Dynamic Lock

Автоматично заключване на компютъра с Dynamic Lock, когато ви няма

Dynamic Lock (Динамично заключване) е една недотам позната възможност в Windows 10 (от версия 1703). Тя позволява вашият компютър или…