статичен IP адрес

Няколко начина за задаване на статичен IP адрес в Windows 11

Използването на статичен IP адрес е честа практика, особено когато дадена система е свързана в корпоративна мрежа или се използва…