Адуер

Какво е адуер и доколко е опасен за системата

Вероятно неведнъж сте срещали термина „рекламен софтуер“?! Обикновено смисълът, който се влага в това понятие, се отнася не до някакакъв…