Нощно осветление (Night light) в Windows 10 за редуциране на вредната светлина

Вероятно много от вас са чували понятието „синя светлина“ и влиянието, което има тя върху човешкия организъм при продължителна работа…