Windows 7 Repair disc

Създаване на диск за възстановяване на системата при Windows 7

Никой потребител не е застрахован от сериозен срив на системата, при който достъпът и работата под Windows биха били невъзможни.…