Resource monitor

Какво е Resource Monitor в Windows и как да го използваме

Resource Monitor („Монитор на ресурсите“), наличен в Windows 10/8.1/8/7/Vista е удобен инструмент, който представя в реално време как и колко…