Дата и час

Как да оправим некоректните дата и час в Windows 10

Причината Windows системно да показва грешна дата и час може да се търси в три насоки: некоректни настройки на операционната…