AVG AntiVirus Free

Конфигуриране на AVG AntiVirus Free

В предишен материал на PCGuide.bg разгледахме последната версия на AVG AntiVirus Free (виж AVG AntiVirus Free 2017 – безплатна антивирусна защита от AVG). Не веднъж беше споменато, че програмата предлага широк набор от опции за конфигуриране на всеки един аспект от работата ѝ. По този начин потребителят има пълен контрол върху работата на този софтуер.

По принцип след като инсталирате AVG AntiVirus Free, програмата е конфигурирана в някакъв оптимален режим на работа, който осигурява пълна защита в рамките на щитовете, налични в безплатната версия. В общият случай не се налага да се правят корекции по потребителските настройки.

Настоящият материал е за напреднали потребители, които желаят да научат повече за възможностите за персонализиране на AVG AntiVirus Free.

Потребителските настройки са разделени в четири категории менюта: General, Components, Update и Troubleshooting.

General

Тук са включени някои общи настройки, свързани с работата на AVG AntiVirus Free.

AVG General Settings
Enable reputation services: чрез тази услуга вие допринасяте анонимно с техническа информация за разпространението на рискови файлове, което спомага за по-доброто идентифициране на вирусите. Иначе казано, изпращате анонимно информация до AVG (Avast).

Enable CyberCapture: тази услуга се използва за засичане и анализиране на редки и подозрителни файлове. Ако се опитате да изпълните такъв файл, CyberCapture заключва този файл във вашия компютър и го изпраща в лабораториите на AVG за анализ. Имате възможност да изберете дали винаги даден подозрителен файл да бъде блокиран и изпращан в AVG или програмата да ви попита преди да направи това.

Scan for potentially unwanted applications (PUAs): това е опция за сканиране за потенциално нежелани приложения (PUAs). Това са файлове, които се свалят от други приложения без ние да знаем и понякога проявяват нежелана активност. При наличие на такива AVG ви информира и вие избирате какво да правите с тях. Тази опция е деактивирана по подразбиране.

Silent mode/Game mode: това е опция за включване на „тих режим“ или „игрален режим“. Тази възможмост спира всички известявания от AVG, когато използвате приложение, работещо на цял екран (игри, филми, презентации).
Enable AVG email signature: ако опцията е активна, то това значи, че ако използвате имейл клиент (като Microsoft Outlook или Mozilla Thunderbird), AVG ще добавя подпис към изходящите ви писма, че те са проверени от AVG.

Наред с тези опции, отдолу имаме още няколко групи с опции за конфигуриране:

Popups – тук определяте времето, за което ще се показват всички досадни и недотам досадни pop-up съобщения (информационни, за обновяването, съобщения за засечен вирус, предупредителни съобщения), които AVG обича да визуализира в долния десен ъгъл на десктопа. По подразбиране е зададено време от 20 секунди. Ако не желаете да виждате подобни съобщения, задайте 0 секунди или включете тихия (игралния) режим.

Password – имате възможност да зададете парола за достъп до потребителския интерфейс на AVG или до отделни секции за настройка.
Maintenance – позволява да ограничите дисковото пространство, което AVG използва за различни регистрационни (log) файлове, включително и да поставите лимит на пространството, използвано за файловете под карантина.
С опцията Auto-cleanup може да зададете колко често да бъдат изтривани натрупаните log файлове на AVG.

Exceptions – това са така наречените „изключения“. Имате възможност да зададете файлове, папки или URL адреси, които да бъдат пропускани (игнорирани) от програмата при сканиране. Ако използвате различни crack-ове за програми или друг вид нерегламернтирани приложения за манипулиране на софтуерни продукти и всеки път AVG ви казва, че същото това приложение е рисково, може от тук да го зададете като изключение. Все пак ако задавате изключения, трябва да сте сигурни, че същите са наистина безопасни.

Special scans – Explorer Scan ви позволява да сканирате индивидуални папки или файлове директно от изнесена в контекстното меню опция.

Privacy – в този панел може да конфигурирате някои неща свързани с поверителността и по-точно дейности, свързани с изпращането на информация до AVG от вашия компютър за засечени подозрителни файлове и т.н.

Back up and restore – създаване на резервни копия и възстановяване на потребителските настройки. Ето тук можем да признаем, че създателите на този софтуер са се опитали да дадат максимума, в това той да бъде достъпен и удобен за конфигуриране. С тази възможност може да създадете бекъп файл с потребителските настройки на AVG и същите да бъдат възстановени от този файл, когато се налага да преинсталирате или инсталирате и конфигурирате AVG Free на друг компютър.

Components

Във второто меню “Components” от потребителските настройки може да конфигурирате отделните компоненти (модули) на защита. По подразбиране всички са включени и е силно препоръчително така да си останат. Включването и изключването на компонент става от слайдера в дясно на него. Към всеки компонент има линк “Customize”, от който модулът може да бъде конфигуриран.

AVG Components Settings
Няма да изпадаме в подробности и само ще разгледаме основните компоненти (защити) на безплатната версия на AVG:

Resident shield (Резидентна защита) – това е така наречения „резидентен щит“ и е основната защита на вашия компютър. Това е защита в реално време, която осигурява постоянно наблюдение на всички файлове. Резидентният щит сканира програмите и файловете, които попадат по един или друг начин във вашия компютър, преди те да бъдат отворени, изпълнени, модифицирани или запазени.

По подразбиране резидентният щит е конфигуриран така, че да осигурява оптимална защита на вашата система. В никакъв случай не се препоръчва да изключвате този вид защита. С опцията Customize имате възможност да конфигурирате всеки един аспект от работата на тази защита – сканиране при отваряне или записване на файлове, сканиране на външни носители на данни, добавяне на изключения, възможни действия от страна на програмата при откриване на заплаха, сканиране на архиви и възможност за разархивирането им при нужда, сензитивност на защитата, генериране на отчети (рапорти) и др. Както вече споменахме, настройките по подразбиране са конфигурирани оптимално, ето защо само в изключителни случаи се налага те да бъдат променяни.

Software analyzer (Софтуерен анализатор). Това е един допълнителен слой от защитата, която предлага AVG AntiVirus Free.Този щит наблюдава всички процеси в реално време, следейки за подозрително поведение на някои от тях, което може да е индикация за наличие на зловреден код. Софтуерният анализатор засича и блокира подозрителни файлове, като съпоставя тяхното поведение с това на други вече познати заплахи. Тъй като тази защита на принципа на сходството открива заплахи, които дори може да не са във вирусните дефиниции е много важно той да е активен. Опциите са конфигуриране тук са малко. Имате възможност да зададете какво да бъде действието при откриване на заплаха, както и да добавяте изключения.

Email Protection (Имейл защита) – това е защита на вашата електронна поща в случай, че използвате имейл клиент, какъвто е Outlook например. Този щит проверява вашата входяща поща, прикачените файлове към нея, както и предотвратява изпращането на заразени имейли от вашия акаунт. Когато изпращате имейл, защитата по подразбиране поставя подпис в него, че същият е проверен от AVG.

Online Shield (Онлайн защита) – този щит защитава вашия компютър докато сърфирате в мрежата. Той предпазва от попадане на шпионски и друг вид зловреден софтуер от интернет сайтове, блокира изкачащи pop-up прозорци, инсталирането на някои добавки и разширения (add-ons). Щитът може да блокира дори отварянето на сайтове, които имат лоша репутация – потенциално опасни страници.

Update

Показва текущите вирусни дефиниции и версията на програмата, с възможност те да бъдат обновени. В тази връзка имате възможност да конфигурирате използването на прокси сървър.

AVG Update Settings

Troubleshooting

Малко е трудно да се дефинира с една дума това меню, но най-общо казано от тук много от настройките могат да бъдат зададени по подразбиране, при евентуален проблем с функционирането или съвместимостта на програмата. В това меню се намират и някои много важни настройки, свързани с работата и функционирането на AVG.

AVG Troubleshooting Settings
Enable rootkit scan on system startup – сканира за руткитове, когато компютърът стартира, още преди повечето приложения да са заредили. По подразбиране опцията е активна. Деактивирането ѝ може да подобри малко времето за зареждане на вашия компютър, но това ще е за сметка на защитата.

Enable anti rootkit monitor – анти руткит монитор, който също по подразбиране е активен.

Enable raw disk access during AVG boot-time scan – по подразбиране е активна, като изключването ѝ може да е пречка за откриване на определени руткитове. Деактивирането ѝ може да подобри малко времето за зареждане на вашия компютър, но това ще е за сметка на защитата.

Skip checking of digital signatures of infected filesAVG сканира файловете за т.нар. цифрови (дигитални) подписи, известни също като цифров идентификационен номер. Информацията от дигиталните подписи може да послужи за предотвратяване на някои фалшиви тревоги за заплаха. Ако даден файл е класифициран като подозрителен, но съдържа валиден цифров подпис от надежден източник, вероятно тревогата е фалшива и той няма да бъде докладван. Ако тази отметка е поставена, AVG ще ви предупреждава за всички подозрителни файлове, дори и тези с валиден цифров подпис.

Enable AVG Self Protection module – това е модул за самозащита на AVG AntiVirus Free, който предпазва всички важни системни файлове на програмата от модифициране или изтриване. Тази опция е разрешена по подразбиране. Не е препоръчително модулът да бъде спиран, защото това би улеснило вирусните атаки да повредят AVG и да останем незащитени.

Load AVG services only after loading other system services – с активирането на тази опция всички модули на AVG ще заредят чак след като системните услуги са вече заредили. Тоест, AVG изчаква зареждането на всички приложения, драйвери и услуги на операционната система и тогава зарежда и тя. Това може би ще ускори зареждането на компютъра след като бъде включен, но до зареждането на AVG ще има един период, в който системата ще бъде уязвима. Ето защо по подразбиране опцията не е активна.

Limit program access for Guest account – ограничаване на достъпа на гост акаунтите до потребителските настройки на AVG. По подразбиране е активна и няма нужда да се деактивира.

Enable hardware-assisted virtualizationAVG използва хардуерна виртуализация в анти-руткит защитата, модула за самозащита (Self Protection) и CyberCapture. Ако AVG открие друг наличен софтуер за виртуализация в компютъра, деактивира тази опция автоматично. Ако пък не успее и се появят проблеми с производителността и съвместимостта на програмата с други програми, тогава е наложително ние да деактивираме hardware-assisted virtualization.

Enable Passive Mode (включване на пасивен режим)
Пасивният режим на работа деактивира всички активни защити на AVG Free, което от своя страна позволява да използвате паралелно и друга антивирусна програма, без да тя да си пречи с AVG. Всички обновявания на вирусните дефиниции протичат нормално, просто сканирането на системата може да се пуска само по заявка от потребителя, защото резидентната защита в реално време е спряна. С по-прости думи казано, активирането на Passive mode ви оставя без антивирусна защита.

Нормално е пасивният режим да бъде деактивиран по подразбиране. Не е препоръчително тази опция да бъде активирана, освен в случаите, когато използвате друга антивирусна защита в реално време. Активирането на пасивния режим става като преместите червения слайдер от позиция OFF на позиция ON (зелено).

Restore factory defaults (възстановяване на „заводските“ настройки)
От тук могат да бъдат възстановени първоначалните настройки по подразбиране на програмата.

Redirect settings (настройки на пренасочването)
Ако използвате имейл клиент (например Microsoft Outlook или Mozilla Thunderbird) и имате проблем с получаването или изпращането на писма докато е включена имейл защитата на AVG Free, този проблем може да бъде решен чрез указване на портовете, използвани от имейл провайдера ви. Можем да въвеждаме и изключения – сървъри и портове, които ще бъдат пропускани при сканиране.

По подразбиране стандартните номера на портове за всеки протокол са:

SMTP port(s): 25,857 Secure port(s): 465
POP port(s): 110 Secure port(s): 995
IMAP port(s): 143 Secure port(s): 993
NNTP port(s): 119 Secure port(s): 563

Ако имейл провеайдера ни използва други портове, трябва да ги въведем, за да сме сигурни, че имейлите се проверяват от AVG.

Малко са безплатните антивирусни програми, които предлагат толкова разширена възможност за конфигурация и персонализиране. Все пак, когато включвате или изключвате определени функции и компоненти на защита трябва да сте наясно какво и защо го правите, в противен случай може да отслабите защитата на вашата система.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *