Windows 8

Инсталиране на Windows 8 – стъпка по стъпка!

В настоящата статия ще разгледаме как се извършва инсталация на Microsoft Windows 8 от външен инсталационен носител, върху празен дял на твърдия диск.

В англоговорящите страни наричат този тип инсталация “clean install”, което в превод означава „чиста инсталация“. С други думи казано, същността на операцията се изразява в инсталиране (преинсталиране) на операционната система върху чист от данни диск (дисков дял), което е невъзможно без използване на външна инсталационна медия – DVD или USB флаш памет с качена Windows инсталация. Споменаваме това не заради друго, а защото в Windows 8 и Windows 10 е предвидена възможност за преинсталация (връщане на Windows в първоначалния му вид) без използване на инсталационен диск или флашка (виж Как да използваме Reset This PC за пълно възстановяване на Windows 10).

1. За да стартирате исталацията на Windows 8 е необходимо да заредите външна инсталационна медия (DVD диск или флаш памет) с качен инсталационен пакет на Windows. За целта първо трябва да конфигурирате реда на зареждане на отделните устройства в BIOS. Като първо стартиращо устройство трябва да бъде зададено USB или DVD устройството, в зависимост от какъв носител ще инсталирате операционната система. Като следващо стартиращо устройство трябва да бъде зададен твърдия диск – носителя, на който ще инсталирате Windows 8. Поставете инсталационния диск или флаш памет, запазете настройките в BIOS и след рестарт на системата би трябвало да видите екрана на изображението долу:

Press any key to boot from DVD…

Още докато виждате надписа „Press any key to boot from…“ натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да зареди инсталацията. Ако не реагирате достатъчно бързо системата ще се опита да зареди от следващото подред устройство, зададено в конфигурацията на BIOS и така, докато не намери инсталирана операционна система. Ако все пак пропуснете точния момент, рестартирайте системата и опитайте отново.

2. Първоначално ще видите логото на Microsoft Windows на екрана. Необходимо е малко да изчакате, след което ще видите прозорец, в който трябва да зададете някои основни езикови настройки – езиковия пакет на ОС, формата на времето/цените и използвания метод/език на писане („клавиатура“). След това продължавате към следващата стъпка с Next.

Language

3. В следващия прозорец изберете бутона Install now. Само ще поясним, че същия прозорец предлага и възможност за поправка на съществуваща инсталация – Repair your computer, но сега няма да се спираме на нея.

Install Now

4. Необходимо е да въведете продуктов ключ, за да продължите към следващата стъпка.

Product key

5. След това трябва да се съгласите с лицензното споразумение с Майкрософт. Поставете отметка на I accept the license terms и продължете напред.

 license terms

6. В следващата стъпка инсталаторът ще ви предложи два типа инсталация – надграждане (Upgrade) и потребителскa инсталация (Custom).

Upgrade: Install Windows and keep files, settings and applications – това е надграждане на съществуваща инсталация на Windows. В този случай не се извършва разделане и/или форматиране на твърдия диск и голяма част от настройките и инсталираните приложения се запазват. Тази възможност ще е актива, ако вече имате инсталирана версия на Windows, която да е съвместима за надграждане с Windows 8.

Custom: Install Windows only (advanced) – потребителска инсталация, при изпълнение на която имате възможност да разделите и форматирате твърдия диск на дялове.

Тъй като идеята е да изпълните т.нар. „чиста“ инсталация, изберете втория вариант – Custom: Install Windows only (advanced).

 Installation type

7. В следващият прозорец ще видите наличните физически дискови устройства и дискови дялове, ако хард дискът е разделен. Трябва да посочите къде за бъде инсталиран Windows 8.

Физическият твърд диск е означен като Drive 0. Ако имате инсталирано и второ физическо устройство (втори твърд диск), той ще бъде означенкато Drive 1. Под дялове (partitions) имаме предвид отделните логически дискови устройства C:, D:, E: и т.н., които тук би трябвало да виждате като Partition 1, Partition 2, Partition 3 и т.н.

Последователността от операции, които ще трябва да направите в този етап зависи от това дали твърдия диск е вече разделен или не. Ако преинсталирате операционната система на вашия стар компютър, то вашия хард диск няма как да не е разделен, така че може да преминете дирекктно към Вариант 2.

Вариант 1: Неразделен трърд диск. Типичен пример, ако сте закупили нов компютър/лаптоп, без операционна система или сте сменили твърдия диск с нов.

 Unallocated space

Цялото налично пространство е показано като „Unallocated space“. Това означава, че твърдият диск (Drive 0) не е разделен/форматиран и в този си вид е напрактика неизползваем. Трябва да бъде създаден поне един дял, на който да бъдеинсталирана операционната система.

Избирате Drive options (advanced), за да се покажат всички опции, свързани с управлението на дисковите дялове – създаване, изтриване, форматиране и т.н. С опцията New трябва да създадете дял, на който да бъде инсталиран Windows 8. След инсталацията на операционната система този дял ще бъде по подразбиране, означен като устрйство C:.

New partition

В полето Size трябва да зададете какъв да бъде размера на създадения дял в мегабайти (1GB = 1024MB). В никакъв случай не задавайте пълния размер на твърдия диск! За системния дял (C:) са достатъчни 40-60GB, а останалото пространство оставете за другите дялове. В тази връзка ще споменем, че останалите дялове (D:, E: и т.н.) може да създадете на този етап, но може и след инсталацията на Windows 8.

При създаването на първия (системния) дял върху неразделеното пространство, с оглед правилното функциониране на операционната система, инсталаторът ще поиска да направи и още един системен дял, който за Windows 8 е с размер 350МВ. Съгласете се, след което създадения допълнителен дял, обозначен като “System Reserved” не бива да триете или форматирате!

system reserved

Избирате създадения дял за Windows и продължавате с Next към следващата стъпка.

Select partition

Вариант 2: Твърдият диск е разделен и имате инсталирана операционна система. Това е типичният случай, когато преинсталирате операционната система на стария ви компютър. Първото нещо, което трябва да уточните е капацитетът на съществуващия системен дял (обикновено това е C:) достатъчен ли е за нуждите на Windows 8.

Ако до момента сте използвали Windows XP и системния дял е „калибриран“ според неговите нужди е твърде вероятно да се окаже недостатъчен за Windows 8. Това означава, че ще трябва да разделите наново твърдия си диск, което е свързано със загуба на информация.

Ако до момента сте използвали Windows 7/8/10 и сте имали достатъчно свободно място на C:, то едва ли бихте имали проблеми с новата инсталация. В този случай може да използвате опцията Format, за да форматирате диск C:. По този начин премахвате старата операционна система и инсталирате новата върху „чист“ от всякакви данни системен дял.

Ние обаче ще ви предложим един друг вариант, който препоръчваме. Вече споменахме, че инсталацията на Windows 8 изисква създаване на допълнителен системен (recovery) дял, означен като “System reserved”, чиито размер обикновено е 350МВ. Този дял може да бъде създаден автоматично, ако изпълните стъпките, които сме описали в следващите редове. Ако до момента сте имали инсталирана версия на Windows 7/8/10, то вероятно вече имате създаден такъв recovery дял. Ето защо използвайте опцията Delete, за да изтриете както този системен дял, така и системния дял, на който e била старата операционна система, респ. този, на който ще инсталирате Windows 8. Ще се появи прозорец с предупреждение, че с изтриването му ще загубите всички данни от него. Потвърдете с ОК, за да продължите.

Свободното дисково пространство от изтритите дялове ще бъде комбинирано и представено като „Unallocated space“. Маркирайте това пространство и използвайте опцията New, за да създадете нов дял за инсталацията на Windows. Инсталацията ще създаде нов дял, като автоматично ще задели малко пространство и ще създаде и системния дял, означен като System reserved. Идеята на цялата тази операция е системния дял (System reserved) да бъде създаден наново, за да сте сигурни, че размерът му ще отговаря на изискванията на Windows 8.

Така например, ако след изтриването на системния дял (C:) и малкия дял (System reserved) останат 60000МВ като Unallocated space и ги използвате за създаване на нов дял, то системата автоматично ще задели 350МВ за System reserved дела, а от останалите 59650МВ ще създаде дял за Windows.

Ако до момента сте използвали стара версия на Windows, която не изисква създаване на System reserved дял (примерно Windows XP), то горната операция по изтриването на системния дял (C:) и създаването му наново е задължителна!

Внимание! Изтриването и форматирането на дялове от твърдия диск води до безвъзвратна загуба на всичката информация от съответния дял! Ако имате записана важна информация, предварително трябва да я преместите на друг дял, който няма да бъде изтриван и/или форматиран или на външен носител – флаш памет, външен хард диск и т.н.

Независимо в коя от горните ситуации се намирате, след създаването на дисков дял за Windows 8, трябва да го селектирате и да продължите напред.

Select partition

8. Започва процес по копиране на файловете върху твърдия диск и инсталация на компонентите на Windows 8. Просто трябва да имате малко търпение докато процесът приключи и системата се рестартира.

Ако след рестарта видите екрана с надпис „Press any key to boot from CD or DVD…“ или нещо от този род, не натискайте бутон от клавиатурата. В противен случай, ще заредите инсталацията от инсталационния диск или флашка от самото начало! Идеята е след рестартирането операционната система да зареди от твърдия диск, за да може да завършите инсталацията.

9. След рестартирането ще видите отново логото на Windows. Продължава процесът по инсталиране на Windows 8 като отново трябва малко да изчакате. Ще започне процес по „разпознаване“ и инсталиране на хардуера. Ще видите надпис „Getting devices ready…“. Възможни са известни премигвания на екрана през този етап, тъй като се извършва инсталиране на видео адаптера и останалите компоненти. С финализирането на процеса ще видите надпис „Getting ready“.

Select partition
Възможно е системата отново да се рестартира, като отново напомняме да не натискате никакви клавиши от клавиатурата в случай, че видите вече познатия надпис „Press any key to boot from…“

10. Сега остава да направите някои довършителни работи по инсталацията на Windows 8. Ще видите екран с кратка интродукция на това какво предстои в следващите няколко стъпки.

Windows 8 Basics Wizard

11. В първата стъпка „Персонализиране“ трябва да изберете цветовата тема на Windows, както и да въведете име на компютъра.

Personalyze
12. В следващата стъпка е необходимо да изберете дали системата за използва настройки по подразбиране или вие сами да ги конфигурирате.

Use express settings
Use express settings – конфигурира по подразбиране определени настройки свъзрани със сигурността, обновяването, както и с изпращането на данни от вашия компютър до Microsoft.

Customize – при избора на тази възможност ще видите още няколко допълнителни екрана, където ще може да конфигурирате сами настройките.

13. В следващата стъпка инсталацията ще ви предложи възможност да използвате Майкрософт акаунт за вписване в системата, чрез въвеждане на ваш имейл адрес. Ако досега не сте имали акаунт в Майкрософт, може да създадете такъв с опцията Sign up for a new email address.

Все пак преди да избързате да въведете имейл адрес обърнете внимание на това, какви възможности за вписване са налице при Windows 8.

Sign in to your PC
Ако смятате да използвате Windows Store или желаете да синхронизирате вашето устройство с вече направени настройки препоръчваме използването на акаунт в Майкрософт. В случай, че изберете тази възможност ще видите още няколко допълнителни екрана.

Създаването и използването на Майкрософт акаунт не е задължително, това е просто една възможност в съвременните операционни системи Windows. Вписване е възможно и без акаунт в Майкрософт, дори е предпочитана практика от много потребители. За целта ще трябва да използвате локален акаунт, както беше в предишните версии на Windows. Kликнете на линка Sign in without a Microsoft account. Ние ще разгледаме този вариант в следващите две стъпки.

14. В следващият екран ще видите кратко описание на двете възможности за вписване в системата, които споменахме в предишната точка.

Вписване посредством Microsoft акаунт. Ако имате вече такъв е необходимо в предишната стъпка да въведете имейл адреса, асоцииран с акаунта, за да се впишете. Ако нямате създаден акаунт, може да го направите още на този етап. Предимствата от използването на Microsoft акаунт се свеждат до улеснено използване на Windows Store, синхронизиране на някои настройки онлайн между различни компютри с Windows 8 и др.

Вписване посредством локален акаунт. Тук нито ви е необходим вече създаден Microsoft акаунт, нито направата на такъв. Всъщност тази възможност не изключва напълно използване на акаунт в Майкрософт, защото такъв може да направите след инсталацията на Windows 8, ако вие желаете разбира се. Вписването се извършва посредством потребителски акаунт, както е при Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Sign in to your PC
Трябва отново да изберете една от гореописаните възможности. Избирате бутона Local account, ако искате да използвате локален акаунт и ще видите екрана в т. 15.

15. В тази стъпка ще трябва да въведете наименование на потребителския акаунт, парола и hint (това е дума или фраза, която би ви подсетила за паролата в случай, че я забравите). Въведете данните и кликнете на бутона Finish.

Sign in to your PC
16. Следва етап, в който трябва просто да изчакате финализирането на инсталацията.

Ще ви посрещне поздравителен екран с “Hi”, след което ще видите кратка демонстрация на новия интерфейс в Windows 8.

Демонстрация на новия интерфейс

Изчакайте няколко минути докато процесът по инсталация на Windows 8 бъде финализиран.

Финализиране на Windows 8

Посреща ви новото старт меню на Windows 8, което е на цял екран.

Windows 8 старт меню

Първата ви работа след финализиране на инсталацията е да отворите диспечера на устройствата (Device Manager), за да проверите дали всички хардуерни компоненти и периферни устройства са правилно инсталирани. Ако някое от тях не е, то трябва да инсталирате подходящи драйвери за правилното му функциониране.

Оттук насетне трябва да инсталирате антивирусен софтуер, в случай че не желаете да използвате Windows Defender, както и необходимите ви програми, офис пакет и т.н.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *