или да се тества мрежовата връзка на дадено приложение, е наложително защитната стена да бъде временно деактивирана.

В този материал ще ви демонстрираме няколко различни метода за спиране и съответно включване на защитната стена Windows Defender Firewall в Microsoft Windows 10.

Изключване / включване на защитната стена през Windows Security от настройките на Windows 10

1. Отидете на меню Start Start > Settings Settings > Update & Security (Start Старт > Settings Настройки > Актуализиране и защита):

Windows Security

2. От лявата част на прозореца изберете Windows Security (Защита на Windows). За достъп до конфигурацията на защитната стена вариантите са: директно да кликнете на секция Firewall & network protection (Защитна стена и мрежова защита) или първо на бутона Open Windows Security (Отваряне на Защита на Windows). След това на Firewall & network protection (Защитна стена и мрежова защита).

Firewall & network protection

3. В прозореца, показан на изображението би следвало да виждате статуса на защитната стена за различните типове мрежи. Кликнете на тази, която е активна (active) – в нашия случай това е Private network.

Private network

4. От секция Windows Defender Firewall (Защитна стена на Windows Defender) преместете плъзгача на позиция Off (Изкл.), за да деактивирате защитната стена на Windows 10. Ще видите диалогов прозорец на User Account Control (Управление на потребителските акаунти), от който изберете Yes (Да).

При деактивирана защитна стена ще виждате предупреждение, че сте изложени на риск и екранът би изглеждал така:

Windows Defender Firewall

Активирането на защитната стена става по аналогичен начин, но с преместване на плъзгача на позиция On (Вкл.)

Внимание: Чрез горния метод ще деактивирате Windows Firewall само за този мрежови профил, който в момента използвате – в нашия случай това е Private network (виж т.3.). В случай, че желаете пълна забрана на защитната стена за всички мрежови профили, е необходимо да направите тези настройки за „Domain network“, „Private network“ и „Public network“.

Изключване / включване на защитната стена през контролния панел в Windows 10

Макар приложението Settings (Настройки) да заема ключово място в Windows 10, познатият контролен панел (Control Panel) е все още наличен в тази версия. Той може да бъде достъпен чрез изведена икона на работния плот или чрез търсенето му във формата за търсене на Windows.

1. Стартирайте Контролен панел (Control Panel) и от него изберете категория System and Security (Система и защита).

System and Security

2. Кликнете на Windows Defender Firewall (Защитна стена на Windows Defender).

Windows Defender Firewall

3. Кликнете на връзката Turn Windows Defender Firewall on or off (Включване или изключване на защитната стена на Windows Defender), намираща се в лявата част на прозореца.

Turn Windows Defender Firewall on or off

Забележка: Преди достигане на горния прозорец ще видите прозореца на UAC, от който трябва да изберете Yes (Да), за да достъпите до опциите за разрешаване и забрана на защитната стена.

4. Можете да модифицирате настройките за всеки тип мрежа, който използвате – частна или публична.

Забраната на защитната стена на Windows става чрез маркиране на Turn off Windows Defender Firewall (not recommended) или „Изключване на защитната стена на Windows Defender (не се препоръчва)“ за съответния тип мрежа, който използвате. Контролният панел винаги изисква потвърждение на направените промени, така че не забравяйте след това да кликнете на бутон ОК.

Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

По аналогичен начин след това можете да включите защитната стена – в този случай трябва да изберете опция Turn on Windows Defender Firewall и да потвърдите промените с ОК.

Следващите два метода за изключване или включване на Windows Defender Firewall са за напреднали потребители, ето защо ще ви ги демонстрираме без да изпадаме в подробности.

Изключване / включване на защитната стена през Command Prompt

Не веднъж сме ви демонстрирали, че командният прозорец е инструмент, с който може да се прави почти всичко. Той позволява бързо и лесно да изключите или включите защитната стена на Windows 10. Това става с една команда, която може да копирате директно оттук.

1. Стартирайте Command Prompt (Команден прозорец) като администратор чрез опцията от контекстното меню Run as administrator.

2. За спиране на Windows Defender Firewall може да използвате една от следните команди – в зависимост от това, дали желаете това да се случи за всички профили, за мрежовия профил, който използвате или за конкретен профил.

Command prompt

– Забрана на Windows Defender Firewall за всички мрежови профили (виж снимката горе):

netsh advfirewall set allprofiles state off

– Забрана на Windows Defender Firewall за текущия (активния) мрежови профил:

netsh advfirewall set currentprofile state off

– Забрана на Windows Defender Firewall с идивидуална команда всеки отделен профил – домейн, частна мрежа или публична мрежа. Всеки показан по-долу ред е отделна команда за отделните мрежови профили, подредени в същия ред:

netsh advfirewall set domainprofile state off
netsh advfirewall set privateprofile state off
netsh advfirewall set publicprofile state off

3. Включването (активирането) на защитната стена Windows Defender Firewall през командния прозорец става по сходен начин, но с малко по-различни команди:

– Включване на Windows Defender Firewall за всички мрежови профили:

netsh advfirewall set allprofiles state on

– Включване на Windows Defender Firewall за текущия (активния) мрежови профил:

netsh advfirewall set currentprofile state on

– Включване на Windows Defender Firewall с идивидуална команда всеки отделен профил – домейн, частна мрежа или публична мрежа. Всеки показан по-долу ред е отделна команда за отделните мрежови профили, подредени в същия ред:

netsh advfirewall set domainprofile state on
netsh advfirewall set privateprofile state on
netsh advfirewall set publicprofile state on

Изключване / включване на защитната стена през Windows PowerShell (Admin)

Windows PowerShell е друг мощен инструмент на Windows, който позволява всякакви модификации по конфигурацията на операционната система и нейните компоненти. Разбира се, той трябва да бъде стартиран с администраторски права. Най-лесният начин за това е като кликнете с десен бутон върху Start Start и от менюто изберете Windows PowerShell (Admin).

Спирането или включването на защитната стена става без проблем чрез изпълнение на командите, които ви показахме в горния метод (този с използването на Command Prompt).

За всички маниаци ще отбележим, че вместо вече показаните команди, в Windows PowerShell (Admin) може да използвате и други алтернативни командни редове:

– За спиране на защитната стена (за домейн, публична и частна мрежа) може да използвате следната команда:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

– За активиране на защитната стена (за домейн, публична и частна мрежа) може да използвате следната команда:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True

Windows PowerShell (Admin)Спиране и последващо включване на вградената защитна стена с помощта на оператора Set-NetFirewallProfile в Windows PowerShell (Администратор).

Обръщам внимание, че горнaтa алтернативна команда за Windows PowerShell може да бъде изпълнявана и по отношение на конкретен мрежови профил (примерно само за използването на частна мрежа). За тази цел в командния ред, в частта „Domain,Public,Private“ е необходимо да оставите само желания профил, примерно Set-NetFirewallProfile -Profile Private -Enabled False.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *