Adaware Antivirus Free

Adaware Antivirus Free – безплатна антивирусна защита

Adaware Antivirus Free е безплатна антивирусна програма, която е създадена от софтуерната комания Adaware, позната в миналото като Lavasoft. Този софтуер защитава вашата система от вируси, троянци и всякакъв друг злонамерен софтуер. Както вече споменахме, този продукт е безплатен и може да бъде свален напълно легално от страницата на Adaware. Програмата има и платена версия, която предлага доста по-богат набор от защити и функции, но в настоящият материал ще се спрем на безплатната версия.

Инсталация и активиране на безплатен лиценз

Инсталирането на Adaware Antivirus Free най-общо преминава през три етапа: инсталация, регистрация (активиране) и сваляне на актуалните вирусни дефиниции.

След като свалите инсталатора и го стартирате, ще започне инсталацията на продукта. Тук е мястото да кажем, че сваленият инсталационен пакет не е цялата програма! Това е онлайн базиран инсталатор, който първо проверява вашата система за вече налична антивирусна защита, след което в процеса на инсталиране сваля от сървъра на Adaware необходимите файлове.

В случай, че имате действащ антивирусен софтуер е препоръчително той да бъде деинсталиран предварително. Ако искате да използвате Adaware Free Antivirus като защита в реално време, преди инсталацията е задължително да бъде деинсталирана действащата антивирусна програма, ако има друга такава. В противен случай ще видите следния прозорец:

compatible install

В този случай инсталацията на Adaware е засякла наличие на действаща антивирусна програма и ни предлага да извършим Compatible install. Това в превод означава „съвместима инсталация“, при която Adaware Antivirus се инсталира, но без модула за защита в реално време. По този начин, както обичаме да казваме, програмата ще работи като „скенер за второ мнение“ – ще може да сканира системата само когато вие пожелаете, без да е налице активен модул за защита в реално време.

В обичайният случай, когато нямате друга инсталирана антивирусна защита трябва да видите следния прозорец:

Start install

Трябва да поставите отметка върху „By installing or using this product, you are agreeing to its End-User License Agreement“. Ако поставите отметка на втората възможност – „Install as a second line of defense only“, програмата ще бъде инсталирана без модула за защита в реално време. Това не е препоръчително, ако нямате алтернативна защита – друга антивирусна програма със защита в реално време.

Инсталацията протича сравнително по-бавно от инсталирането на повечето конкурентни безплатни антивирусни решения. След като завърши процесът, е необходимо продуктът да бъде активиран. От прозореца, който ще видите, изберете FREE REGISTRATION NOW.

FREE REGISTRATION NOW

В следващия екран изберете Register. Трябва да регистрирате вашата безплатна версия, за да получите лицензен ключ, който ви дава една година безплатен лиценз.

Register

В следващата стъпка е необходимо да въведете вашите имена и коректен имейл адрес. Препоръчваме да махнете отметката от „Yes, sign me up to the Adaware newsletter“, за да не получавате по електронната поща новини от Adaware. Втората отметка „I have read and agree to Adaware Privacy Policy“ обаче трябва да бъде поставена – потвърждавате, че сте се запознали и сте съгласни с Политиката за поверителност на Adaware.

Get your activation key

Изберете Submit, за да продължите.

След като преминете към следващата стъпка, е необходимо да отворите имейла си, където трябва вече да сте получили активационен ключ.

Enter your activation key

Копирайте ключа в празните полета (за поставяне използвайте клавишна комбинация Ctrl + V) и изберете отново Submit. Трябва да видите съобщение „Activation key accepted“, за да е успешна активацията.

Препоръчваме да не изтривате имейла с активационния ключ от вашата пощенска кутия, тъй като при повторна инсталация на програмата на същия комютър може да използвате ключа отново (в рамките на 365 дни от регистрацията).

Със завършване на активацията на Adaware Antivirus Free инсталацията не спира дотук. Програмата все още няма да може да се използва, защото няма свалени вирусни дефиниции. От прозореца долу изберете GET THE LATEST DEFINITION FILES.

GET THE LATEST DEFINITION FILES

Ще започне сваляне на файловете с дефинициите. Тук ще трябва да се въоражите с търпение, тъй като тази процедура отнема повече време и от самата инсталация. В нашия случай файловете, които трябваше да бъдат свалени бяха от порядъка на 259MB.

По време на свалянето и инсталирането на вирусните дефиниции не бива да прекъсвате интернет връзката. След като този процес приключи ще имате регистрирана и действаща антивирусна защита.

Ако в долната част на прозореца виждате съобщение „System scan is too old or never performed“, това означава, че не е извършвано цялостно сканиране на системата. Можете да премахнете това съобщение като сканирате системата или пък го игнорирате (Details > Options > Ignore (not recommended)).

Винаги когато инсталирате нов антивирусен продукт е препоръчително да направите сканиране на системата. Изключение правят случаите, когато компютърът е нов и операционната система е току-що инсталирана.

Общ преглед и впечатления

Интерфейсът на програмата е изчистен от всичко излишно и това го прави приятен за работа. В лявата част на прозореца е разположено основното меню. Всъщност, тук малко преувеличихме с изказването, че прозорецът е изчистен от всичко излишно. Модулите, които са налични в платената версия са видими в менюто и при безплатната, но без възможност за активирането и конфигурирането им. Единствената активна възможност при тях е надграждане. Това е нищо повече от маркетингов трик, целта на който е да надградите до платена версия.

Adaware - Home

Възможностите за персонализация на потребителските настройки не са много. Това не бива да ви учудва – нещо, характерно за повечето безплатни продукти. В менюто на програмата няма точно определен раздел с настройки. Възможностите за персонализация/конфигурация са поместени в съответния раздел, за който се отнасят. Това отчасти прави боравенето с програмата по-лесно за някои потребители.

Едно от нещата, което ни направи неприятно впечатление е появата на голям рекламен прозорец на Adaware, който видяхме още след първия рестарт на Windows.

Налични функции и модули за защита. Ръководство за конфигуриране

Опции за сканиране (меню Scan Computer)

В основния прозорец на Adaware Antivirus Free е наличен бутон за пълно сканиране (Full Scan), където с един клик може да бъде стартирано. Разбира се, налични са и още две възможности за проверка. За избор на сканиране изберете Scan Options от началния прозорец или Scan Computer от менюто в ляво.

Scan Computer

Подобно на повечето антивирусни програми, Adaware Antivirus Free предлага три възможности за сканиране:

Quick – това е бързо сканиране, което проверява най-уязвимите зони и заредените приложения и услуги в системната памет. Впечатленията ни са, че протича сравнително бавно спрямо други антивирусни.
Full – това е пълно сканиране на цялата система. Обикновено отнема много време и е препоръчително да се извършва във време, когато няма да ползвате компютъра.
Custom – това е т.нар. „потребителско сканиране“ – сканира избрани от вас неща по зададени параметри. Тук е момента да кажем, че Adaware Antivirus Free за разлика от други конкурентни продукти предлага доста разширени възможности за конфигуриране на потребителско сканиране:

Custom scan settings

Прозорецът за извършване на потребителско сканиране. В нашия случай сме избрали да се сканира само устройство C:, като сме задали всички възможни параметри.

Както сами виждате, имате възможност да посочите дали да бъде извършена проверка на архивите, процесите, регистрите, електронната поща, boot сектора, както и дали да бъде проверено за руткитове. Налични са и възможност за задълбочено сканиране (проверява и съдържанието на инсталационните файлове) или смарт сканиране (пропуска файловете, които преди това са били проверявани и са установени като безопасни). Добавянето на конкретни дискови устройста или директории, които да бъдат сканирани става от бутона Add.

Отваряйки Scan Computer от менюто на програмата ще видите и още някои полезни възможности.

Automated scan, Exclusions

Automated scan (автоматизирано сканиране) – това е възможност за планирано сканирaне на системата в зададен от вас ден и час. Ако искате да използвате тази възможност, тя трябва да е разрешена. От линка Edit schedule може да редактирате честотата и времето за извършване на автоматизираното сканиране. Възможносите са дневно, седмично или месечно в точно определен час. Освен това може да посочите и вида на сканирането – пълно или бързо. При безплатната версия имате право да конфигурирате само едно автоматизирано (планирано) сканиране.

Друга важна възможност, с която всяка антивирусна програма трябва да е снабдена е опция за добавяне на изключения – файлове, директории или типове файлове, които скенера (защитата в реално време) ще пропуска. В Adaware Antivirus Free тази опция е налична в меню Scan Computer > Manage Exclusions > View, като за добавяне на ново използвайте Add.

Manage Exclusions

Възможностите за добавяне на изключения са две – добавяне на файлове и директории, чрез указване на пътя до тях (Paths Excluded) или добавяне на специфично разширение на файл (Extensions Excluded).

Защита в реално време (меню Real-Time Protection)

От менюто в ляво изберете третата секция Real-Time Protection. Първото нещо, което ще забележите е плъзгача за включване и изключване на защитата в реално време.

Внимание! Ако в началото на инсталацията на Adaware Antivirus Free сте изпълнили инсталиране на програмата в „съвместим“ режим (Compatible install), респ. сте избрали защита на „втора линия“ (сложили сте отметка на „Install as a second line of defense only“), защитата в реално време няма да е активна. При изпълнена стандартна инсталация по подразбиране този модул е активен и така трябва да бъде.

От линка Advanced settings можете да конфигурирате параметрите на защитата в реално време:

Real-time protection Advanced settings

Имате възможност да посочите какви действия да предприеме Adaware при откриване на заплаха, дали да проверява архивите, локалната e-mail база данни, boot сектора, файловете, трансферирани през мрежовата връзка, задълбочено сканиране на съдържанието на инсталационните файлове, както и да поставяте ограничение за игнориране на файлове над определен размер.

Следващите няколко секции, налични в главното меню са допълнителни модули за защита в реално време. При безплатната версия те няма да са активни – само ще се вижда, че може да ги имате, ако надградите до платена версия. Нека кажем няколко думи и за тези три модула:

Web Protection (само при платената версия) – това е защита от отваряне или пренасочване към потенциално опасни URL адреси през браузъра, както и възможност за родителски контрол.
Email Protection (само при платената версия) – това е защита на електронната поща. Сканира както съдържанието на входящите писма, така и прикачените към тях файлове.
Network Protection (само при платената версия) – това е един вид защита на вашата сигурност в мрежата срещу хакерски атаки и опити за шпиониране или кражба на лични данни.

Във версията (версия 12), която тестваме, забелязахме нещо странно, отваряйки секция Web Protection и Email Protection. Описанието за тези модули, поместено в прозореца е абсолютно идентично и за двата?! Поместеното описание на Web Protection категорично не се отнася за този модул и функциите, които изпълнява. Същото по скоро се отнася за Email Protection.

App Management

Ще се спрем и на още една секция в главното меню на програмата – App Management. Това всъщност е нещо като меню за допълнителни настройки на програмата.

App Management

Първата възможност „Security Pin“ позволява въвеждане на ПИН код, с който да защитите програмата и нейните настройки от чужда намеса.

Adaware Antivirus Free разполага с възможност за превключване в т.нар. „игрален режим“. При активирането му се спира показването на всички известия на програмата. По този начин необезпокоявано може да играете игра или да гледате филм. За целта в раздел App Management открийте опцията System Notifications (Gaming Mode) и преместете плъзгача на On. По-бързият начин за активиране/деактивиране на този режим е като извикате с десен бутон върху иконката на Adaware до часовника контекстното меню и изберете Gaming Mode.

Вече споменахме, че възможностите за конфигуриране на Adaware Antivirus Free не са много… или поне не толкова, колкото при Avast или AVG. Все пак, ако нещо в конфигурацията на програмата сте променили и искате да върнете настройките по подразбиране може да използвате бутончето Reset в раздел App Management.

Нашето заключение

Adaware Antivirus Free е безплатна антивирусна защита, която дава малко противоречиви резултати на тестовете. Всъщност тестовете, в които е включена са малко, но така или иначе не дава толкова добри резултати като конкурентите си Avast, AVG или Bitdefender.

Като цяло оставаме с малко смесени чувства по отношение на този продукт, най-вече заради липсата на някои важни модули – уеб и имейл защита в реално време, защита на база „поведението“ на процесите или използването на евристичен анализ. Изглежда от Adaware са сметнали в безплатната версия да предложат абсолютния минимум от защити, за сметка на платената. За сравнение ще посочим, че безплатни продукти като Kaspersky Free, Avast Free, AVG и Bitdefender Free Edition блокират нежеланите URL адреси през браузъра, а при Adaware трябва да си платите за тази възможност. Друг минус на този софтуер е дългото време, необходимо за инсталация и най-вече за първоначална актуализация на дефинициите.

Програмата има и някои предимства, които отново ще отбележим. Най-важният е използването на сравнително малко системни ресурси от резидентния модул, което я прави подходяща за „по-слаби“ откъм параметри компютри. Интерфейсът е също приятен и лесен за работа, а наличието на „игрален режим“ е допълнителен плюс. Не бива да забравяме и възможността за инсталирането Adaware Antivirus Free като допълнителна защита или по-точно скенер при поискване „на втора линия“. С тази възможност може да използвате Adaware като напълно съвместим скенер паралелно с друга антивирусна програма – с уточнението, че ще може само да сканирате.

Adaware Antivirus Free е налична за потребителите на Windows 10, Windows 8 (8.1) и Windows 7.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *