Printer error

Принтерът не печата? Рестартирайте услугата Спулер за печат в Windows!

Доста изнервяща е ситуацията, в която сте задали нещо за принтиране, но принтерът просто не реагира. В редица подобни случаи…