Recycle Bin error

„Recycle Bin is corrupted“ или как да поправим кошчето в Windows 10/8/7

Когато Recycle Bin („кошчето“) е повреден, може да се сблъскате с различни проблеми при използването му. Например да не намирате…