Няколко начина да проверим параметрите на компютъра в Windows 10

Windows 10 позволява да проверите параметрите на компютъра си по няколко различни начинa. С тяхна помощ имате възможност да „надникнете…