Media Creation Tool

Създаване на инсталационна USB флаш памет за Windows 10 с Media Creation Tool

В настоящият материал ще ви запознаем с един инструмент от Microsoft, наречен Media Creation Tool. Това е малка програма, с помощта…

Премахване на парола за вписване

Как да премахнем паролата за вписване след „събуждане“ на компютъра

Преди време в PCGuide.bg бяхме публикували материал Как да се вписваме в Windows 10 без парола. Тук следва да направим…

Как да забраним автоматичното изпълнение (AutoRun и AutoPlay) в Windows 10

Вероятно ви е правило впечатление, че когато поставите определен компакт диск, DVD или друг вид външна медия във вашия компютър…

Windows 10 1909

Как да надградим Windows 10 до версия 1909 (19H2) от ноември 2019 г.

Последната и най-актуална версия на Windows 10 към момента е версия 1909, която носи кодовото име 19H2. Тя бе пусната…

Windows 7 System Recovery Options

Как да прехвърлим файловете си от локален диск C:, когато Windows не зарежда

При нормално работеща Windows система преместването на най-важните файлове от системния диск на друг носител на данни е лесна задача.…

Advanced Options WinRE

Разрешаване или забраняване на Windows Recovery Environment (WinRE) в Windows 10/8.1

Windows Recovery Environment (Windows RE или WinRE) е среда за възстановяване на операционната система, използвана за диагностика и остраняване на…

Допълнителни часовници

Как да добавим часовници за различни часови зони в Windows 10

Windows 10 позволява да добавите допълнителни часовници, настроени за различни от вашата локална часова зона. Така вашата операционна система може…

Как да използваме Remote Desktop за отдалечен достъп в Windows 10

Функцията Remote Desktop (Отдалечен работен плот) позволява да осъществявате отдалечен достъп до даден Windows-базиран компютър от друго устройство. Чрез отдалечения…

Нощно осветление (Night light) в Windows 10 за редуциране на вредната светлина

Вероятно много от вас са чували понятието „синя светлина“ и влиянието, което има тя върху човешкия организъм при продължителна работа…