BIOS UEFI

Каква е разликата между BIOS и UEFI

BIOS и UEFI са два различни фърмуер интерфейси, които осигуряват връзката между операционната система и фърмуера на компютъра. Както BIOS, така и UEFI са необходими при стартиране на системата, за да инициализират отделните хардуерни компоненти и заредят операционната система, инсталирана върху твърдия диск.

Съвременните компютри вече използват UEFI вместо традиционния BIOS. Този интерфейс носи редица преимущества – поддръжка на по-големи дискове, повече функции за сигурност, по-бързо време на зареждане и наличие на графичен интерфейс, с възможност за използване на мишка, наличие на различни диагностични възможности и т.н. Всъщност много съвременни компютърни системи, използващи термина BIOS са обурудвани реално с UEFI фърмуер, но същият използва класическия BIOS потребителски интерфейс.

Налице са различия в технологията на откриване и зареждане на операционната система при двете платформи. BIOS използва т.нар. Master Boot Record – първият сектор върху твърдия диск или друг носител на данни, чрез който се извършва начално зареждане на операционната система. При UEFI нещата са малко по-различни. Цялата информация за инициализацията и зареждането на системата се съхранява в .EFI файл, който се съхранява в специален дял на твърдия диск, наречен EFI System Partition (ESP).

Какво е BIOS?

Basic Input/Output System (основна входно-изходна система) e малък софтуер, записан в чип (EEPROM при съвременните компютри), който се намира на дънната платка. BIOS се зарежда при включването на вашия компютър, негова основна функция е да провери и конфигурира хардуера, след което да намери устройство, от което да зареди операционната система. Други негови функции включват сверяване на часовника, възможност за разрешаване/забраняване на определени компоненти, задаване на приоритетно стартиращо устройство, задаване на парола за сигурност и др.

По принцип BIOS е енергозависим, ето защо върху дънната платка е разположена захранваща батерия, благодарение на която е възможно съхранението на направените настройки, дори и когато компютъра не е включван в мрежата месеци наред. Достъпът до BIOS средата за конфигурация става с натискането на определен клавиш непосредствено след включване на компютъра. Този клавиш може да е Delete, Esc, F2, F10 или друг, в зависимост от марката на компютърната система и по-точно на монтираната в нея дънна платка. Работата в BIOS става единствено посредством клавиатура, няма стандартен графичен интерфейс и възможност за работа с мишка. Движението между отделните менюта и опции става с клавишите стрелки, селектирането на опции с Enter, а връщането стъпка назад или изход от менюто с Esc.

Непосредствено след включване на компютъра BIOS стартира Power-On Self Test (POST), който извършва проверка на валидността на хардуерната конфигурация и правилното функциониране на наличния хардуер, което накратко можем да наречем „инициализация на хардуера“. В случай, че открие несъответствие, BIOS показва грешка, придружена със специфичен звуков „beep“ сигнал от говорител, монтиран в самия компютър. Дори и да нямате функциониращ дисплей, по самия „бийп“ сигнал може да разберете естеството на грешката. И така, след като POST приключи успешно, BIOS търси т.нар. Master boot record (MBR), или в превод запис (сектор) за начално зареждане, записан на съответното стартиращо устройство (примерно хард диск). Принципно може да бъде задавана последователност от устройства, които да бъдат проверявани за записан MBR. Такива устройства могат да бъдат твърд диск, флопи, CD/DVD, USB твърд диск и др. В зависимост от зададеният приоритет BIOS може да провери всички тези устройства, докато открие записана операционна система на някое от тях.

Защо може да се твърди, че BIOS е морално остарял?

BIOS съществува от много години и същевременно през годините не е претърпял някакво революционно развитие. Дори и компютрите през 80-те, оборудвани с MS-DOS са имали BIOS, макар и в по-опростен вариант!

Традиционният BIOS има някои ограничения. Той може да стартира само дискови устройства с размер до 2.1TB. BIOS се изпълнява в 16-битов режим, като има лимит от 1MB памет за изпълнение. Освен това са налице известни проблеми в инициализирането на няколко хардуерни устройства наведнъж, което води до цялостно забавяне на времето за зареждане на системата.

Какво е UEFI и с какво превъзхожда BIOS?

UEFI, съкращение от Унифициран разширяем интерфейс за фърмуер, e спецификация, която създава софтуерен интефрейс между операционната система и платформения фърмуер. Началото си води от EFI (Extensible Firmware Interface или Разширяем Фърмуер Интерфейс) -спецификация, разработена от Intel.
Няма как да замените BIOS с UEFI на компютър, създаден да работи с BIOS, освен ако не сте готови да направите сериозен хадруерен ъпгрейд. Много вариации на UEFI имат възможност за емулация на BIOS, което позволява инсталирането и стартирането на по-стара операционна система.

Вече споменахме, че традиционният BIOS има някои ограничения като това, че може да стартира само дискови устройства с размер до 2.1TB, което е резултат от спецификата на използването на Master boot record (MBR). При UEFI такова ограничение на практика няма, съществува само теоритична граница от 9.4 Зетабайта. Също така споменахме, че BIOS може да работи само в 16-битов режим, докато UEFI работи в 32 и 64-битов режим, което е още едно предимство.

Потребитлският интерфейс на UEFI е далеч по-усъвършенстван от този на BIOS. Налице е графичен интерфейс с възможност за използване курсор и мишка – нещо, което в работната среда на традиционния BIOS е неприложимо. И все пак последното не е задължително – много компютри все още са оборудвани с текстов интерфейс на UEFI, изглеждащ като класическия BIOS интерфейс.

В заключение ще кажем: двете са специфичен софтуер от ниско ниво, който зарежда непосредствено след включванто на компютърната система, преди зареждане на операционната система. Разликата е, че UEFI е по-съвременно решение, което прескача редица ограничения, за да отговори на високите изисквания на съвременните IT технологии.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Използвани помощни материали:
What Is UEFI, and How Is It Different from BIOS? – HowToGeek
BIOS – Уикипедия
Унифициран разширяем интерфейс за фърмуер (UEFI) – Уикипедия

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *