Зареждане на Windows 10

Няколко начина да подобрим времето за зареждане на Windows 10

Факт е, че едно от най-досадните неща в ежедневната ни работа е компютър с операционна система Windows, която зарежда бавно. Ето защо ще се опитаме да ви дадем няколко конкретни насоки за това, как да оптимизирате вашия Windows 10, така че да зарежда по-бързо.

Разрешете/забранете Fast Startup (Бързо стартиране)

Windows 10 разполага със специална възможност, наречена Fast Startup или Бързо стартиране. Името на тази опция подсказва, че разрешаването ѝ би трябвало да ускори зареждането на Windows.

Всъщност опцията Бързо стартиране по подразбиране е разрешена в Windows 10. Срещали сме мнения, че не при всеки дава желаните резултати и дори препоръка Fast Startup да бъде спряна.

Сред първите неща, които може да направите е да проверите дали наистина тази възможност е разрешена. Достъпът до Fast Startup (Бързо стартиране) става по следния начин:

1. Влезте в Start Start > Settings Settings > System > Power & sleep (Старт > Настройки > Система > Захранване и заспиване). Кликнете на линка Additional power settings (Допълнителни настройки за захранване) от дясната част на прозореца. Той ще ви отведе директно до прозореца Power Options (Опции на захранването).

Допълнителни настройки за захранване

2. От левия панел на прозореца Power Options кликнете на линка Choose what the power buttons do (Изберете какво да правят бутоните за захранването).

Изберете какво да правят бутоните за захранването

3. Вероятно ще ви направи впечатление, че отметките в настройките за изключване не са активни. За да имате достъп да извършване промени в опциите за изключване, първо кликнете на линка Change settings that are currently unavailable (Промяна на настройки, които в момента не са на разположение).

Промяна на настройки, които в момента не са на разположение

4. Сега вече можете да поставите или махнете отметката от Turn on fast startup (Включи бързо стартиране). Не забравяйте да запазите промените с бутон Save changes (Записване на промените).

Включи бързо стартиране

Както споменах, идеята на тази възможност е да направи зареждането на операционната система по-бързо. В точка 4 сигурно малко се объркахте – дали да разрешите или забраните тази възможност?!

Всичко е много просто – направете си експеримент! Ако Fast Startup до момента е била разрешена, изключете я! Запазете промените и тествайте какъв ще е ефекта върху времето за зареждане. В случай, че по някаква причина опцията за бързо стартиране не е активна, разрешете я и тествайте.

Във връзка с горното искам дебело да подчертая, че Fast Startup не оказва влияние върху времето на зареждане на Windows след рестарт! Това означава, че трябва да изключите системата и след това да я включите отново, за да прецените реалния резултат.

Не виждам опция Turn on fast startup (Включи бързо стартиране)?

Ако в прозореца от точка 3 и 4 не виждате отметка Turn on fast startup (Включи бързо стартиране), това означава, че хибернацията най-вероятно не е разрешена. По същата тази причина няма да виждате и опцията Hibernate.

Разрешаването на хибернацията в Windows 10 става с изпълнение на команда powercfg /hibernate on в прозореца на Windows PowerShell (Admin) или Command Prompt, стартиран като администратор.

разрешаване на хибернация през Windows PowerShell(Admin)

Виж Какво е хибернация и как да я разрешим в Windows 10

Забранете ненужните програми, стартиращи се с Windows

Много софтуерни програми са направени така, че да се зареждат автоматично със стартирането на Windows. Това неминуемо увеличава времето, необходимо на системата да зареди и да бъде приведена в състояние за работа.

Когато имате инсталирани прекалено много приложения, много от които се стартират с Windows, зареждането на компютъра може да е истинско изпитание за вашите нерви. Обикновено Windows зарежда нормално, но след това е необходимо известно време докато всички тези приложения се стартират и системата бъде готова за работа.

Оптимизирането на програмите за стартиране в Windows обикновено е първата крачка към цялостната оптимизация на системата. Windows позволява потребителите сами да забраняват и разрешават програмите, които ще се стартират с операционната система. Това става много лесно по следния начин:

1. При Windows 10 е необходимо да стартирате Диспечера на задачите (Task Manager). Най-лесно това става с клавишна комбинация Ctrl + Shift + Esc. Ако пък не сте фен на клавишните комбинации, просто кликнете с десен бутон на мишката върху таскбара и изберете Task Manager (Диспечер на задачите).

Диспечер на задачите

2. Отворете таб Startup (Стартиране) и прегледайте внимателно списъка с програмите, който се намират в него. Колона Status (Статус) показва дали автоматичното стартиране на дадено приложение е разрешено (Enabled) или е забранено (Disabled). Тези, които са със статус Disabled не изискват допълнителна намеса!

3. Ако откриете програми, чието стартиране с Windows не е наложително, просто ги забранете. Това става като с десен бутон върху съответното приложение извикате контекстното меню и изберете опция Disable (Забрани).

Disable

В моя случай системата е добре оптимизирана и откривам една единствена програма, която мога да забраня, без това да е пречка за работата ѝ. На компютри, на които е инсталиран във времето всевъзможен софтуер този списък може да е доста дълъг и да се нуждае от оптимизация.

Оптимизирайте настройките за виртуалната памет

Някои потребители съобщават, че Windows 10 променя настройките за виртуалната памет и това предизвиква някои проблеми със стартирането му. Но нека първо разясним какво е виртуална памет.

Тъй като инсталираната физическа оперативна памет (RAM) не винаги е достатъчна за нуждите на операционната система и инсталирания приложен софтуер, Windows си заделя място върху твърдия диск, което използва като допълнителна оперативна памет. Това пространство се нарича виртуална памет и е концентрирано върху системния дисков дял на Windows, в специален файл, наречен pagefile.sys.

Размерът на файла за виртуалната памет може да бъде управляван автоматично от Windows или да бъде зададен от самите вас. Това става по следния начин:

1. Кликнете с десен бутон на мишката върху иконата на This PC и от менюто изберете Properties. От прозореца, който се отваря, отидете на Advanced system settings > таб Advanced > бутон Settings на секция Performance.

System Properties Advanced

Ако сте с български интерфейс на Windows 10, пътят е: Този компютър > Свойства > Допълнителни системни настройки > таб Разширени > Настройки (секция Производителност).

2. Отваря се нов прозорец Performance options (Опции на изпълнение), от който отново изберете таб Advanced (Разширени). С бутон Change (Замяна) можете да промените размера на файла за виртуалната памет.

Performance options Advanced

3. Ако в прозореца Virtual Memory (Виртуална памет) е поставена отметката Automatically manage paging file size for all drives (Автоматично опеределяне на размера на файла за виртуалната памет за всички устройства), това означава, че операционната система сама управлява какъв да бъде размера на виртуалната памет.

Автоматично опеределяне на размера на файла за виртуалната памет за всички устройства

4. За да зададете ваши стойности за размера на pagefile.sys (виртуалната памет), направете следното:

4.1. Премахнете отметката Automatically manage paging file size for all drives (Автоматично опеределяне на размера на файла за виртуалната памет за всички устройства);

4.2. Маркирайте Custom size (Размер по избор) и въведете стойности (в Мегабайти) в полетата Initial size (Първоначален размер) и Maximum size (Максимален размер);

4.3. Кликнете на бутон Set (Задай), след което на OK. Рестартирайте системата, за да влязат промените в сила.

Виртуална памет настройки

Стойностите, които сме задали за първоначален и максимален размер на виртуалната памет са примерни! Трябва добре да прецените какъв трябва да бъде размера на pagefile.sys според вашите нужди и обема на инсталираната физическа памет (RAM).

Дефрагментирайте и почистете твърдия диск

Дефрагментирането на системния дисков дял понякога облекчава зареждането на Windows и приложенията. За да обясним защо това е така, ще се опитаме първо да дефинираме какво е фрагментация.

Причината за поява на т.нар. фрагментация на данните е начинът, по който твърдите дискове работят. Когато върху диска се записват данни е възможно отделни части (фрагменти) от тях да се запишат върху различни физически участъци от диска. Тогава говорим за фрагментиране на данни. Обикновено тези данни са файловете, който сваляме, копираме или местим. Това могат да бъдат и файловете на операционната система, който се копират върху твърдия диск при инсталацията ѝ.

Прочитането на файл, който е разпокъсан върху различни участъци от диска отнема малко повече време. Причината е проста – главите на твърдия диск трябва да обходят всички тези участъци, върху които има фрагменти от този файл.

При силно фрагментирани данни, прочитането на всички файлове, които трябва да се заредят в оперативната памет е свързано с по-голямо натоварване върху твърдия диск. Оттук времето, за което Windows и приложенията ще заредят, ще е по-голямо.

Дефрагментирането е обратният процес на фрагментирането. При дефрагментирането специален софтуер оптимизира данните върху твърдия диск, събирайки отделните фрагменти до колкото е възможно. До каква степен дефрагментацията ще бъде изпълнена зависи от наличното свободно дисково пространство, степента на фрагментиране на данните и от използвания за целта софтуер.

Дефрагментирането само по себе си не освобождава дисково пространство, но почистването на диска от временни и ненужни файлове с помощта на подходящ софтуер – да! Една безплатна програма, от която аз лично съм много доволен е Wise Disk Cleaner. Този софтуер предлага освен почисване на на диска от ненужни файлове и опция за дефрагментиране и пълно оптимизиране.

Wise Disk Cleaner Defragment

Нулирайте Windows 10

Ако смятате, че хардуерният ресурс на вашата система е достатъчен, приложили сте всички горни съвети и времето за зареждане на Windows 10 е все още незадоволително, вероятно вашата операционна система се нуждае от освежаване.

Факт е, че с времето Windows става все по-тромав, а неговата системна директория нараства. Когато в един момент това се превърне в проблем, обикновено се прибягва до една по-радикална стъпка – преинсталация.

В последните версии на Windows (Windows 8/8.1/10) е измислено едно по-лесно и по-интелигентно решение – „нулиране на компютъра“. Windows 10 може да бъде нулиран с помощта на опцията Reset this PC. По-интересното е, че за изпълнението на тази процедура не се изисква използване на външна инсталационна медия (DVD или флаш памет с Windows инсталация). Използването на опцията Reset this PC за нулиране на Windows 10 сме разгледали в предишен наш материал (виж Как да използваме Reset This PC за пълно възстановяване на Windows 10).

Нулирането на Windows с Reset this PC премахва всички инсталирани програми, връща всички настройки по подразбиране и дори позволява премахване на потребителските файлове от диска. Получавате операционна система, която все едно е току-що инсталирана. Всички знаем, че „прясно“ инсталиран Windows зарежда и работи много по-бързо!

Възможността за нулиране, наречена Reset this PC изисква известни познания. Тази възможност може да изтрие абсолютно всичката информация от твърдия диск и затова е важно добре да познавате всичките стъпки от процеса на нулиране. Ако не сте сигурни какво правите, по-добре оставете това на компетентно лице.

Надградете системата си с SSD

Колкото и да оптимизирате Windows 10, когато хардуерният ресурс е недостатъчен, бъдете сигурни, че системата няма как да стане по-бърза. Ако нито една стъпка от горните не даде нужните резултати, то помислете дали вашата система няма нужда от хардуерен ъпгрейд.

Размерът на оперативната памет (RAM) и централният процесор имат съществено значение за производителността на всеки компютър. Но когато говорим за „необходимо време за зареждане на Windows“ използването на Solid-State Drive (SSD) може би има най-голям положителен ефект.

С появата на SSD устройствата като алтернатива на традиционните твърди дискове нещата придобиха нови измерения. Инсталирането на SSD, върху което да бъде операционната система съкращава времето за зареждане на Windows и приложенията най-малкото наполовина. Причината е, че при SSD паметите скоростта на четене и запис на информация е много по-голяма, спрямо тази при твърдите дискове. Освен това, при тези устройства липсва явлението „фрагментация“ на данни, което допълнително увеличава тяхната ефективност.

Виж Твърд диск (HDD) или SSD – предимства и недостатъци

Виж още Помощ при избора на SSD. Всичко за SSD паметите

Цените на SSD паметите вече са съвсем поносими, а освен това съществуват редица начини за „клониране“ на операционната система от твърдия диск върху SSD, което прави надграждането още по-лесно.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

One thought on “Няколко начина да подобрим времето за зареждане на Windows 10”

  1. СУПЕР! А АКО ИЗПОЛЗВАМ НЯКОЯ ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЩЕ ИМА ЛИ НЯКАКЪВ ПО-РАЗЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *