Send to

Как да персонализираме меню Send to (Изпрати до) в Windows

Менюто „Send to“ (при български езиков интерфейс се вижда като „Изпрати до“) e налично в т.нар. „контекстно меню“ в Windows 10/8/7. До менюто се достъпва чрез кликване с десен бутон на мишката върху даден файл (папка) и позволява той да бъде изпратен до посочена локация – директория или приложение, налични в менюто.

По подразбиране в меню „Send to (Изпрати до)“ са налични възможности за изпращане на файлове (директории) до няколко локации. Това са: работен плот (създаване на пряк път), компресирана папка (ZIP формат), директория „Документи“, както и изпращане до получател по факс или електронна поща. Ако към компютъра са свързани CD/DVD устройство, USB памет или Bluetooth, би трябвало те също да се виждат като опции в менюто.

Вероятно не знаете, че наличните възможности в меню „Send to (Изпрати до)“ могат да бъдат персонализирани от потребителя. Това ще рече, че могат да бъдат добавяни или премахвани опции (локации) от менюто. Това би позволило изпращане с един клик на съдържание в определена директория или отваряне на файлове с определено приложение, предварително добавено в менюто. От друга страна, неща които не се използват (например „Получател по факса“) могат да бъдат премахнати бързо и лесно.

Как да добавим опции в меню Send to (Изпрати до) в Windows 10

Опциите, налични в меню „Send to (Изпрати до)“ се съхраняват под формата на преки пътища в специална директория на системния дисков дял. От тази директория можем както да изтриваме нещата, които не желаем да се показват в „Send to (Изпрати до)“, така и да добавим нови локации.

Ще ви покажем един лесен начин за достъп до въпросната директория:

Първо ще стартираме прозореца Run (Изпълнение). Най-лесният начин за това би бил използване на клавишна комбинация от Windows бутон + R. В него изпълняваме команда Shell:sendto, както е показано на снимката:

shell:sendto

Изпълнението на горното ни отвежда до реална директория, която се намира в C:\Users\<потребител>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo. Разбира се, можем да достъпим до нея и през файловия експлорер като копираме горната команда в адресната лента.

Във въпросната директория SendTo са складирани различните възможности, налични в меню „Send to (Изпрати до)“. Именно тук можем да добавяме преки пътища (shortcuts) до различни програми/приложения или преки пътища до често използвани директории.

Както виждате, хранилището SendTo се намира в накъде в директориите на съответния потребителски акаунт в Windows. Това означава, че направените промени ще са в сила само за този акакунт!

Добавяне на програма/приложение в Send to (Изпрати до)

Както вече казахме, в „Send to (Изпрати до)“ могат да бъдат добавяни преки пътища до различни програми. Като функционалност това в известна степен кореспондира с възможностите на опцията Open with, също налична в контекстното меню на Windows 10/8/7.

Необходимо е просто да създадем пряк път до дадена програма чрез опция Create shortcut и да копираме същия този пряк път в директорията SendTo. Ако на десктопа имаме изведен такъв, е още по-лесно – просто копираме него.

Нека демонстрираме описаното дотук с един практически пример:

Ще поставим пряк път до нашия уеб браузър (в случая сме избрали Mozilla Firefox) в Send to. Можем директно да използваме прекия път до браузъра, наличен на десктопа. Ще го провлачим (с натиснат Ctrl) до директорията, където се съхраняват отделните локации. Така създадохме негово копие в SendTo.

copy to SendTo

Сега ще извикаме върху даден файл менюто Send to, за да се уверим, че Firefox е наличен като опция. Ако тя бъде избрана, PDF файлът ще се зареди във Firefox.

Send to Firefox

Принципът на добавяне на пряк път е същият за всички останали приложения. Както виждате от снимката горе, вече сме добавили Notepad++, Firefox, Opera Browser и директория Music. Всички останали опции са налични в менюто Send to по подразбиране.

Добавяне на директория в Send to (Изпрати до)

По гореописания начин ще можем да добавим в менюто и някои от най-често използваните директории за складиране на определени файлове. Първо правим пряк път до съответната директория, а след това го копираме в директория SendTo. Разбира се, можем да създадем прекия път направо в нея чрез опция New > Shortcut от контекстното меню, но в този случай трябва да бъде посочен пътя до директорията:

new shortcut

Изпращането на файлове до директориите, които сме добавили ще става бързо и лесно през „Send to (Изпрати до)“ от контекстното меню. Изпращането на файлове/директории до добавена като опция директория всъщност създава техни копия в нея.

Така например, ако добавим пряк път до директория Documents, това означава, че с един клик ще можем да копираме в тази директория всеки документ, който сме запазили на десктопа или където и да е на локалния диск.

Премахване на локации от Send to (Изпрати до)

Изтриването на различни неща от директория SendTo автоматично ги премахва и от менюто. Нещата, които не са ни необходими можем просто да ги изтрием така, както трием всеки друг файл. Всъщност, препоръчваме изтриването на опциите, които са налични по подразбиране в „Send to (Изпрати до)“ да става единствено, ако менюто е запълнено с прекалено много други преки пътища, добавени от самите нас.

Възможността за добавяне и премахване на опции в меню „Send to“ или „Изпрати до“ не е нищо ново и е приложима и при по-старите версии на Windows, например Windows 7 или Windows 8. Разширяването на възможностите на това меню позволява бързо и лесно да изпращаме съдържание до различни места в нашия компютър.

© PCGuide.bg. Автор: Светослав Миронов.

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *