Компютър с водно охлаждане

Как да монтираме AIO водно охлаждане по най-оптималния начин

Съвременните процесори стават все по-мощни, а това от своя страна изисква предвиждане на по-адекватно охлаждане. Редица потребители предпочитат водно охлаждане, вместо въздушно. Все по-широката употреба на водни охлаждания тип „All-in-One (AIO)“ се дължи и до голяма степен на разнообразието от различни марки и модели (съответно и цени), които нашите търговци предлагат последните години. Вече се намират съвсем прилични водни охладители за под 200 лв.

За разлика от т.нар. „custom“ водни охлаждания, които се изграждат ръчно и изискват съответните умения, AIO водните охлаждания са по-лесни за монтаж, стига да са добре подбрани според габаритите на кутията и наличния в нея хардуер.

Един от най-важните моменти при монтажа на компонента е къде ще бъде разположен водният радиатор, така че охлаждането да работи по най-оптималния начин. Това до голяма степен зависи от вида и възможностите на компютърната кутия.

Варианти за монтаж на AIO водно охлаждане

В този материал ще акцентираме върху предимствата и недостатъците на различните позиции за монтаж на водно охлаждане. Ще обърнем внимание на няколко важни неща: разположението на радиатора в кутията, посоката на тръбите и посоката на въздушния поток на вентилаторите, охлаждащи на радиатора.

В тази връзка искам да подчертая най-съществения момент при инсталиране на система за охлаждане с течност, свързан с правилното позициониране на водния радиатор.

Местоположението на радиатора е от важно значение, тъй като не 100% от обема на водния контур е запълнен с течност. Съществува известно количество въздух, чиято задача е да компенсира топлинното разширение на течността в тази затворена система. Попадайки във водната помпа, въздухът може да е предпоставка за недобра циркулация на течността, а оттам и неефективно охлаждане. Освен това той предизвиква шум в помпата и съкращава живота ѝ във времето.

Вариант 1: Монтиране на водния радиатор в горната част на кутията (хоризонтален монтаж)

Това е най-оптималният начин за монтаж на водно охлаждане по ред причини. На първо място, наличният въздух ще се концентрира в най-високата точка на водния контур. В конкретният случай това ще е в горната част на радиатора, което е добре. По този начин той няма да влияе съществено върху циркулацията на течността, а помпата ще е защитена. Поставянето на вентилаторите от долната страна на радиатора ще гарантира, че затопленият въздух ще излиза директно извън пределите на кутията:

Радиатор в горната част на кутията

При този метод на монтаж няма значение дали маркучите ще са насочени към предната или задната част на кутията, тъй като водният радиатор е в напълно хоризонтално положение. Изборът на посоката на водните съединения има изцяло естетически характер.

Монтирането на водния радиатор в горната част на кутията има и още едно съществено предимство – предният панел остава свободен за монтаж на допълнителни вентилатори, които да вкарват свеж въздух в компютърната кутия. Това би осигурило нужната въздушна циркулация в нея.

Вариант 2: Монтиране на водния радиатор в предната част на кутията (вертикален монтаж)

Вторият често използван начин за монтаж на водно охлаждане е водния радиатор да се постави в предната част на кутията. Много от компютърните кутии, които идват с фабрични вентилатори на предния панел позволяват такъв тип монтаж. Практиката е тези вентилатори (обикновено 2 или 3 на брой) да се демонтират и на тяхно място да се постави радиатора на водния охладител с вентилаторите му.

Друга практика е да се оставят предните вентилатори, така както производителя на кутията ги е монтирал, а водния радиатор да се постави зад тях. По този начин перките на кутията охлаждат радиатора, а вентилаторите, които идват с водното охлаждане могат да се позиционират на друго място за по-добра въздушна циркулация.

Методът за вертикално монтиране на радиатора на AIO охлаждането на предния панел може да бъде доста разнороден от гледна точка на това каква ще бъде посоката на тръбите и къде ще се монтират вентилаторите.

Как е по-добре, тръбите да бъдат отгоре или отдолу на радиатора?

Препоръката при вертикален монтаж на радиатора е маркучите да бъдат от долната му част. Радиаторът трябва така да бъде позициониран, че най-високата му точка да е поне малко над нивото на помпата. Това ще позволи на въздуха в контура да се концентрира в горната част на радиатора, далеч от помпата и тръбите (виж изображението долу).

Радиатор в предната част на кутията с тръби отдолу

Вертикално монтираният радиатор не във всички случаи позволява да бъде завъртян така, че тръбите да се паднат в долната му част. Това е често срещан проблем при по-големите водни охлаждания – 360 мм (с три вентилатора). Причината е, че водните съединения не винаги са достатъчно дълги, за да стигнат до долната част на предния панел.

В гореописаната ситуация монтирането на водния радиатор вертикално с тръбите нагоре е вариант, който обаче има недостатъци. Водните мехурчета ще се концентрират отново в най-високата точка, но в този случай тя е мястото, където тръбите влизат в радиатора. Това е предпоставка за не толкова добър поток на течността и известен шум от радиатора. Принципно това не е голям проблем, но следва да се има предвид, че не е и най-оптималният вариант.

Радиатор в предната част на кутията с тръби отгоре

Посока на вентилаторите при вертикален монтаж

В началото на тази точка заговорихме за вентилаторите, които обдухват радиатора на системата с течно охлаждане. Те могат да бъдат позиционирани така, че да изкарват въздуха от кутията, охлаждайки радиатора. Недостатък на този метод за позициониране на вентилаторите е, че водния радиатор се охлажда с въздух, който вече е загрят от другите компоненти (най-вече от видео картата, ако използвате 3D приложения). Важно е в горната част на кутията да има поне два или три вентилатора, които да вкарват свеж въздух в компютърната кутия.

Водно охлаждане в предната част на кутията изкарвайки въздуха напредВъздушната струя на вентилаторите е насочена директно към водния радиатор. Загрятият въздух излиза от кутията през предния панел – малко в противовес с дизайна на повечето кутии с предно разположени вентилатори.

Вторият вариант е вентилаторите на предния панел да вкарват въздух, който охлаждайки радиатора постъпва директно в кутията. В този случай кутията получава загрят въздух и ето защо е задължително да се монтират допълнителни вентилатори, които да изкарват топлия въздух от системата (примерно две перки отгоре и една в задната част на кутията). Така се постига въздушен поток в кутията, което е изключително важно за останалите компоненти.

Радиатор в предната част на кутията вкарва въздух

Вариант 3: Монтиране на водния радиатор в долната част на кутията (непрепоръчително)

Макар и рядко срещани модели, някои компютърни кутии позволяват водното охлаждане да се монтира на дъното им (хоризонтално). Монтирането на радиатора отдолу е лошо решение, тъй като въздухът в контура отива в най-високата точка – в случая помпата. В резултат от това помпата изпомпва повече въздушни мехури, а това води до лоша циркулация на течността и шум. Наличие на въздушни мехури във водната помпа като цяло не е добре и за самата помпа, тъй като може да предизвика преждевременното ѝ износване.

Водно охлаждане в долната част на кутията

Избягвайте този вид монтаж, както и всички варианти, в които най-високата точка на водния радиатор се намира под нивото на помпата. Кутии, чието дъно позволява монтиране на охлаждания може да се използват за поставяне на вентилатори, които да вкарват свеж въздух отдолу. Това със сигурност би се отразило положително върху температурите на графичната карта.

Нещо повече за водните охлаждания и компютърните кутии

Обикновено, изборът на кутия и AIO водно охлаждане за процесора трябва да се извършва паралелно, за да нямате излишни главоболия с монтажа след това. Ако до момента сте използвали въздушен охладител и в последствие сте решили да го замените с воден, то той трябва да бъде съобразен изцяло с възможностите на кутията.

При по-големите кутии често пъти е налице опция за монтаж на водно охлаждане както отгоре, така и зад предния панел. Някои кутии тип „аквариум“ позволяват вертикален монтаж на радиатора на задната стена на кутията, което е идентично със спецификата на монтажа на предния панел.

При по-малките кутии обаче може да се натъкнете на известни затруднения с монтирането на AIO охлаждане с течност. Такива например са: водният блок да може да се монтира само на едно единствено (не най-доброто) място или пък да се наложи да закупите по-малко водно охлаждане от предварително набелязаното (примерно 240мм вместо 360мм).

В заключение, нека обобщим най-важното за монтажа на водно охлаждане

Всяко водно охлаждане представлява една затворена система, в която циркулира течност. Тъй като при загряване течността се разширява, производителят е предвидил малка част от обема на водния контур да е запълнен с въздух. В противен случай течността би избила от някъде. Въздухът вингати отива в най-високата точка на затворената система. Препоръчително е тази най-висока точка да е позиционирана в радиатора, а не в помпата. Така ще избегнете неща като шум, лоша циркулация на течността и дори бихте удължили живота на вашето охлаждане.

Когато поставяте AIO водно охлаждане, старайте се радиаторът да бъде разположен хоризонтално в горната част на кутията, а вентилаторите монтирайте под него – така че въздушната струя да е насочена нагоре. По този начин радиаторът ще бъде обдухван, а топлия въздух ще излиза директно от кутията. Това е най-добрия начин вашето охлаждане с течност да работи оптимално, стига компютърната кутия да позволява подобен тип монтаж.

Монтирането на водния радиатор вертикално зад предния панел на кутията е честа практика, която обаче има редица вариации (с техните недостатъци) според разположението и посоката на вентилаторите. Препоръчително е да завъртите радиатора така, че тръбите да са отдолу. Най-горната част на радиатора трябва да е една идея по-високо от водната помпа.

Избягвайте всякакви варианти за монтаж на водния радиатор отдолу (много малко модели кутии имат тази опция). При такова разположение въздушните мехури ще се концентрират в помпата, която на практика ще е най-високата точка на водния контур. Резултатите от такъв монтаж ще са шум от помпата, лоша циркулация на течността и преждевременно износване на компонентите във водната помпа.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *