wbAdmin архивиране

Как да създадем архив за възстановяване на Windows 10 с WBAdmin

Понякога Windows може да се срине толкова сериозно, че да не иска да зареди или най-малкото да не функционира нормално. Причина за подобно събитие може да е инфекция със зловреден софтуер, хардуерен проблем или друг фактор, довел до повреда на операционната система. Обикновено първото нещо, което ни идва на ум е да направим преинсталация на Windows. И тук изниква въпросът, ако имахме архив на системния дисков дял C:, направен преди този срив, дали няма начин просто да го възстановим?

От подобен архив може да бъде възстановен Windows, както и всички данни на архивирания том на диска, налични към момента на изготвяне на архива. По-важният въпрос е, правен ли е някога такъв?!

Съществуват различни начини за създаване на архивно копие на Windows. Един от тях е опцията Backup and Restore, която се стартира през контролния панел на Windows 10, Windows 8 (8.1) или Windows 7. Съществуват и различни софтуерни приложения за тази цел, които обаче трябва да бъдат свалени и инсталирани допълнително.

В настоящия материал няма да си губим времето да обясняваме как да използвате Backup and Restore и всички стъпки в тази насока. Ще ви спестим и използването на софтуер на трети страни за същата тази цел, защото идеята е да използваме само това, с което Microsoft Windows разполага.

Ще ви демонстрираме един лесен начин, в който се използва командния прозорец (Command Prompt) и оператора wbAdmin. В този материал сме използвали Windows 10, но ако сте с по-стара операционна система (примерно Windows 88.1) стъпките са сходни!

Какво е wbAdmin?

WBAdmin (wbadmin.exe) е инструмент на Майкрософт, изпълним през командния ред на Windows. Предназначен е за архивиране и възстановяване на операционни системи, дялове на твърдия диск и директории.

WBAdmin е алтернатива на опцията Backup and Restore в Windows, за която вече споменахме. Инструментът е наличен в Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10, Windows Server 2008 (R2) и Windows Server 2012.

Как да създадем архив на системния дял на Windows 10 с wbAdmin

Първо, следва да уточним, че трябва да имате права на администратор върху системата, която ще архивирате. На следващо място препоръчваме да използвате външен носител на данни, на който да бъде съхранен архива. Такъв носител може да е външен твърд диск с налично достатъчно свободно пространство или USB флаш памет, с достатъчно голям капацитет. Това е важно, защото при евентуално компроментиране на операционната система и данните върху твърдия диск, архивът, намиращ се на независим носител не би следвало да бъде повреден. А идеята е той да бъде вашия „спасителен пояс“ при подобно събитие.

Стъпките за използване на wbAdmin за архивиране на Windows 10 в системен образ са следните:

1. Стартирайте Command Prompt като администратор. Най-лесния начин за това е като в полето за търсене до менюто Start потърсите ключова дума cmd. Кликнете върху първия изведен резултат (Command Prompt или Команден прозорец) с десен бутон на мишката и от менюто изберете Run as administrator (Изпълняване като администратор), както е показано на изображението:

Command Prompt като администратор

2. Ще видите досадния диалогов прозорец на User Account Control (Управление на потребителските акаунти), от който трябва да отговорите с Yes (Да).

3. Пред вас трябва да се отвори Командния прозорец на Windows. В него напишете командата, показана долу, като на мястото на “X” поставете буквата на устройството, където искате да се запише архива.

wbAdmin start backup -backupTarget:X: -include:C: -allCritical –quiet

За да ви е по-лесно, можете да копирате командата от горния ред и с помощта на клавишна комбинация Ctrl+V (алтернатива на Paste) да я поставите в командния прозорец.

4. Натиснете Enter, за да изпълните командата, която трябва да изглежда така:

Command Prompt WBAdmin

5. Сега остава просто да чакате докато целия процес по архивиране на вашия системен дял в системен образ на друг носител завърши. Когато архивирането приключи би трябвало да видите нещо подобно:

The backup operation successfully completed

След това на зададеното устройство в атрибута „-backupTarget:“ би трябвало да откриете директория WindowsImageBackup. В нея е запазен създаденият системен образ образ във формат „Virtual Hard Disk“ (.VHDX), както и няколко .XML конфигурационни файла към него.

Какво означава този команден ред?

Искам да ви запозная с ролята на всички опции (атрибути) към оператора wbadmin, които сме написали в командния ред в т. 3 и 4 горе.

wbAdmin start backup – това е основната команда, която изпълнява wbadmin.exe и в този си вид стартира еднократно архивиране на системата.

 -backupTarget:X: – тази опция посочва къде да бъде записан архивът, като на мястото на „X“ се посочва буквеното означение на устройството за запис. Така например, ако използваме външен твърд диск за съхранение на архива, който в This PC виждаме като устройство F:, атрибута ще има следния вид: -backupTarget:F:
Излишно е да споменаваме, че горното устройство трябва задължително да бъде различно от дисковия дял, който се архивира!

 -include:C: – указва на оператора да направи архив на локален диск C:, където обичайно е инсталиран Windows, програмите и драйверите. Ако по някаква причина вашата операционна система е на друг дисков дял, необходимо е да смените буквеното означение „C:” с коректното такова.

 -allCritical – тази опция указва в архива да бъдат включени всички „критични“ томове (дискови дялове), които съдържат компоненти на операционната система. Трябва да се използва само когато е зададена -backupTarget, в противен случай командата ще се провали. Може да се използва с опцията -include.

 -quiet – тази опция указва по време на архивирането да не бъдат изисквани други действия от страна потребителя.

Пълно архивиране на целия диск или повече от един дискови дялове

Командата, изпълнена във вида, описан в т. 3 от горния метод архивира системния дисков дял C: на друг носител. Идеята е този образ да бъде използван при нужда за въстановяване на Windows (в т.ч. с всички програми, драйвери, настройки и потреб. файлове) във вида, в който са били към момента на архивиране.

Към горния ред могат да бъдат добавени допълнителни атрибути, с които в архива да включите информацията и от други локални дискови дялове (томове), напр. D:, E: и т.н.

Ще дадем следния пример:

wbAdmin start backup -backupTarget:F: -include:C:,D:,E: -allCritical -quiet

При така изпълнена команда ще бъде създаден архив на локални дискове C:, D: и E:. Архивът ще бъде записан на устройство F:. Обърнете внимание на следното: задължително е като място за запис на архива да бъде посочено устройство, различно от тези, които са включени в атрибута “ -include:“.

Възстановяването (при нужда) на създаден с помощта на wbAdmin архив на системния дисков дял е свързано с презаписване на всички файлове на операционната система. Ето защо тази операция няма как да бъде извършена под Windows. Обичайно се използва опцията System Image Recovery, която е достъпна през Advanced startup/Advanced options на Windows 10Windows 8 (8.1), Windows 7. Може да бъде използван и предварително създаден диск за възстановяване на Windows или инсталационен диск/флаш памет (при избор на опция Repair your computer).

Виж Създаване на USB флаш устройство за възстановяване на Windows 10

Направеният системен образ (архив) включва освен операционната система, всички инсталирани драйвери и програми, както и всички направени настройки към момента на архивиране. Този архив ще включва и всички потребителски файлове на този дял (документи, снимки), т.е. все неща, които при една „чиста пре-инсталация“ на Windows биха се загубили.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *